DEBATT: Uppgradera Scandinavium i stället för att bygga en ny arena

2022-01-23 11:53:00

Debatt • Efter två år med pandemi behöver vi snabbt få till nya lösningar för Göteborg som evenemangsstad och turistmål, skriver debattörerna.

Debatt • Efter två år med pandemi behöver vi snabbt få till nya lösningar för Göteborg som evenemangsstad och turistmål, skriver debattörerna.

Efter två år med pandemi behöver vi snabbt få till nya lösningar för Göteborg som evenemangsstad och turistmål. KD föreslår att vi satsar på att uppgraderar Scandinavium i stället för att bygga en ny arena, att vi anlägger ett litet badhus vid Heden för att ersätta Valhallabadet och att Valhalla IP också flyttas till Heden, skriver bland andra Mats Ahdrian (KD) ordförande i Fastighetsnämnden.

Debattordförande i Fastighetsnämnden.5 timmar sedanKommunstyrelsen har fått ta del av den utredning som initierades av en bred politisk majoritet gällande utvecklingen av evenemangsområdet. Utmaningarna är många, inte minst tidsaspekten och kostnaderna. Därför vill vi göra några medskick i syfte att bidra till att hitta lösningar.

En annan viktig aspekt är tidsaspekten. Om vi inte tänker nytt kommer det att ta för lång tid innan en ny arena kan stå klar. Risken är överhängande att Göteborg under tiden tappar i konkurrenskraft i ett läge där idrotten och kulturen redan är otroligt hårt drabbade. Nu behövs framtidstro och en tidsplan som håller gnistan uppe.

Läs mer:
Göteborgs-Posten »

Kiruna sörjer Börje Salming: ”En stor inspiration”

Ljuslyktor vid Matojärvi ishall, flaggor på halv stång och en tyst minut i kommunens verksamheter. Börje Salmings bortgång tynger Kiruna. Läs mer >>

Miljöpartiet välkomnar denna helomsvängning i Arena-frågan av KD! Att renovera istället för att riva är skälet till att MP stått utanför de andra partiernas arena-uppgörelse.

”Fina ord skyddar inga gränser” | SvD DebattDEBATT. Alice Bah Kuhnke (MP) vill övervaka EU:s yttre gränser – men drar inga som helst slutsatser kring hur det ska gå till. Det skriver Sara Skyttedal (KD) i en slutreplik.

”Sverige och Finland bör ha förband i varandras länder” | SvD DebattDEBATT. Sverige och Finland bör permanent basera och utbilda personal och förband i respektive grannland. Det skriver de tidigare försvars­ministrarna Björn von Sydow och Jan-Erik Enestam. Ryssland är instängt och har sedan medeltiden krigat för att erövra varma hav: Svarta Havet och Östersjön. Sverige måste gå med i Nato fort. Rösta på högerpartierna! Socialdemokraterna ut ur Regeringen. Ryssland anfaller Ukraina, Finland och Sverige? Sverige måste gå med i Nato fort! Nato har 30 medlemsländer. Rösta på högerpartierna. Socialdemokraterna ut ur Regeringen.

”LO:s position i energi­frågan håller inte” | SvD DebattDEBATT. En utbyggnad av kärnkraften skulle kunna vara en väg mot att EU går mot att bli mer själv­försörjande på el, utan att öka beroendet av fossil energi­produktion. Det skriver Marie Knutsen-Öy, Svenskt Näringsliv, i en replik. SOSSE-SVEKET mot oss alla: 2014 slöt MP och S en överenskommelse om att stänga kärnkraften. De beordrade Vattenfall att stoppa sin plan på nya reaktorer, gjorde sig av med kritiker i bolagets styrelse, samt höjde kraven och skatten på kärnkraft. Rösta på högerpartierna. VINDKRAFTEN BLIR ONÖDIG Vindkraft kräver 100% back-up när vindarna är svaga. Självklart. Denna back-up ska klara 10 000 MW. Då behövs flera nya kärnkraftverk. Vindkraft blir onödig. Alternativa kraftkällorna (naturgas, kol, olja, ved, sopor) spyr ut KOLDIOXID. EL ÄR FÖR DYRT Företag och privatpersoner slås ut. Vi subventionerar vindkraften med 10 miljarder. Vi betalar dyra elskatter. Vi betalar för elbrist i Europa. Rösta bort energiministern Farmanbar och Magdalena Andersson-regeringen. Rösta på högerpartierna.

