Amanda Lind: ”400 miljoner extra till idrotten”

  • 📰 SVTSport
  • ⏱ Reading Time:
  • 77 sec. here
  • 3 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 34%
  • Publisher: 51%

Sverige Rubriker Nyheter

Sverige Senaste nytt,Sverige Rubriker

Amanda Lind: ”400 miljoner extra till idrotten” COVID19

Detta meddelade kultur- och idrottsminister Amanda Lind på en digital pressträff under tisdagsmorgonen.Kultur- och idrottsminister Amanda Lind höll en digital pressträff under tisdagsmorgonen. Där presenterade ministern nästa års budget för kultur- och idrottslivet.

– Regeringen föreslår i budgeten 400 miljoner kronor till svensk idrott nästa år för att underlätta uppstart efter pandemin och öka deltagande i idrotten för barn, för unga och för personer med funktionsnedsättning, säger Lind.Amanda Lind fortsätter sedan och betonar vikten av idrotten i Sverige, inte minst för våra barn och unga.

– Tränare och ledare i hela landet har slitit hårt för att hålla igång verksamheter. Det har gjort stor skillnad och det har varit särskilt viktigt för barn och ungas möjlighet till en så långt som möjligt vanlig vardag under pandemin. – Vi ska inte gå ut ur pandemin med en hälsoskuld till våra yngre generationer. Här måste vi ge idrotten de verktyg som behövs för att de ska kunna engagera fler barn och unga efter pandemin, säger Amanda Lind.Totalt handlar det om nära fyra miljarder kronor idrotten fått i stöd under pandemin.

– Detta innebär att regeringen sammanlagt under pandemin har tillfört idrotten 3,8 miljarder i stöd och det är något som har gjort att idrottsföreningar och förbund har kunnat överleva. Min förhoppning med det här uppstartsstödet är att föreningar runtom i landet nu får en möjlighet och extra kraft som kommer att krävas för att nå och engagera fler igen, säger Lind.

 

Tack för din kommentar. Din kommentar kommer att publiceras efter att ha granskats.
Vi har sammanfattat den här nyheten så att du kan läsa den snabbt. Om du är intresserad av nyheterna kan du läsa hela texten här. Läs mer:

 /  🏆 29. in SE

Sverige Senaste nytt, Sverige Rubriker

Similar News:Du kan också läsa nyheter som liknar den här som vi har samlat in från andra nyhetskällor.