”Edvin” riskerar att dö på jobbet – droger och fusk

2022-01-10 09:05:00

Ställningsbyggarnas larm: Riskerar att dö på jobbet • ”Edvin” berättar om fusk och droger till frukost

Ställningsbyggarnas larm: Riskerar att dö på jobbet • ”Edvin” berättar om fusk och droger till frukost

Droger, säkerhetsbrister och svindlande höjder. Ställningsbyggare jobbar i en tuff bransch med ibland livsfarliga lösningar. ”Edvin” hamnade i svåra missbruksproblem. Han har sett fler gå samma väg. – Alkohol syns och luktar för mycket och därför har man gått över till narkotika. Det är anabola steroider, amfetamin, kokain, adhd-mediciner, säger han. Läs om branschen där teknik ”från 1950-talet” lever kvar. Där ett felsteg kan kosta dig livet.

Edvins eget missbruk började med alkohol.Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet..Finns på Min sida Dela Publicerat idag kl 04.

Arbetsledaren kunde säga: ”Pallar du inte så får du dricka två starköl och komma tillbaka”.Först flera år senare provade han narkotika.Barn förstår att vuxna inte agerar tillräckligt för att skydda dem – och de håller politiker ansvariga.Första gången feldoserade han och var vaken i flera dagar.Eller åtminstone att deras lämplighet utreds grundligt av ansvariga myndigheter.Han säger att han arbetade konstant, rasade i vikt och gick in i väggen.Foto: GETTY, Karin Boo, Melker Dahlstrand DEBATT DEBATT.Efter det blev livet stökigt, och i dag har han avtjänat straff för flera narkotikarelaterade brott.

Missbruket är utbrett bland ställningsbyggare, menar han.I dag riskerar allt fler barn att förlora sin hälsa, sin framtid och sina liv på grund av klimatkrisen.Domstolarna är förvisso skyldiga att rapportera domar mot legitimerad vårdpersonal till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).– Alkohol syns och luktar för mycket och därför har man gått över till narkotika, säger han.* * * 20 år senare slår flera ställningsbyggare larm om en bransch där arbetare utnyttjas.Barn förstår att vuxna inte agerar tillräckligt för att skydda dem – och de håller politiker ansvariga.De berättar om utbrett utbildningsfusk, bristfällig säkerhet, arbetsdagar på uppemot 18 timmar och om missbruk på arbetstid.En förklaring är att den åtalades yrke inte alltid nämns under en rättsprocess, säger Charlotte Driving, rättschef på Domstolsverket,.– Man kommer upp fem meter, och sedan är man helt plötsligt på 20 meter och inser att det kanske börjar bli lite högt.Nu står ett nytt läsår för dörren.

Men på grund av tidspressen och trycket från ledningen att ”jobba jobba jobba din jävla fitta, bygg bygg bygg”, så fortsätter man, säger ställningsbyggaren ”Erik” som egentligen heter något annat.Många ställningsbyggare arbetar via utländska bemanningsföretag.Mätningar visar att miljö och klimat är viktigt för väljare men frågan upplevs inte lika brännande som exempelvis sjukvården.Det går i slutändan ut över gemene man, som helt i onödan riskerar att stöta på olämpliga eller rentav farliga läkare.Årligen tas omkring 5–6000 personer, eller 1 500 helårsanställda in genom utstationeringsavtal.Foto: JENS CHRISTIAN Få använder säkerhetssele enligt reglerna, uppger han.Vi är på väg mot en värld med minst 2,4 graders upphettning , där miljoner fler barn riskerar att förlora sin hälsa, sin framtid och sina liv.Själv använde Erik det i fem eller sex av sina 19 år i branschen, och säkrade sig ”kanske två gånger”.Och Domstolsverket, som samordnar domstolarna arbete, varken kan eller får granska hur domstolarna sköter sin skyldighet.

– Skulle man använda sele enligt reglerna skulle ett jobb man gör på några dagar ta veckor, säger han.Vi som skriver under denna artikel står enade kring att ett stabilt klimat är en förutsättning för att kunna säkerställa andra mål gällande barns liv, hälsa och möjligheter att utvecklas.– I stället skadar folk sig.År 2020 rapporteras 199 olyckor på ställningar i Sverige (siffran gäller alla yrkesgrupper som jobbar på ställningarna).Enligt FN-organet UNEP måste världen som helhet om vi ska ha en chans att hålla den globala upphettningen under maximalt 1,5 grader.År 2020 samkörde TV4 Nyheterna listan över legitimerade läkare i Sverige med belastningsregistret.Utländsk arbetskraft, som beskrivs som särskilt utsatt, inbegrips inte i siffrorna och mörkerantalet tros vara stort.Varje år dör omkring tio personer inom byggbranschen, varav omkring en är ställningsmontör.På så sätt kan vi påverka både EU och övriga världen.

