Därför rundar omikron vårt försvar

2022-01-15 19:02:00

Därför rundar omikron vårt försvar

Därför rundar omikron vårt försvar

”Varianten är något utöver det vanliga”.

Nu med facit i hand, drygt en och halv månad senare, går det att konstatera att omikron spritts över världen med aldrig tidigare skådad snabbhet.AnnonsEnligt Ali Harandi, forskare i immunologi vid Göteborgs universitet, är omikron att betrakta som något utöver det vanliga.

De faktum att viruset är mera smittsamt och i högre utsträckning attackerar de övre luftvägarna underlättar spridningen. Samtidigt – utifrån vad som nu är känt – blir människor i regel inte lika sjuka av omikron. Sammantaget är det till nytta för viruset – att förmå att infektera fler, men att samtidigt inte ta död på sina värdar.

Läs mer: Sydsvenskan »

Forskaren: Därför gör fler kvinnor i politik skillnadLägre spädbarnsdödlighet – mer pengar till vården. Forskaren Valeriya Mechkova visar att fler kvinnor i politiken gör verklig skillnad.

Därför ökar inte antalet Iva-platser - Dagens ArenaNYHET | Hårdare restriktioner gör att många ifrågasätter sjukvårdens beredskap. Läget är ansträngt och annan vård får skjutas upp. Men för att öka antalet vårdplatser krävs nya politiska prioriteringar och långsiktiga åtgärder.

Johan Nilsson: Ta den tredje sprutan – eller bygga upp ett naturligt skydd?Vad är poängen med en tredje spruta? Vad säger forskningen om vikten av att ha ett fullgott skydd? DN:s Johan Nilsson reder ut vad vi hittills vet om Vi vet att det fuskades vid framtagningen! I helvete håller NI på med?

Hoppfulla fyndet: Omikron minskar snabbt efter toppDen svenska smittkurvan ser ut att vara på väg rakt upp i himlen. Men amerikanska avlopp ger hopp om en snabb minskning Varför skulle man stoppa pinnar upp i hjärnan om det räcker med urin/bajs. Endast en idiot kan tro på den här teatern

Familjen fick ha en hink som toa – i flera månaderFamiljen Sandström tvingades att gå på toa i hink i ett halvår – efter tvist med värden Ok Förlåt men HAHHAHAHHAHAHAA 'Kan du öppna locket och visa var ni har bajsat de senaste sex månaderna?' 'Se lite besviken ut också.' Dårar!

Är ”hybridimmunitet” bäst mot omikron? | Therese Bergstedt | SvDKOMMENTAR. Är omikronvarianten verkligen mildare? Går det att undvika att smittas? Och vilket skydd ger den tredje sprutan? SvD:s Therese Bergstedt svarar på högaktuella frågor om den nya coronavågen. Vet_Therese Vi som har naturlig immunitet, men är ovaccinerade, är demoniserade och uteslutna från delar av samhället bara för att vi inte vill delta i världens största medicinska experiment. Nu när alla kan se att vaccinen inte gör någon immun, kan vi inte bara lägga ner vaccinbevisen? Vet_Therese Min fråga är varför mannen på bilden använder ett trosskydd som sovmask... 😆

Coronavirusvarianten omikron har flera egenskaper som gör den mer smittsam än tidigare varianter.Följ skribent Publicerad idag 11:30 Statsvetaren Valeriya Mechkova har med hjälp av internationella data från åren 2000 till 2016 kommit fram till att områden som kvinnor traditionellt sett bryr sig mer om prioriteras i takt med jämlikheten i den beslutande toppen.vårdplatser per 1 000 invånare.UTVALD LÄSNING I DIN MEJLBOX Veckans utvalda artiklar som rör coronaviruset.

Bilden är en illustration. Annons Under senare delen av november förra året larmade sydafrikanska forskare om den då nyss upptäckta coronavirusvarianten B. – Det är något som kvinnor bryr sig om i högre utsträckning än män.1. Hellre ska det satsas på primärvård, digitalisering och avancerad vård i hemmet.1. När kvinnor får välja prioriteras vården därför upp.529. Efter tre doser ligger skyddseffekten under 80 procent, vilket inte heller det är tillräckligt högt för att smittspridningen ska sakta in.

