DN Debatt. ”Vad vill Putin med Ukraina – egentligen?”

2022-01-25 20:00:00

DN DEBATT 26/1.Tidigare riksdagsledamoten Carl B Hamilton (L): Debatten om Ukrainakrisen fokuserar på de militära frågorna – men frågan är vad som

DN DEBATT 26/1. Tidigare professorn och riksdagsledamoten Carl B Hamilton (L): ”Putins stora problem med Ukraina börjar först efter en eventuell invasion.”

DN DEBATT 26/1.Tidigare riksdagsledamoten Carl B Hamilton (L): Debatten om Ukrainakrisen fokuserar på de militära frågorna – men frågan är vad som

Läs senareDiskussionen om Ukrainakrisen är alltför inriktad på de militära aspekterna, och har dessutom ett alltför kortsiktigt perspektiv. Putins djupaste problem med Ukraina börjar först efter ett eventuellt anfall och invasion av Ukraina. Det verkar just nu alla bortse ifrån.

Putin skulle efter en segeri Ukraina sitta med ansvaret för landets långsiktiga ekonomiska utveckling, som hittills varit urusel, men också för flera andra djupa och mångåriga samhälls­problem. Det står klart att Putin inte har några lösningar att erbjuda på dessa vanliga post-sovjetiska problem – korruption, ineffektiva statliga företag och myndigheter, rättslöshet, med mera.

Läs mer:
DN Debatt »

Biden lovar att inte överge Florida

FORT MYERS. Läs mer >>

”Infrastruktur­nota riskerar att fördubblas” | SvD DebattDEBATT. En ny studie pekar på stora risker för kraftiga underskattningar av kostnaderna för infrastruktur­projekt. Det skriver professor emeritus Jan-Eric Nilsson. Bygger bla på enorm mängd transporter som går på diesel, kanske?!

”Sverige är inte neutralt – EU glöms bort” | SvD DebattDEBATT. Utifrån ett EU-rättsligt perspektiv är Sverige inte allians­fritt och heller inte neutralt i verklig mening. Det skriver Ester Herlin-Karnell, professor i EU-rätt. En kommentar kanske

”Könsblindhet skadar arbetet med gängfrågan” | SvD DebattDEBATT. För ett framgångsrikt arbete med gängfrågan är det nödvändigt att fokusera på manlighetens betydelse för såväl rekryteringen och livet i gängen som för exitprocessen, skriver tre forskare. Nu kommer den här svenska saftochbull-mentaliteten fram. 'Exitprocessen'? Det skall inte daltas med dessa individer...när de tröttnar sitta i fängelse så kan de sluta själva. svpol krimpol

DN Debatt. ”Krafttag krävs för att stoppa den skenande skuldsättningen”DN DEBATT 25/1. Ekonomerna Magdalena Kowalczyk och Shoka Åhrman: ”Svenskarnas skuldsättning fortsätter att skena – krafttag krävs för att stoppa låneföretagen.” Skuldsättningen skenar - undrar varför…? 🤦‍♂️ REPLIK DN DEBATT 25/1. Jacob Lundblad, vd Nordax Bank: ”Ett regelrätt förbud mot reklam skulle gynna storbankerna.” Den stora skuldsättningen är i huvudsak bolån, 75%. Räntemarginalen behöver regleras, inte bara konsumtionskrediter. Ekonomikunskapen behöver höjas, inte bara för unga. Inom kort kommer pengar inte vara gratis. Viktigast att politiken återtar peningkontrollen, Kanske E-krona?

DN Debatt. ”Krafttag krävs för att stoppa den skenande skuldsättningen”DN DEBATT 25/1. Ekonomerna Magdalena Kowalczyk och Shoka Åhrman: ”Svenskarnas skuldsättning fortsätter att skena – krafttag krävs för att stoppa låneföretagen.” Skuldsättningen skenar - undrar varför…? 🤦‍♂️ REPLIK DN DEBATT 25/1. Jacob Lundblad, vd Nordax Bank: ”Ett regelrätt förbud mot reklam skulle gynna storbankerna.” Den stora skuldsättningen är i huvudsak bolån, 75%. Räntemarginalen behöver regleras, inte bara konsumtionskrediter. Ekonomikunskapen behöver höjas, inte bara för unga. Inom kort kommer pengar inte vara gratis. Viktigast att politiken återtar peningkontrollen, Kanske E-krona?

Vad gjorde påven egentligen i skivaffären? - Fokus'Stoppa världen – jag vill kliva av', skriver Pieter Tham om allt som händer just nu. Men Siri påpekar ändå att hans skärmtid bara ökar.

3 Läs senare Diskussionen om Ukrainakrisen är alltför inriktad på de militära aspekterna, och har dessutom ett alltför kortsiktigt perspektiv.Stäng Annons Det här är en argumenterande text med syfte att påverka.Stäng Annons Det här är en argumenterande text med syfte att påverka.Stäng Annons Det här är en argumenterande text med syfte att påverka.