* * * En orsak bakom olyckorna är brist på utbildning.SR:s Kaliber har senare grävt i samma unkna mylla, med liknande resultat.”Christian”, 27, jobbar vid ett ställningsbyggarföretag i södra Sverige och trivs med jargong och laganda.Studier visar också att riskerna för våld mot barn och en ökad förekomst av barnäktenskap ökar i klimatkatastrofernas spår.Men utbildning? Nja.Han halkade in i branschen eftersom hans mamma kände en ställningsbyggare och jobbade i tre år, utan utbildning.Även i Sverige påverkas barn av klimatförändringarna, även om den fysiska påverkan i vårt land ännu inte är lika påtaglig som på andra platser i världen.Detta trots att det saknas lagstöd för en sådan åtgärd.– Jag hade ingen mentor som man ska ha i början utan det var först när jag kom till ett större företag som jag blev upplärd, säger han.

I Byggnads kartläggning från 2019 saknade 20 procent av arbetarna så kallad ”särskild utbildning” för att bygga ställning på över nio meter.Det innebär ett blötare och varmare klimat med ökad risk för skyfall, vattenbrist och värmeböljor.2018 visade tidningen att man kunde få utbildningsbevis utan någon utbildning alls och konstaterade att de bristfälliga utbildningarna leder till ras, bristningar och olyckor.I så fall borde regeringen lägga nödvändiga lagförslag för riksdagen.Flera ställningsbyggare som Kvällsposten talat med berättar att de arbetat i många år utan utbildning.Dessutom påverkas barn psykologiskt av information om klimatkrisen.Foto: ”Det finns inte loggat” Ställingsbranschens eldprov är ”stoppjobben”.Jobb som utförs när produktionen på en fabrik pausas för renovering.Oron för klimatet påverkar deras lek, skolgång, sömn och viljan att skaffa egna barn i framtiden.Detta trots att det saknas lagstöd för en sådan åtgärd.

– Man går upp tidigt, tar eventuellt någon drog och börjar bygga.När klockan är säg halv fyra blir man inkallad till kontoret och får frågan om man kan jobba hela kvällen.Resultaten rimmar väl med hur unga i Sverige tänker om klimatet.Innan man går hem får man veta att man ska köra så i tio dagar, från 07 till 23, varje dag, säger ”Erik” som lämnade branschen 2019.LÄS MER:.– Det finns inte loggat någonstans.Samtidigt anser fler unga än tidigare att det främsta ansvaret att agera ligger hos politiker.Det är inte en jävel som får reda på det sen.

* * * Arbetsmiljöverket uppskattar att en ställningsbyggare lyfter upp till 1 500 kilo per dag.Det är tydligt att barn och unga förstår utmaningen som ligger framför oss och de står redo att medverka i klimatomställningen.Rekommendationer från myndigheten säger att man inte ska lyfta mer än 25 kilo per lyft, men samtliga av de som Kvällsposten talat med lyfter mer.– Ett träplank som man lägger för att man ska kunna gå mellan ställningarna väger 20 kilo.Parisavtalet och Barnkonventionen är två helt centrala – och tätt sammankopplade – ramverk som ska guida oss när vi nu accelererar klimatomställningen och bygger om våra samhällen på mer hållbar grund.Jag är inte så stor men jag kanske tar fyra plankor på axeln.Det är ett jävla slitgöra om jag säger så, säger ”Erik”.Vi uppmanar därför alla partier att prioritera klimatet ur ett barnrättsperspektiv i sina valprogram och i sin politik.

Det kroppsliga slitaget inom ställningsbyggarbranschen beskrivs som brutalt.Ibland var gråten nära när Erik skulle stiga upp ur sängen på morgonen.Takten i omställningen måste öka i linje med det som krävs för att uppnå Parisavtalets mål, vilket innebär minst.Axlar, händer och rygg var hårdast slitna.Foto: JENS CHRISTIAN Men trots hög höjd och tunga lyft är användningen av tekniska hjälpmedel inte självklar.Insatser bör utgå från barnens bästa.Material hissas upp med ”repkonstruktioner från 1950-talet”, som Ulf Kvarnström, arbetsmiljöansvarig på Byggnads, beskriver dem.

I dag finns bra hjälpmedel – men inte alltid viljan att använda dem.Se till att relevanta beslut på kommunal och regional nivå tas utifrån vad som är bäst för barnen.– Det är en kostnadsfråga.Det finns föreskrifter som reglerar teknisk utveckling och ergonomi, men företagen har inte hängt med i utvecklingen, säger Ulf Kvarnström.Använd de verktyg som finns, exempelvis , för att belysa hur klimatrelaterade beslut påverkar barns hälsa, utveckling och liv.2019 kontrollerade Byggnads 1 100 arbetsplatser.65 procent hade brister i säkerheten.Bland annat krävs en nationell storsatsning på ett klimatlyft för skolan, det vill säga kompetenshöjande insatser för alla blivande och nuvarande lärare så att de kan möta elevers frågor, känslor och engagemang för klimatet.

