Därför går miljonbeloppen till nätläkarna inte att stoppa

2022-01-17 12:34:00

Därför går miljonbeloppen till nätläkarna inte att stoppa

Därför går miljonbeloppen till nätläkarna inte att stoppa

Regioner dräneras på resurser – men regelverket sätter stopp för planen på utbetalningsstopp.

Nu har man kommit fram till att det inte går att stoppa. De nuvarande reglerna tillåter inte det, säger Pia Näsvall, hälso- och sjukvårdsdirektör i regionen.Norrbotten är inte den första regionen som konstaterar att reglerna sätter stopp. Västra Götaland kom fram till samma sak förra året.

– Om man vill förändra förutsättningarna så ­kommer invånarnas valfrihet att ­behöva begränsas, säger Patrik ­Sundström, digitaliseringschef på Sveriges Kommuner och ­Regioner, SKR.

Läs mer: Dagens ETC »

Nooshi Dadgostar om klimatet: ”Vi kan inte stå i riksdagen och säga hur folk ska leva”

Vänsterledaren vill inte längre prata om ultimatum inför valet. Läs mer >>

Därför rundar omikron vårt försvar”Varianten är något utöver det vanliga”.

Forskaren: Därför gör fler kvinnor i politik skillnadLägre spädbarnsdödlighet – mer pengar till vården. Forskaren Valeriya Mechkova visar att fler kvinnor i politiken gör verklig skillnad.

Novak Djokovic nekas visum | SvDTennisstjärnan Novak Djokovic nekas visum till Australien, meddelar den federala domstolen. Det betyder att tennisstjärnan inte kommer till spel i Australian Open. Vilket visar hur ruttet systemet är, att folk inte vaknar upp? Det handlar om politik, kontroll och makt. Det här skyddar ingen och ingenting. Ok

»Det går inte att medicinera bort livet« - Dagens ArenaREPORTAGE | Inom sjukvården får vi hjälp med vår fysiska och psykiska ohälsa. Men inför patienternas existentiella kriser verkar vården stå handfallen. Vart vänder man sig när diagnoser och läkemedel inte räcker till?

Elpriser och inflation stoppar bofestenEtt högre inflationstryck, fortsatt stigande bopriser och löner som halkar efter talar för att bokostnadernas andel av plånboken fortsätter stiga. Stigande bopriser är i detta läge helt bisarrt

Ställning riskerar att rasa – trafik stoppasDet blåser hårt i Västsverige och SMHI varnar gult. I Göteborg har spårvagnar stoppats eftersom en byggnadsställning ris lite som allting annat

Följ skribent Publicerad idag 10:20 Region Norrbotten är en av flera regioner som förra året beslutade sig för att ta strid mot de ökade kostnaderna för nätläkare.Coronavirusvarianten omikron har flera egenskaper som gör den mer smittsam än tidigare varianter.Följ skribent Publicerad idag 11:30 Statsvetaren Valeriya Mechkova har med hjälp av internationella data från åren 2000 till 2016 kommit fram till att områden som kvinnor traditionellt sett bryr sig mer om prioriteras i takt med jämlikheten i den beslutande toppen.Annons Dagen innan årets första stora tennistävling ska inledas kom slutligen beskedet.

Den styrande majoriteten och oppositionen var överens om att se över om det var möjligt att sluta betala för vård som invånare i regionen sökt hos nätläkarbolag som Kry eller Doktor.se. Annons Under senare delen av november förra året larmade sydafrikanska forskare om den då nyss upptäckta coronavirusvarianten B.  Nu har man kommit fram till att det inte går att stoppa. Sociala strukturer har gjort att kvinnor behövt hantera vårdfrågor mer och de vårdar också anhöriga. De nuvarande reglerna tillåter inte det, säger Pia Näsvall, hälso- och sjukvårdsdirektör i regionen.1. Pia Näsvall, hälso- och sjukvårdsdirektör i Norrbotten, säger att det är tydligt att det finns ett behov i befolkningen att nå vården på ett enklare sätt.

