Den separatistiska tanken har slagit rot | Paulina Neuding | SvD Ledare

2022-01-15 13:30:00

LEDARE. Om vi inte kan gestalta människor med andra erfarenheter än vi själva, finns inte längre någon poäng med skådespeleri.

Den separatistiska tanken har slagit rot – paulinaneuding om ett idégods som går emot de värderingar som bär upp vår civilisation via SvDledare

LEDARE. Om vi inte kan gestalta människor med andra erfarenheter än vi själva, finns inte längre någon poäng med skådespeleri.

AnnonsDet här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.Vilka roller ska skådespelare få ta sig an, utan att göra sig skyldiga till att kränka andra människor?

Läs mer: SvD Ledare »

paulinaneuding Beklaglig utveckling i samhället. Skådespeleri är ju just skådespeleri och att man inte skulle kunna gestalta någon som är av annan etnicitet eller annan åsikt än den man själv har är ju helt fel.Detta kan i förlängningen leda till ny typ av rasism. Tack för intressanta artiklar!

Nya restriktioner utan insyn | SvD LedareDet är ingen som riktigt vet vad regeringen vill åstadkomma med nya restriktioner. Det säger peterwennblad i podd om en osedvanligt pandemipräglad vecka, i sällskap av MLudvigsson och debutanten, praktikanten Isakrutqvist, under neo_andreas ledning. peterwennblad MLudvigsson Isakrutqvist neo_andreas Då är väl moderaterna glada? peterwennblad MLudvigsson Isakrutqvist neo_andreas Det är inte en regering- det är ett förvuxet elevråd.

Mer information är inte räddningen | Johanna Möllerström | SvD LedareKRÖNIKA. Vi behöver gå tillbaka till de fundamentala skillnader som föreligger i människors världsbild och börja samtalen där, snarare än att tro att mer information om specifika händelser och fenomen är det som kommer att föra oss samman. ”Vad gäller Kapitolium-stormningen frågar jag mig således varför det verkar som att vi allt oftare ser hur händelser och fenomen som skulle kunna ha en förenande kraft, i stället ökar polariseringen ytterligare?” Enkelt. Eftersom fler än enbart de direkt skyldiga kritiserades.

Ryssland är inte offret | Tove Lifvendahl | SvD LedareLEDARE. Rådet till omvärlden är att se den sjukes vanföreställningar för vad de är, och begripa att det inte hjälper att gå till mötes ens en liten del. ToveLifvendahl Det är dags att leta efter hjärnskadade politiker inom NATO OCH USA..LÄGGER VI IN DOM PÅ SJUKHUS SÅ UNDKOMMER VI 3:de VÄRLDSKRIG OCH RÄDDAR VÄRLDEN FRÅN KATASTROF OCH NAZZI. SvD ToveLifvendahl denna artikel är inte i linje med SvD s.k. journalistiska värdegrund och kommer att anmälas för hets mot folkgrupp. byt ordet 'ryssar' mot något annat och se. ToveLifvendahl Ökad militär aktivitet i Kaliningrad nu. Där finns taktiska kärnvapenrobotar. När Ukraina invaderas kommer det att hetta till i Östersjön. Ryssland kränker svenskt vatten/luftrum. Kanske intar Gotland. Sverige kommer att lägga sig platt. 'En svensk tiger' all over again. svpol

Statsministerns säkerhetspolitiska otydlighet | Fredrik Johansson | SvD LedareMed sina uttalanden beskär statsministern Sveriges säkerhetspolitiska handlingsutrymme – FrHaJo om otydlighet som gör skada via SvDledare FrHaJo Ok FrHaJo Ponera: Ukraina invaderas. NATO flyttar mer militär till Baltikum o Polen. Ryssland börjar kränka svenskt luft & vatten. Tänker Sverige skjuta skarpt? Det är en fälla. Gotland kan ockuperas fort, utan särsk. mycket våld. Då blir Sverige varse om att PFF är ej lika med Artikel 5. FrHaJo M får väl diskutera Nato-medlemskap med Putinvänliga SD. Sedan kan SvD återkomma med sina reflektioner om säkerhetspolitik...

Stockholms domprost portar uteliggare | Maria Ludvigsson | SvD LedareStockholms domprost Marika Markovits stänger porten till S:ta Clara kyrka i Stockholm. Den har varit de mest utsattas sista hopp i vinterkylans nätter, men Markovits m fl anser att de sliter för mycket på kyrkans inventarier skriver MLudvigsson. MLudvigsson Ingen värme där .. hos kyrkan MLudvigsson Det synes som du har en egen agenda Maria när du skriver om stängningen av St Clara. Beklagligt. Vill läsa journalistik som bygger på ärlighet.

Han spelade jazz med KGB i publiken | SvD LedareHan spelade jazz i Moskva med KGB i publiken, och reste med sovjetiske tonsättaren Dmitrij Sjostakovitj i USA. I dagens podd samtalar Wahren med mattias_neo om musikens roll i den internationella politiken, hur den har skapat tillit och förbrödring.

Stäng Annons Det här är en text från SvD Ledare.Stäng Annons Det här är en text från SvD Ledare.Stäng Annons Det här är en text från SvD Ledare.Stäng Annons Det här är en text från SvD Ledare.

Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat. V ilka roller ska skådespelare få ta sig an, utan att göra sig skyldiga till att kränka andra människor? Annons . Omfattande restriktioner utan att man begriper varför, är ledarredaktionens bedömning av pandemihanteringen just nu.