– Om man blir hängande i en sele hamnar kroppen i ett avslagsläge.Kedjan drar åt benen så hårt att man inte får blodtillförsel och man kan få hjärtinfarkt.Vi ser fram emot att alla partier omsätter detta i praktiken där en början är att i sina valprogram utgå från barn och ungas bästa.Då måste man ha en plan för räddning, men det har inte arbetsplatserna, säger han.”Inte tal om att använda sele” Samtidigt har många ställningsbyggare själva anammat en hård jargong där man förväntats klara allt.Frida Berry Eklund,.– Man ska vara hård och tuff.

Om någon vill ha insyn, så är det taggarna utåt.Alla ska försvara sig med näbbar och klor, säger ställningsbyggaren ”André” som egentligen heter något annat.När han arbetade som ställningsbyggare på 1990-talet var det inte tal om att använda säkerhetssele.Då fick man höra alla möjliga förolämpningar, berättar han.2019 lät Byggnads besöka 1 100 arbetsplatser för att få ett de om säkerhetsbristerna.

65 procent av arbetsplatserna hade brister.Foto: JENS CHRISTIAN 2004 kom för första gången en ställningsföreskrift (AFS 2004:4) med krav på säkerhetsutrustning och utbildning, och sedan dess har Arbetsmiljöverkets möjligheter att ålägga sanktionsavgifter ökat.”André” tycker inte att kontrollerna är täta nog.– Man har svikit killarna.Stått och sett på när de arbetat eller knarkat ihjäl sig.

* * * Det finns många förklaringar till arbetsmiljön inom ställningsbyggarbranschen: Stor andel utländsk arbetskraft, få som är med i facket och så pass många företag som rundar reglerna att det blir svårt för hederliga företag att konkurrera.”Väldigt många arbetar för utländska bemanningsföretag.Många är bara tillfälligt i Sverige och/eller är rädda att förlora jobbet om de går med i facket” , skriver Byggnads kommunikationschef Karin Lindström i ett mejl.Strängare lagar har inte rått på villkoren inom ställningsbyggarbranschen, menar Ulf Kvarnström vid Byggnads.– Vi har medbestämmandelagen och allt möjligt men det funkar inte.

Arbetarna ställer inte de krav som man borde göra, säger han.Det finns ställningsföretag som hamnar under Arbetsmiljöverkets radar och som i princip inte får några inspektionsbesök, beskriver Arbetsmiljöverkets inspektör.Foto: JENS CHRISTIAN Håkan Carlsson, kanslichef på STIB, Ställningsentreprenörernas branschorganisation, har förståelse för att medlemsföretagen ibland undviker ny teknik.– Det finns hjälpmedel i form av materialhissar men de medför ofta andra problem som ergonomiskt olämpliga arbetsställningar.Dessutom tror han att attityder spelar in.

– Tidigare har det förväntats att man ska visa sig macho och att man ska slita hårt.– Det finns enklare maskinella hissanordningar att använda sig av som är bra, men trots detta ser man tyvärr att material i vissa fall langas för hand eller hissas upp med hjälp av handkraft, och att ställningsbyggare bär flera komponenter samtidigt.I dessa fall behövs en attitydförändring, säger han.Samtidigt menar han att det bedrivs arbete för förbättrad arbetsmiljö.– Många företag inom branschen bedriver en mycket god arbetsmiljöinriktad verksamhet, men tyvärr hamnar dessa i skuggan på grund av den negativa massmediala uppmärksamhet branschen under senare år fått utstå på grund av mindre seriösa aktörer.

Narkotikamissbruk finns överallt, menar han, inte bara bland ställningsbyggare.– Jag skulle vara väldigt försiktig med att utmåla en hel bransch som mer riskbenägen på det området än andra branscher.Utbildningsfusket tror Håkan Carlsson kan stävjas med statlig kontroll, både av företag och anställda.– Det är jätteviktigt för att kunna säkerställa bra kompetens inom branschen, säger han.– Finns det lagstadgade krav på utbildningar, men samtidigt inte någon myndighet som godkänner utbildningsgivarna – då skapas en marknad för mindre seriösa aktörer.