Den 26 november betecknade Världshälsoorganisationen, WHO, den som en ”virusvariant av särskild betydelse" och varianten fick namnet omikron. Det är inte så många decennier sedan spädbarnsdödligheten var högre i Sverige, vaccinerna förändrade situationen så sent som på 1900-talets mitt. Man har sagt sen länge att minska vårdplatser inklusive Iva, är ett tecken på att vi har en bra vård. Nu med facit i hand, drygt en och halv månad senare, går det att konstatera att omikron spritts över världen med aldrig tidigare skådad snabbhet. Många mutationer Kunskapsläget om omikron är fortfarande osäkert, men forskningen pekar på två egenskaper som möjliggjort den snabba utbredningen. Det måste också till en vilja att göra tekniken tillgänglig för alla och det måste till prioriteringar. Dels har omikron en förmåga att lättare binda till celler och dels en förmåga att ta sig förbi det skydd som byggts upp av vaccin och tidigare genomgången covid-19. Några månader innan första pandemi-vågen svepte in över landet rapporterade att riskfyllda förflyttningar av Iva-patienter ökat till höga nivåer. Det gör omikron långt mer smittsam än tidigare varianter. Och när man tar in all tidigare forskning, vet vi att kvinnor bryr sig mer om de här frågorna, agerar mer för dem. Om man blir infekterad bör man alltså utgå ifrån att man också är smittsam, även om man är vaccinerad.

Annons I en kinesisk studie, som ännu inte genomgått obligatorisk granskning, pekar forskarna på att omikron bär på 30 mutationer från tidigare varianter, varav 10 rör förmågan att binda till cellreceptorer – så kallad affinitet. Annons Enligt Ali Harandi, forskare i immunologi vid Göteborgs universitet, är omikron att betrakta som något utöver det vanliga. Korruption bromsar En källkritisk blick vill ­gärna hitta hålen, hur kan man jämföra 155 länder? Valeriya Mechkova har svar. Avdelningschefer på sjukhusen som får starkare mandat att leda och utveckla verksamheten. – Ser vi till andra virusvarianter av särskild betydelse så har de inte ackumulerat så många mutationer. I omikron ser vi många mutationer på ett ställe som är kritiskt för virusets förmåga att infektera och ta sig förbi immunitet från tidigare genomgången infektion eller vaccination. För att få fram relevanta jämförelser har hon lagt in variabler såsom BNP, urbanisering, nivån av demokrati genom fria val och regional utveckling såsom tillgång till vacciner. Väntad utveckling De faktum att viruset är mera smittsamt och i högre utsträckning attackerar de övre luftvägarna underlättar spridningen. Personflykten har orsakat att det i dag finns en för liten operationskapacitet, menar Karin Båtelson. Förutom att du hjälper dig själv, om du inte hamnar på sjukhus, hjälper du även andra, på så sätt att den sängplatsen och de resurserna kan användas till andra patienter.

Samtidigt – utifrån vad som nu är känt – blir människor i regel inte lika sjuka av omikron. Mest effekt ger fler kvinnliga riksdagspolitiker om landet också har starka gräsrotsorganisationer och ett välfungerande civilsamhälle. Sammantaget är det till nytta för viruset – att förmå att infektera fler, men att samtidigt inte ta död på sina värdar. – Rent evolutionärt var det här väntat. Om de kvinnliga politikerna står nära eliten saknar de ofta stöd från väljare och har snarare fått hjälp till toppen via män med makt, som de inte vänder sig emot. Stressen för all personal skapar en ond cirkel. Men sett till hur många mutationer det handlar om och hur snabbt det gått så var det här oväntat, tillägger Ali Harandi. Ali Harandi leder ett laboratorium för vaccinforskning med omkring åtta medlemmar vid Göteborgs universitet. Men när man tittar närmare på dem ser man att det är människor ur eliten, inte kvinnor som kommer ur kvinnorörelsen eller dylikt, de är en förlängning av den manliga eliten, säger Valeriya Mechkova. Att unga och i övrigt friska personer blir så pass sjuka att de behöver sjukhusvård är ovanligt, men det händer.