”Ett rätts­säkert system för döds­hjälp är möjligt” | SvD DebattDEBATT. De som av sjukdom är döds­dömda borde få möjlighet att själva bestämma över sin död, liksom de tidigare haft friheten att bestämma över sitt liv. Det skriver Kajsa Dovstad, PC Jersild, Magnus Lewin och Christer Sturmark. Över hela världen nu. Lagarna kommer ge staten rätt att TA liv Tycker att det ska inte vara ett problem om man är på hospis. Att där ska kunna få en extra dos av morfin. Men inte på ett vanligt sjukhus där ska det vara förbjudet att försöka med omvägar ta död på patienter. Detta problem har man i Skåne I tider där vi inte har resurser för att upprätthålla liv… och vårdplatser. Då ska vi lägga dessa på att ta liv, istället?

”Skogsägares jubel kan komma av sig” | SvD DebattDEBATT. Debatten om nyckelbiotoper missar den centrala frågan – att säkerställa att avverkningar inte sker i områden med höga naturvärden. Konsumenterna har rätt att veta att de köper hållbart producerade varor, skriver skogsägare Aron Westholm.

DN Debatt. ”Rätt fokus ett måste efter Natthiko Lindeblads död”DN DEBATT 22/1.Alfred Skogberg, författare och medgrundare till organisationen Suicide Zero: Risken är stor att fler inspireras av Björn Natthiko Bra skrivet och läsvärt idag

Talande webb Detta är ett tungt skäl till att utreda vidare möjligheten att uppgradera Scandinavium istället för att ersätta den med en helt ny multiarena med en ny placering.Scrolla ner till SvD ”Fina ord skyddar inga gränser” Sara Skyttedal (KD) är Europa­parlamentariker och rapportör för Schengens utvärderings- och övervaknings­mekanism.Stäng Stockholm 1999: försvarsminister Björn von Sydow tar emot sin finländska motsvarighet Jan-Erik Enestam vid ett officiellt besök.Stäng Annons Det här är en argumenterande text med syfte att påverka.

Arenans nuvarande läge bedöms också vara mer gynnsamt. Dessutom stärker en sådan lösning Göteborg som hållbar destination samtidigt som kostnaden hålls nere, skriver debattörerna. Det skriver Sara Skyttedal (KD) i en slutreplik. Bild: Thomas Johansson/Göteborgs-Posten Uppgradera Scandinavium i stället för att bygga en ny arena Debatt Efter två år med pandemi behöver vi snabbt få till nya lösningar för Göteborg som evenemangsstad och turistmål. Med anledning av den ryska upptrappningen vid gränsen mellan Ryssland och Ukraina och den säkerhets­politiska kris som Ryssland skapat genom att ställa krav som går helt på tvärs med den europeiska säkerhets­ordningen har våra länder vidtagit en rad åtgärder, både politiskt och militärt. KD föreslår att vi satsar på att uppgraderar Scandinavium i stället för att bygga en ny arena, att vi anlägger ett litet badhus vid Heden för att ersätta Valhallabadet och att Valhalla IP också flyttas till Heden, skriver bland andra Mats Ahdrian (KD) ordförande i Fastighetsnämnden. Det här är en debattartikel. Annons.

Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna. Annons. Uppdaterad för 5 timmar sedan 05:00 - 23 jan, 2022 Göteborg har en stolt tradition som evenemangsstad och turistmål. Att verka för att stärka stadens konkurrenskraft, inte minst efter två år med pandemi, är oerhört viktigt med tanke på hur betydelsefull besöksnäringen är för jobben och tillväxten. Därför är vi angelägna om att kunna komma vidare med lösningar för arenaområdet. Området kring Valhallagatan är inte bara av betydelse för turister och besökare utan är i första hand en angelägenhet för göteborgarna.

