De tvingas välja mellan säkerheten och skolan

SVT:s nyhetstjänst med nyheter från hela Sverige och världen inom kultur, sport, opinion och väder.

2021-12-07 22:42:00

För att skydda flickor som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck tar man ofta till alla medel. Socialtjänsten fråntar dem mobiltelefoner, sociala medier och i vissa fall skolan.

SVT:s nyhetstjänst med nyheter från hela Sverige och världen inom kultur, sport, opinion och väder.

Så gjorde vi granskningenVisaEftersom flertalet av landets socialtjänster inte kan ta fram information kring LVU på grund av hedersförtryck så fick vi själva gå igenom domar i söktjänsten Acta Publica. För att missa så lite som möjligt så använde vi en väldigt bred söksträng och år 2020 och fick 4 944 handlingar. Anledningen till att vi valde år 2020 var att vi hoppades kunna få jämförbara data från kommunerna.

Att gå igenom knappt 5 000 handlingar skulle ta alldeles för mycket resurser, men ett kvartal skulle vara möjligt – så vi gick igenom 1 328 dokument med beslutsdatum mellan 1/10- 31/12.Av dessa beslut så handlade 794 av dem om ärenden där socialtjänsten ansökte om LVU. I 753 fall beviljades man det. I 497 ärenden beviljades man det helt eller delvis på grund av hemförhållanden, dvs 2 §.

Alla beviljade LVU-domar enligt 2 § laddades ner, och dubbletter plockades bort. Kvar blev 437 domar som lästes igenom och kodades “HEDER” eller “EJ HEDER”.Hedersförtryck och hedersvåldVisaAtt leva med hedersrelaterade begränsningar och bestraffningar innebär att det finns förväntningar och krav på att familjens, släktens eller ett ännu större kollektivs intressen sätts framför de egna. Hedersrelaterat våld och förtryck kan också handla om att återupprätta familjens eller släktens anseende om det skadats. headtopics.com

Måttlig avmattning på bostadsmarknaden i december

Kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet betraktas som nödvändig för att upprätthålla familjens anseende och status. Det innebär att rykten kan räcka för att en familj ska anses förlora sin heder. Det kan också medföra att flickor och kvinnor som utsätts för sexuella övergrepp inte vågar berätta om det, och att de skuldbeläggs om det kommer fram.

Ogifta kvinnors oskuld och gifta kvinnors kyskhet är två centrala ideal för människor som praktiserar hedersnormer. Upprätthållande av oskuldsidealet sker genom könssegregation, invaderande föräldraskap, barn- och tvångsäktenskap samt könsstympning.

Val av partner är till exempel många gånger inte en individs eget val utan en angelägenhet för familjen eller ett större kollektiv.

Läs mer: SVT Nyheter »

Joe Biden hånade Fox News-journalist

USA:s president Joe Biden kallade en journalist från den konservativa nyhetskanalen Fox News för ”jävla idiot” när en mikrofon fortfarande var påslagen Läs mer >>

Varje förnuftig person, bortsett våra politiker, inser konsekvensen att låta medeltid möta tjugotal! Synd att S intresse f hederskultur inte fanns när Pekgul tog upp problemet. Men icke, S kallade det mäns våld mot kvinnor. O vips försvann problemet. Nu inför val tar ni ordet hedersvåld i munnen. Röstfiske!

Statsmedian lyckas självklart sätta in en bild av ljushårig blåögd tjej som exempel. Trots 99% av dessa hedersoffer varken är ljushåriga eller blåögda. läggnerpublikservice 675000 utrikesfödda som lever på bidrag jo jag tackar vad kostar dessa i bidrag varje månad De flickorna som söker hjälp straffas! Bra jobbat!

Socialtjänstlagen och LVU måste självklart knytas till omtanke om ungdomar som utsätts för hedersvåld genom hårda fängelstraff för föräldrarna och utvisning ur landet. Lås in föräldrarna, inte barnen. Det blir en kulturkrock när nyanlända inte får något introduktionskurs om det nya samhället och dess regler och normer! De söker efter hörsägen från bl a släkt o kriminella. Många utsatta flickor anmäler inte sina föräldrar för misshandel pga institutionell diskriminering mot dem

Att det blir så här när man tar hit hundratusental MENAiter, vars definition av heder är att kasta tjejer från balkonger såg jag ta mig fan inte komma… Men… det sägs ju att det ska bli en vinst… på sikt… hitkomnas avlater🌴🐫🥱

Allt emedan elefanten bökar omkring.. Varför skall den drabbade fråntas sitt värde? Är väl enklare att den som hotar fråntas mobil, blir inlåst och hamnar under kontroll? Såklart måste man beakta allas lika värde och rätt till trygghet men hatbrott måste hanteras juridiskt. Och varför inte ta bort social media från de som mordhotar? Hur snett kan det bli?

Säkerhet och utbildning måste vi kunna försäkra dessa individer. Vi betalar skatt för att de också ska ha det bra.