Ytterligare en kinesisk studie, som officiellt kommer att publiceras i slutet av januari, gör gällande att det skydd som antikroppar ger mot tidigare varianter ger är 85 procent svagare mot omikron. Många åtgärder kan dessutom göras dagkirurgiskt. Ali Harandi påpekar dock att det är svårt att fastslå en procentsats när det gäller graden av immunologiskt skydd och att kroppens förmåga att stå emot infektioner är mycket komplex att begripa. En kvinna som höjer rösten är normbrytande och där män i samma position uppfattats som goda ledare ses kvinnor som aggressiva. Annons Annons – Man måste sätta allt i kontext. Antikroppar är bara en del i immuniteten mot virus, säger han för klarar att ett visst antikroppsskydd kvarstår samt att det utöver en rad andra försvarsmekanismer i kroppen också finns immunitet från T-celler. Där har åren mellan 1960 till 2015 under­sökts. Akuta patienter måste också alltid kunna få en plats, säger Karin Båtelson. – Vad vi hitintills sett så har inte T-cellsimmunitet påverkats nämnvärt. Exakt hur mycket mer smittsam den är, vet inte forskarna ännu, men alla är överens om att omikron är betydligt mer smittsam än tidigare varianter.

Enkelt uttryckt kan viruset inte kringgå T-cellsimmuntet lika dramatiskt som ett antikroppsvar. Även de länder som har hög korruption följer den dalande kurvan om fler kvinnor tar plats i parlamenten. Ursprung okänt Det är inte klarlagt hur omikron uppstått, men forskningen fokuserar på tre teorier. Det är enligt henne svårt att se vad som är inkluderat när man jämför med andra länder. Ett: Viruset kan ha cirkulerat inom en avgränsad grupp människor och där haft möjlighet att mutera för att sedan spridas i större skala. När du får in fler kvinnor i parlamenten så är det vad som händer. Två: Viruset kan ha muterat inom en människa med kraftigt försvagat immunförsvar, till exempel en person med en långt gången obehandlad hiv-infektion. – De kan vara sjuka i covid-19 i upp till sex månader och det ger viruset utrymme att mutera, säger Ali Harandi. Där kan hon visa att sjukvårdsfinanserna ökar, oavsett om ledaren kommer från höger eller vänster. Enligt Emma Spak räknas den avancerade hemsjukvården inte in i statistiken för vårdplatser. 7.

Tre: Viruset kan ha spritts från människa till djur där det muterat för att sedan åter spridas till människa. – Man har tidigare talat om att viruset härrör från fladdermöss, men det finns ett antal tamdäggdjur som också kan blir infekterade av coronavirus, säger Ali Harandi. Framöver hoppas Valeriya Mechkova få studera Sverige närmare. Fakta Fakta: T-celler T-celler är en del av immunförsvaret och en typ av vit blodkropp som är specialiserad på att känna igen virusinfekterade celler. Och de som inte finns för att man inte kunnat bemanna dem eller man har sjukfrånvaro. Antikroppar attackerar själva viruset, medan T-cellen dödar den infekterade och på så sätt går virusantalet ner. – Kvinnor har exkluderats under så lång tid bara för att de är kvinnor och jag tycker att de borde inkluderas i parlamenten av normativa anledningar. T-cellsimmunitet har i studier bevisats kunnat komplettera skyddet från antikroppar mot covid-19. 8.

T-cellsimmunitet skulle kunna förklara varför familjemedlemmar till personer som varit sjuka själva inte utvecklar några symtom. Valeriya Mechkova konstaterar att det finns uppseende­väckande få större studier inom området och än färre som använt nutida data som finns tillgänglig. Hon menar också att pandemin visat på att vården behöver ställa om arbetssätten. Källor:"Robust T Cell Immunity in Convalescent Individuals with Asymptomatic or Mild COVID-19","Immunity to COVID-19 is probably higher than tests have shown" .