Fotnot: Samtliga ställningsbyggare som medverkar i reportaget heter egentligen någonting annat.Arbetsmiljöverket: Vi är för få I Skåne har Arbetsmiljöverket 35 arbetsmiljöinspektörer, varav sju eller åtta särskilt arbetar mot byggbranschen.För få, menar de själva.– Det finns företag, framför allt små, som hamnar under vår radar och som i princip aldrig får något inspektionsbesök.Inte förrän en eventuell olycka sker och då är det ju för sent, säger inspektören Henrik Skoglöf.

2019 fick Arbetsmiljöverket tio miljoner kronor mindre än önskat trots regeringens uttalade satsningar på arbetsmiljö.Enligt generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem tvingades verket sänka sina ambitioner.Året därefter, pandemiåret 2020, minskade antalet inspektioner kraftigt.Henrik Skoglöf tror dock inte att Arbetsmiljöverkets inspektioner är lösningen på problemen inom ställningsbyggarbranschen.Han har själv varit med om att utfärda förbud efter att arbetare inte använt fallskydd – för att en vecka senare se samma person igen utan fallskydd.

– Det långsiktiga sättet är att förändra mentaliteten inom branschen.Man måste inifrån börja ta säkerheten på allvar, säger han.Visa mer Fackförbundet Byggnads besökte år 2019 1 100 arbetsplatser.Arbetsmiljökartläggningen visade: • 65 procent av arbetsplatserna brast när det kom till säkerhetsutrustning och utbildning.• En tredjedel av arbetsplatserna använde inte fallskyddsräcke, den modell som lagstiftaren rekommenderar (och som vunnit arbetsmiljöpris).

• En femtedel av arbetarna saknade fallskyddssele.• Hälften av arbetsplatserna saknade plan för räddning vid fall.• 20 procent av arbetarna saknade så kallad ”särskild utbildning”, som behövs för att bygga ställning på över nio meter.• Hälften av arbetsplatserna saknade plan för räddning vid fall.Källa:.

Läs mer:
Expressen »
Loading news...
Failed to load news.

Droger till frukost låter inte hälsosamt i längden.

Klimatet måste bli en valfråga – för barnenBarn i Sverige påverkas av klimatkrisen, bland annat genom oro och brist på framtidstro. Barn förstår att vuxna inte agerar tillräckligt för att skydda dem – och de håller politiker ansvariga, skriver sju organisationer. Hatet! Muslimska BARN i Sverige påverkas av institutionaliserade hatet barnorganisationer utsätter Muslim'ska barn för. Barnombudsman unicefsverige raddabarnen barnafrid VarldensBarn sjolanderc Hela sekten samlad på ett och samma ställe. Vi kan inte vänta. Vi måste agera nu. FNs barnkonvention är svensk lag.

LEDARE: Stäng smitvägen för dömda läkareDet är häpnadsväckande att domstolar inte alltid rapporterar läkare som döms för allvarliga brott till Ivo.

Haverikommissionen undersöker Estonias bildäck - Nyheter (Ekot)Haverikommissionen kommer i vår att på nytt undersöka Estonias vrak och kommer då att gå in på bildäck.Enligt haverikommissionens ställföreträdande generaldirektör ... Here we go again. Samma stinkande kommision som varit/ är med i konspirationen ska alltså nu göra ett nytt försök. Låter lite överkurs då det redan finns en riktig utredning som de kan få del av!

Fokusera socialt arbete på människanJag kommer aldrig att försvara de institutioner som har i uppdrag att utföra det sociala arbetets praktik om de inte har fokus på uppdrag och medmänniskor.

Vätgasplan och 3D-hus – här är teknikerna att hålla koll på 2022Vaccinerna mot coronaviruset togs fram och infördes häpnadsväckande snabbt. Det visar på forskningens och teknikens möjlighet att förändra världen. Vaccinerna bygger på ny mRNA-teknik och det kändes som om de skapades nästan på ett ögonblick, men de utnyttjade forskning som pågått sedan 1970-talet. Det kan ta åratal att skapa framgång över en natt, som man brukar säga inom teknikindustrin. Så vad mer kan komma att få en framträdande plats? Forsknings- och teknik­korrespondenterna på The Economist listar nya tekniker värda att hålla koll på 2022.

LEDARE: Saccosäckar i stället för klassrum är en usel idéNär Villanskolan öppnar finns inga egna platser åt eleverna, men saccosäckar och stolar på hjul. Att politiker och tjänstemän aldrig lär sig. Fullständig dårskap! Bra ledare! Det är inte klokt att lärandet inte sätts först. Sveriges politiker med få undantag har åtminstone en sak gemensamt: Inkompetensen Bra skrivet. När nån hitte-påare flummar fram ”inkluderande lärmiljö” då ska det hängas på för att det är spännande. Men att riktig forskning gång på gång visar på det stora värdet i papper och penna då viftas det bort. Barn behöver rutiner och studiero, hur svårt ska det va?