Putins djupaste problem med Ukraina börjar först efter ett eventuellt anfall och invasion av Ukraina. Det verkar just nu alla bortse ifrån. Regeringen har anvisat 437 miljarder till infrastruktur­satsningar för den kommande tolvårs­perioden. Putin skulle efter en seger i Ukraina sitta med ansvaret för landets långsiktiga ekonomiska utveckling, som hittills varit urusel, men också för flera andra djupa och mångåriga samhälls­problem. Från EU-rättsligt perspektiv är vi dock inte alls alliansfria. Det står klart att Putin inte har några lösningar att erbjuda på dessa vanliga post-sovjetiska problem – korruption, ineffektiva statliga företag och myndigheter, rättslöshet, med mera. Här ingår exempelvis utbyggnaden av stambanorna mellan Stockholm, Göteborg och Malmö och färdig­ställandet av Norrbotnia­banan. Putin bär efter en invasion fortsatt ansvar för bland annat 100 000 militärer som varken producerar något för konsumtion, investeringar eller export.

Putin sitter sannolikt med en delvis förstörd produktionsapparat, som utslagna industriföretag, jordbruk och en delvis förödd infrastruktur i form av vägar, järnvägar, vatten, el, telefon­nätverk och så vidare. Vidare har EU en bestämmelse om kollektivt själv­försvar, som liknar Nato till stor del. Till detta kommer konsekvenserna av nya sanktioner beslutade av EU, USA, och många andra OECD-länder; kort sagt sanktioner utfärdade av världens köpstarka, tekniskt och ekonomiskt mest kompetenta länder. Putin skulle styra en ukrainsk stat med helt undermåliga samhällsinstitutioner. De är ofta kidnappade och indirekt styrda av privata intressegrupper utom statlig kontroll. Frågan är dock inte okomplicerad. Rättssystemet är till exempel korrupt och inte pålitligt.

Landet har inte haft någon ekonomisk inkomsttillväxt per person sedan 2008, det vill säga drygt tolv år av ekonomisk stagnation. Översiktligt kan man säga att det är råvaror och naturresurser som utgör såväl Ukrainas som Rysslands export. Annons. Det kan låta stabilt och säkert, men kan också beskrivas som priskänsligt och primitivt Ukraina har enligt läroböckerna i geografi, stora arealer av bördig jordbruksmark. Det är bra men inte unikt i världen utan finns även i USA, Frankrike och flera andra länder som har bättre avkastning med moderna metoder, maskiner och utsäden. Ukrainas bördighet ställer i närtid ingen ytterligare mat på borden i Ukraina och leder inte heller till en bred uppgång i exportledd tillväxt av ukrainska varor på ekonomiskt köpstarka marknader som EU, USA, Japan, men möjligen Kina.

Om Putin vill importera till Ukraina från omvärlden, med vad ska han då betala? Vodka, spannmål och potatis? kan man elakt fråga honom. Den gas Ukraina i dag transporterar i pipelines genom landet är inte dess egen utan är rysk, liksom oljan. Översiktligt kan man säga att det är råvaror och naturresurser som utgör såväl Ukrainas som Rysslands export. Det kan låta stabilt och säkert, men kan också beskrivas som priskänsligt och primitivt. Ukraina eller Ryssland är knappast ekonomier som i närtid kan växla över till att kunna producera och exportera kunskapstäta, högt värderade varor och tjänster vars efterfrågan och utbud handlas med internationellt, och som är integrerade i världshandelns sinnrikt sammansatta värdekedjor för varor och tjänster.

Till skillnad mot Kina, Vietnam, och andra asiatiska ”tigerekonomier” har Ryssland och Ukraina helt misslyckats med att skapa moderna tillväxt­ekonomier ur arvet av sovjetisk planekonomi, och det är väl tveksamt om deras ledare ens riktigt har försökt. Foto: Sergei Supinsky/AFP Bekymrar det Putin? Knappast, tycks det. Han verkar föga bry sig om ekonomi. Men han kommer ändå aldrig ifrån problemet med decennier av stagnation och en svag, korrupt och ineffektiv stat och samhällsekonomi. Problemet gäller särskilt om han efter en invasion tvingas hålla en betydande stående krigsmakt i Ukraina.

Putin sitter inlåst i stagnation med sitt fokus på råvaror och enkla produkter. Putins ”metod”, att erövra och kontrollera grannländer och provinser, för att Ryssland ska bli ett mäktigare land, är ett recept som sedan länge övergivits av andra, i dag rikare länder, och ersatts av internationell handel och integration i form av EU, WTO och en rad olika frihandelsområden. Putins ”metod”, att erövra och kontrollera grannländer och provinser, för att Ryssland ska bli ett mäktigare land, är ett recept som sedan länge övergivits av andra och ersatts av internationell handel och integration Frågan kvarstår hur Putin och Ryssland ska kunna försörja ett erövrat Ukraina och få det att blomstra. Kan Putin efter en inledande tid med risker för politisk oro, svält och ekonomisk oreda, få Ukraina att växa och bli en ekonomiskt och politiskt stabil rysk provins? Knappast. Så, efter en rysk invasion, om vi blickar framåt några decennier, vad har Putin att erbjuda människorna i Ukraina? Svar: ingenting, utom nygammalt ryskt förtryck, odemokrati, fortsatt fattigdom jämfört med de flesta länder i EU, samt oro, flyktingar och korruption.

Och om Ukraina skulle undgå rysk invasion måste vi inte bara diskutera militära frågor och det korta perspektivet utan också hur Ukraina ska kunna komma på fötter ekonomiskt och politiskt. Då räcker det inte att bara pytsa in mera bistånd och lån. Ämnen i artikeln .