Kommunstyrelsen har fått ta del av den utredning som initierades av en bred politisk majoritet gällande utvecklingen av evenemangsområdet. Utmaningarna är många, inte minst tidsaspekten och kostnaderna. Därför vill vi göra några medskick i syfte att bidra till att hitta lösningar. Dynamiska effekter För det första är det oerhört viktigt att hantera skattebetalarnas pengar med respekt och så långt som möjligt finansiera nya arenor genom exploatering och byggande av bostäder. Vi ska inte glömma de dynamiska effekterna som det planerade projektet kan ge i form av arbetstillfällen, fler besökare och fler som vill bo och arbeta i vår stad, men utvecklingen av arenaområdet måste ske på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt.

En annan viktig aspekt är tidsaspekten. Om vi inte tänker nytt kommer det att ta för lång tid innan en ny arena kan stå klar. Risken är överhängande att Göteborg under tiden tappar i konkurrenskraft i ett läge där idrotten och kulturen redan är otroligt hårt drabbade. Nu behövs framtidstro och en tidsplan som håller gnistan uppe. Detta är ett tungt skäl till att utreda vidare möjligheten att uppgradera Scandinavium istället för att ersätta den med en helt ny multiarena med en ny placering.

Arenans nuvarande läge bedöms också vara mer gynnsamt. Dessutom stärker en sådan lösning Göteborg som hållbar destination samtidigt som kostnaden hålls nere. Om det gick att uppgradera Madison Square Garden i New York så går det att göra i Göteborg Det viktigaste är inte att Göteborg får den allra bästa arenan. Det viktigaste är att Göteborg får en tillräckligt bra arena för att kunna konkurrera som evenemangsstad och destination och inte minst, att det faktiskt blir av. Om det gick att uppgradera Madison Square Garden i New York så går det att göra i Göteborg.

Ännu ett tungt skäl till att pröva detta alternativ är att det bedöms halvera den tid som breddidrotten behöver stå utan sporthallarna. Vi får inte glömma att elitidrotten kommer ur breddidrotten. Alla idrottshjältar börjar sina karriärer i föreningarna. De som drivs av eldsjälar och med små medel. De får inte tappas bort när vi skapar rum för det storslagna.

Tillgång till bassänger En annan del som behöver lösas i ekvationen är att ersätta Valhallabadet. Möjligheten att lära sig simma och utöva vattensporter är helt beroende av tillgång till bassänger och vi behöver mer vattenyta i staden för att kunna möta behovet. Den snabbaste vägen skulle kunna vara att anlägga ett mindre bad på Heden utifrån nuvarande detaljplan. Det kan sedan byggas ut när en ny detaljplan för Heden är klar. Vi vill påminna om att Valhallabadet byggdes i två etapper.

Exercishuset är en arkitektonisk juvel på Heden och den stadsplan för Heden som togs fram av dåvarande förste stadsingenjör Albert Lilienberg fyller 100 år om två år. Tänk om vi då kunde vara igång med att anlägga ett mindre bad i eller i anslutning till denna byggnad? Denna lösning frigör yta i arenaområdet och möjliggör för fler bostäder och ökad trygghet. Fler bostäder ger också en bättre ekonomi för projektet. För att ge Heden ytterligare kraft som plats för idrotten ser vi gärna att Valhalla IP flyttas dit. Det skulle innebära att Gothia Cup inte skulle behöva bygga upp en temporär arena varje år.

Bred överenskommelse Vi är inte fastlåsta i våra idéer och vi utesluter inte andra lösningar. Vi är angelägna om att kunna nå en bred överenskommelse som håller över tid så att vi kan gå i mål. Vi vet att vi är många som är angelägna om att skapa rum och förutsättningar för både elitidrott och breddidrott i vår stad. Det ärende som nu ligger på kommunstyrelsens bord pekar på en rad utmaningar med utredningens huvudförslag. Mot bakgrund av flera av dessa utmaningar - tidsaspekten, kostnaderna, och den långa period utan sporthallar för barn- och ungdomsidrotten i området så vill vi ta tillfället att lyfta fram de värden och alternativa lösningar som vi anser är viktiga att beakta när vi går vidare.

Mats Ahdrian (KD) ordförande i Fastighetsnämnden Magnus Berntsson (KD) ordförande i Idrotts- och föreningsnämnden Kalle Bäck (KD) ordförande i Got Event Elisabet Lann (KD) kommunalråd med ansvar för idrottsfrågor Dela .