DN Debatt. ”70 år av fri rörlighet inom Norden är hotad”

DN DEBATT 16/1. Kommunalråden i Lund, Haparanda och Strömstad: ”70 år av fri rörlighet inom Norden är hotad.”

2022-01-15 20:00:00

DN DEBATT 16/1. Kommunalråden i Lund, Haparanda och Strömstad: ”70 år av fri rörlighet inom Norden är hotad.”

DN DEBATT 16/1.Kommunalråden i Lund, Strömstad och Haparanda: Tänk er att en gränskontroll sattes upp på Guldbron vid Slussen och Stockholm slets isär.

till följd av gränskontroller gör att regionen inte får ut den tillväxt och konkurrenskraft den skulle kunna.Det blir tydligt även i den regionala ekonomiska motorn Lund med ett av Nordens största lärosäten och topp­moderna forskningsmiljöer. Pendlingen av högkvalificerad arbetskraft, forskare och studenter över sundet försvåras av att inresebestämmelserna till både Sverige och Danmark förändrats flera gånger med kort varsel under pandemin.

Läs mer: DN Debatt »

Svenska Hillsong church erbjöd “omvändelse” från homosexualitet

DN:s granskning har visat hur flera svenska religiösa församlingar erbjuder ”omvändelse” från homosexualitet.Svenska Hillsong Church, som haft kopplingar Läs mer >>

Vi har ” Främmande Makt” i Kansliehuset- därav Sveriges nödläge!

DN Debatt. ”En kriskommission krävs för sjukvården”DN DEBATT 14/1.Läkarförbundet och Vårdförbundet: Hundratusentals svenskar väntar på operation, arbetsmiljön inom vården brister på många håll och ... och skolan ... och äldreomsorgen ... Pengarna finns i statskassan. Men dom läggs på massa fjantiga myndigheter samt bistånd i extrema mängder. De största utgifterna går till att sjukskriva med enbart subjektiva argument (rehabindustrin & s-röster) & till maskering & höjning av för höga insulinnivåer (insulinindustrin, sponsrade förmånsföreningars medlemmar som styr alla myndigheter & regioner). -sjukdomar & vårdkostnad

”Kärnkraft stärker vår säkerhet på lång sikt” | SvD DebattVarje kilowattimme vi exporterar till Tyskland är en ren investering i europeisk säkerhet och en begränsning av Putins inflytande. Det skriver försvarsdebattören Bo Pellnäs. Märkligt att varken FOIresearch msb verkar ha försökt få landets politiker att förstå vikten av god elförsörjning för eget och grannländers politiska Sveriges elexport har betydelse även för Finland och Baltikum. Lämna speltänkandet, Bo Pellnäs. Sverige måste hålla sams med sina grannar. Även med Ryssland. Artiklar och sådan konstiga förvirrade sammanhang hänvisas ännu till mera spelberoende läsarna. Inte förvånar heller , då funnit slutligen ute av debatt placeringen.

”Timbros vilsna klimatlinje är företagarfientlig” | SvD DebattDEBATT. Högerns rädsla för att satsa på fel teknik är skadlig. Passiviteten riskerar att bromsa omställningen, skriver Kalle Sundin, Katalys, i en slutreplik. Att satsa på fel teknik är väl per se skadligt så då borde Timbros linje vara rätt, att ignorera en säker teknik som Katalys vill är än mer skadligt och att gräva ner sig i gårdagens transportlösning, läs snabbtåg, är helt uppåt väggarna. REGERINGEN UTSER CHEFER MED PARTIBOK • Varför gör Vattenfall, SSAB och LKAB så stora felsatsningar? • Beror det på att de är statliga och politiskt styrda? • Beror regeringens felbeslut på Miljöpartiet? • MP och S sänker Sverige. Rösta på 🇸🇪M-SD-KD-L🇸🇪 HYBRIT är skit! Slukar el. Spyr ut koldioxid. Inte fossilfritt. Stål är järn legerat med kol! Stål med HYBRIT-metoden är dyrare och ger brakförluster på 40 miljarder för skattebetalarna. Miljöpartiet ut ur Riksdagen. Socialdemokraterna ut ur Regeringen. Rösta på Moderaterna.

”Orimligt att sjukvården ständigt måste skyddas” | SvD DebattDEBATT. För att undvika återkommande restriktioner i framtiden måste makthavare omgående lägga konkreta förslag på hur vi ska utöka antalet vård- och iva-platser. Det skriver läkarna Akil Awad och Karin Hildebrand. Sinnessjukt vad politikerna har plundrat det här landet Det är lika orimligt att vården dirigeras av sponsrade förmånsföreningars medlemmar via myndigheter & regioner så att de största folksjukdomarna ständigt expanderar (via maskering & höjning av för högt insulin) som att myndigheter värnar regionledningarna istället för folket. Makthavarna vräker hellre ut miljarder på andra länders medborgare. Det är våra pengar som dom förskingrar.