”De privata bolagen har sett det behovet”, säger hon. Den 26 november betecknade Världshälsoorganisationen, WHO, den som en ”virusvariant av särskild betydelse" och varianten fick namnet omikron. Det är inte så många decennier sedan spädbarnsdödligheten var högre i Sverige, vaccinerna förändrade situationen så sent som på 1900-talets mitt. – Det finns ju avtal som styr hur vi kan nyttja vården i ­Sverige. Enligt de regler som finns kan en region ha under­leverantörer som man har avtal med, och de underleverantörerna kan man använda som boende i annan region, säger hon. Många mutationer Kunskapsläget om omikron är fortfarande osäkert, men forskningen pekar på två egenskaper som möjliggjort den snabba utbredningen. Norrbotten är inte den första regionen som konstaterar att reglerna sätter stopp. – Jag var inte överraskad över det jag kom fram till, det är klart att det gör skillnad när man ändrar sammansättningen i parlamentet. Västra Götaland kom fram till samma sak förra året. Det gör omikron långt mer smittsam än tidigare varianter.

– Jag tycker inte att det är ett bakslag. Ett av syftena med beslutet var att skicka ut en signal, sade ansvarig politiker Jonas Andersson (L), till Dagens ETC då. Annons Enligt Ali Harandi, forskare i immunologi vid Göteborgs universitet, är omikron att betrakta som något utöver det vanliga. Korruption bromsar En källkritisk blick vill ­gärna hitta hålen, hur kan man jämföra 155 länder? Valeriya Mechkova har svar. Även SKR, Sveriges kommuner och regioner, utredde frågan i samband med att Västra Götalandsregionen, VGR, tog upp den. Liksom VGR och nu Norrbotten kom man fram till att lagstiftningen i så fall måste ändras. I omikron ser vi många mutationer på ett ställe som är kritiskt för virusets förmåga att infektera och ta sig förbi immunitet från tidigare genomgången infektion eller vaccination. Man kom också fram till att det vore svårt att ändra lagen för att stoppa utomlänsvården utan att samtidigt också minska patienternas valfrihet i primärvården. I vissa fall har hon också jämfört med liknande länder, det går inte att jämföra jämställdhet i till exempel Sverige och Turkiet.

  – Om man vill förändra förutsättningarna så ­kommer invånarnas valfrihet att ­behöva begränsas, säger Patrik ­Sundström, digitaliseringschef på Sveriges Kommuner och ­Regioner, SKR. Samtidigt – utifrån vad som nu är känt – blir människor i regel inte lika sjuka av omikron. SKR har inte fattat något ­politiskt beslut om att driva frågan vidare.  Lagförslag kräver listning Regeringens lagförslag om en reform av primärvården, som kom i december förra året, skulle dock kunna ändra på förutsättningarna, enligt SKR:s analys. – Rent evolutionärt var det här väntat. Om de kvinnliga politikerna står nära eliten saknar de ofta stöd från väljare och har snarare fått hjälp till toppen via män med makt, som de inte vänder sig emot. I propositionen föreslås bland annat att patienter enbart ska få söka vård på den vård­central där de är listade, och det blir bara möjligt att lista om sig två gånger om året.  – Vår bedömning av de förslag som regeringen lägger är att de i praktiken ser ut att begränsa invånares valfrihet på ett sådant sätt att den digitala utomlänsvården som vi hittills har sett kommer att kraftigt reduceras, i princip elimineras, säger Patrik Sundström. Ali Harandi leder ett laboratorium för vaccinforskning med omkring åtta medlemmar vid Göteborgs universitet.

SKR:s tolkning av lagförslaget är att en patient som huvudregel inte kan söka vård hos exempelvis Kry, Doktor. Därtill har korrupta samhällen ofta har en stark patriarkal struktur.se eller vilken fysisk vårdcentral som helst inom eller utanför den egna regionen utan att samtidigt lista sig där. Ali Harandi påpekar dock att det är svårt att fastslå en procentsats när det gäller graden av immunologiskt skydd och att kroppens förmåga att stå emot infektioner är mycket komplex att begripa.  – En sannolik praktisk konsekvens av det är att förhållandevis få kommer att vara listade på någon annan vårdcentral än den i sin hemregion, säger Patrik Sundström. Han kan inte uttala sig om vad SKR tycker politiskt om lagförslaget. Antikroppar är bara en del i immuniteten mot virus, säger han för klarar att ett visst antikroppsskydd kvarstår samt att det utöver en rad andra försvarsmekanismer i kroppen också finns immunitet från T-celler. Där har åren mellan 1960 till 2015 under­sökts. – Däremot är vår bedömning av förslagen att om de genomförs, så blir det ett fundamental skifte i den valfrihet och rörlighet de svenska invånarna sedan länge vant sig vid och i dag tar för given.

