DN Debatt. ”Fallet Encrochat visar att polisen behöver nya verktyg” - DN.SE

  • 📰 dagensnyheter
  • ⏱ Reading Time:
  • 68 sec. here
  • 3 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 31%
  • Publisher: 63%

Sverige Rubriker Nyheter

Sverige Senaste nytt,Sverige Rubriker

DN Debatt. ”Fallet Encrochat visar att polisen behöver nya verktyg”

Hotet från den organiserade brottsligheten är ytterst allvarligt. De senaste tre åren har våldet i form av skjutningar och sprängningar skördat runt 40 liv om året och ännu fler har skadats, det sprider mycket stor otrygghet i samhället. Vi ser dock att antalet skjutningar har sjunkit kraftigt de senaste månaderna. Nedgången började redan i slutet av 2020 och kurvan fortsätter i samma riktning.

Vår bedömning är att en viktig bidragande orsak till nedgången beror på att svensk polis har kunnat arbeta betydligt mer offensivt mot styrande kriminella, efter framgångarna med krypteringsverktyget Encrochat. . Så länge de som planerar och styr brottsligheten inte slås ut, finns de kriminella strukturerna kvar. Nya utförare kan snabbt rekryteras, lockade av att nå nivån där stora vinster görs och risken för att lagföras är begränsad.

Hundratals personer ur den organiserade brottsligheten har frihetsberövats med en relativt begränsad resurs. Svensk polis har inte de offensiva verktyg som behövs i form av hemliga tvångsmedel på underrättelsestadiet utan vi måste förlita oss på vårt internationella samarbete.Parallellt med att Polismyndigheten växer måste därför den tekniska inhämtningen utvecklas snabbt.

Detta skulle göra det möjligt att kartlägga och förstå den stora del av den organiserade brottsligheten som bedrivs utanför Sveriges gränser.Men trots vårt intensiva arbete fortsätter det grova våldet. Dessa åtgärder gällande teknisk inhämtning skulle leda till ett helt nytt läge.

 

Tack för din kommentar. Din kommentar kommer att publiceras efter att ha granskats.

Vill vi komma åt gängen som livnär sig på bl.a narkotikaförsäljning är det inte är en uppmontering av övervakningssamhället vi bör införa. Konkurrera ut dem som säljer droger med lagliga reglerade marknader vilket också frigör stora polisresurser som idag riktas mot konsumenter.

Vi har sammanfattat den här nyheten så att du kan läsa den snabbt. Om du är intresserad av nyheterna kan du läsa hela texten här. Läs mer:

 /  🏆 7. in SE

Sverige Senaste nytt, Sverige Rubriker