”Lätta på lätta lastbilars tunga skattebörda” | SvD DebattDEBATT. Miljöskatterna på nya lätta lastbilar gör att köparna av ekonomiska skäl allt oftare undviker köp trots att behovet finns. Det skriver Mattias Bergman och Günther Mårder. Alla miljöpartister är idioter. 4% kan förstöra mycket. Ok Under finansminister numera statsminister MA blir det inga skattelättnader. Hon ska ha in varje krona. Är det förknippat med bilar (fordon, drivmedel) då är det bara att glömma. ”Det skickar fel signaler” Det skickar rätt signaler fram till valet om ni förstår vad jag menar.

DN Debatt. ”Artificiell intelligens skapar ny utflyttningsvåg av jobb”Nationalekonomerna Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson: Svenska tjänstemän måste skola om sig.

Gränshinder och svårigheter att arbetspendla till följd av gränskontroller gör att regionen inte får ut den tillväxt och konkurrenskraft den skulle kunna. Det blir tydligt även i den regionala ekonomiska motorn Lund med ett av Nordens största lärosäten och topp­moderna forskningsmiljöer. Pendlingen av högkvalificerad arbetskraft, forskare och studenter över sundet försvåras av att inresebestämmelserna till både Sverige och Danmark förändrats flera gånger med kort varsel under pandemin. Till det har handeln i Lunds medel­tida stadskärna, liksom andra skånska städer, haft ett turistekonomiskt bortfall av danska turister som inte kunnat besöka Skåne i samma utsträckning. I dag är det cirka 20 000 personer som pendlar dagligen från Sverige till Danmark för sin försörjning. Skåningarnas tillgång till regionens storflygplats, Kastrup, har också varit delvis begränsad. Tänk er en situation där stockholmare plötsligt blir stoppade på väg till Arlanda och där regler ena veckan kan se helt annorlunda ut veckan därpå. En kommun som drabbats mycket hårt är Strömstad. År 2019 spenderade norska besökare cirka 28 miljarder kronor i den svenska detaljhandeln och bidrog till att skapa 7 200 arbetstillfällen i Sverige. Nio miljarder av dessa, det vill säga drygt en tredjedel av den norska konsumtionen skedde i Strömstad där även två av de största handelscentren finns. Men pandemin förändrade allt. De står nu i princip helt tomma sedan Sverige infört bland de hårdaste inrese­reglerna i hela Norden. Många handlare har rapporterat tapp på över 90 procent enligt en rapport från Svensk handel. Mellan 30–40 procent av den arbetsföra befolkningen i Strömstad har varit antingen varslad eller kortidspermitterad. Kommunen har startat ett omställningskontor för vägledning av både företag och privatpersoner som drabbas. Före pandemin var det cirka 28 000 personer som dagligen pendlade längsmed Europas längsta landsgräns från Sverige till Norge för sin försörjning och sedan tillkom 27 500 deltidspendlare. Gränsövergången mellan Sverige och Norge i Strömstads kommun är Nordens största gräns­övergång sett till antal fordon som passerar. I Haparanda märks pandemin och de restriktioner som följer i dess spår tydligt. Haparanda har sedan decennier ett etablerat samarbete med syster­staden Torneå. Ett samarbete som varit en förebild i hela Europa. Här har man gemensam skola, gemensamt rese­centrum, samarbete mellan räddningstjänst, kultur och fritid. Haparanda-Tornio är ett handelscentrum för hela Barentsområdet. Här har gränsen bara funnits på papper hos myndigheter på central nivå men i verkligheten har det varit en stad i två länder. De restriktioner som följt av rege­ringsbeslut, i båda länder, har gjort att ett samhälle slitits isär och möjligheter till samarbete och utveckling inom välfärd, utbildning och etableringar riskerar att omintetgöras för decennier framåt. Antalet gränsövergångar sjönk från cirka 40 000 gränsövergångar per dygn innan pandemin till cirka 1 200 per dygn under pandemins första restriktioner. Tänk er en situation där man mellan Gamla stan och Slussen i Stockholm uppförde en gränskontroll och krav på negativt covidtest för att få gå över Guldbron, ett avstånd som är längre än det mellan Haparanda och Torneå. Inom Nordiska Ministerrådet har det föreslagits att budgeten till arbetsmarknadsprogrammet Nordjobb ska reduceras kraftigt trots att det får hundratals ungdomar att varje år resa till ett nordiskt grannland för att sommarjobba. Det är en av få verksamheter inom det nordiska samarbetet som gör att vanliga medborgare träffas över gränser, inte bara politiker och tjänstemän. Vi ser med oro på utvecklingen. När det nordiska samarbetet behövdes som mest har det visat sig fungera som sämst. Nu behöver regering och riksdag ge frågan en helt annan dignitet och lyfta den högt upp på dagordningen, både på nationell nivå och i de nordiska samarbetskanaler som finns. Möjligheten att arbeta, studera, flytta och driva företag över landsgränserna måste förstärkas. Ett öppet Norden, på samma sätt som vi varit sedan 1952, gagnar alla parter. Ämnen i artikeln