Samtidigt ser de tidigare skenande kostnaderna för nätläkare nu ut att mattas av. Enkelt uttryckt kan viruset inte kringgå T-cellsimmuntet lika dramatiskt som ett antikroppsvar. Enligt SVT visar siffror från Region Sörmland, där de flesta nätläkare har sin bas, att kostnaderna sett över hela landet minskade förra året och landade på 800 miljoner kronor. Så om parlamentsledamöterna till 70 procent utgjordes av kvinnor så skulle all spädbarnsdödlighet, utöver den som är medicinskt oundviklig, upphöra? – Ja, exakt. Året innan hamnade kostnaderna på 957 miljoner kronor. Ett: Viruset kan ha cirkulerat inom en avgränsad grupp människor och där haft möjlighet att mutera för att sedan spridas i större skala. ”Finns bevisligen ett behov” I Norrbotten ökade utgifterna för nätläkare från 10,7 miljoner kronor till 12,1 mellan 2020 och 2021, enligt SVT. Pia Näsvall tror att det beror på att regionen lanserat ett eget system för digital vård. – De kan vara sjuka i covid-19 i upp till sex månader och det ger viruset utrymme att mutera, säger Ali Harandi. Där kan hon visa att sjukvårdsfinanserna ökar, oavsett om ledaren kommer från höger eller vänster.

Hon säger att det är tydligt att det finns ett behov i befolkningen att nå vården på ett enklare sätt. – De privata bolagen har sett det behovet. – Man har tidigare talat om att viruset härrör från fladdermöss, men det finns ett antal tamdäggdjur som också kan blir infekterade av coronavirus, säger Ali Harandi. Då kan vi som region fundera på vad vi ska göra. Det hon disputerar med den 28 januari är unikt, det sammanställer statistik på nivåer som inte tidigare studerats. Det finns två vägar. Antikroppar attackerar själva viruset, medan T-cellen dödar den infekterade och på så sätt går virusantalet ner. Man kan antingen tycka att det inte alls är bra, eller så inser man att det är någonting som vi också måste fundera kring, säger hon.

Släpper ni frågan helt om att sluta betala till nätläkare? – Jag kan inte svara på det. T-cellsimmunitet skulle kunna förklara varför familjemedlemmar till personer som varit sjuka själva inte utvecklar några symtom. Valeriya Mechkova konstaterar att det finns uppseende­väckande få större studier inom området och än färre som använt nutida data som finns tillgänglig. Det finns många aspekter som man måste räkna in när man ser på nätläkarna. Det är bevisligen så att det finns ett behov, säger Pia Näsvall. Pia Näsvall. Nya tidskrifter och gamla kommer med nya mer representativa rön. Anders Öberg, socialdemokratiskt oppositionsråd i Norrbotten, tycker inte att regionen ska släppa frågan.

– Vi ville egentligen att regionen skulle ha gjort ett snabbare arbete och inte bara vänta på eventuella förändringar som SKR gör, säger han. Det var Socialdemokraterna som initierade frågan om att utreda möjligheterna att stoppa utbetalningarna. Samtidigt vill jag inte vara för positiv för det finns fortfarande många problem och manliga nätverk och så vidare. – Vi ville markera. Vi tycker dels att det är ett bekymmer att vi betalar så mycket. Utifrån norrbottningarnas behov av tillgänglig vård, så vill vi att resurserna används på bästa sätt.

När du söker vård hos din hälsocentral får du en sammanhängande vård och man säkerställer att du inte får behandlingar eller tar prover som inte är nödvändiga, säger Anders Öberg.  Även Västerpartiet i regionen vill att frågan tas vidare. Glenn Berggård, vänsterpartistisk ledamot i regionstyrelsen, säger att han kommer att begära att avtalen mellan regionerna förhandlas om. – Man borde inte göra halt här nu utan regionen borde gå vidare. Men då handlar det om att få de stora regionerna med sig och förhandla om utomlänsavtalet, säger han.

Fakta Detta har hänt Västra Götalandsregionen fattade i början av februari ett inriktningsbeslut om att sluta betala nätläkarbolag från och med i år 2022.  Ett par veckor efter att Västra Götalandsregionen fattat sitt beslut, fattade Region Gotland beslut om att utreda möjligheterna att sluta betala nätläkare. Även Halland har beslutat att utreda saken. Region Norrbotten beslutade att utreda ett möjligt stopp av utbetalningarna fattades i slutet av mars förra året. I april blev utredningen från Västra Götalandsregionen klar.

Den visade att det inte är förenligt med lagen att sluta betala nät­läkarna för utomlänsvård. Primärvårdsreformen lades fram av regeringen i december. Lagen föreslås träda i kraft till sommaren, om den släpps igenom i riksdagen. .