Adaktussons facit i EU – röstade emot abort 22 gånger - DN.SE

2019-05-21 19:58:00

DN granskar: Lars Adaktusson (KD) röstade emot abort 22 gånger i Europaparlamentet.

Artikeln har uppdaterats 190521 kl. 21.18 med ett förtydligande och en kommentar från Lars Adaktusson.Det pågår en global dragkamp mellan förespråkare för aborträtten och dem som vill inskränka den. När Adaktusson i våras deltog på en konferens i Colombia som samlade ultrakonservativa lät kritiken i Sverige inte vänta på sig.

Efter branden på Lesbos – här är det nya tältlägret: ”Helt annorlunda” Förtroendet faller för Löfven – Sjöstedt i topp Analys: ”Regeringen tar stryk i opinionen av debatten om kriminaliteten”

Svenska EU-ledamöterna Fredrick Federley (C) och Malin Björk (V) anklagade Adaktusson för att konsekvent rösta emot aborträtten under sin tid i EU-parlamentet.DN har granskathur de svenska EU-parlamentarikerna har röstat i resolutioner som rört just aborträtten under åren 2014–2019. Varje resolution kan innehålla flera punkter som man röstar om separat – totalt behandlades aborträtten i 29 punkter.

Vid de 28 tillfällen när EU-parlamentarikerna uttryckt en åsikt om kvinnors rätt att göra abort har Lars Adaktusson tryckt på nej-knappen 22 gånger, ja-knappen fyra gånger och lagt ner sin röst två gånger.

I omröstningen om den 29:e punkten var det Lars Adaktussons efterträdare Anders Sellström som representerade KD. Han lade ner sin röst.I samma omröstningarhar Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ röstat ja 29 gånger av 29.

Sverigedemokraterna har röstat för aborträtten tolv gånger och emot en gång. I 16 fall har partiets ledamöter lagt ner sina röster.I Sverige står Kristdemokraterna bakom den svenska abortlagstiftningen, medan Sverigedemokraterna tidigare drev att gränsen för fri abort skulle sänkas till vecka 12.

Men KD:s enda EU-parlamentariker röstar alltså oftare abortkritiskt än SD.Lars Adaktusson avböjeren intervju med DN men svarar på mejl att hans hållning är samma som KD:s – att aborttalen bör hållas nere men att kvinnan själv ska få välja – och att han röstat som han gjort för att socialpolitik inte ska avgöras i Bryssel.

– Det kan tyckas märkligt att man som parlamentariker röstar mot förslag som kan vara både viktiga och rätt i sak. Men det händer emellanåt och det är väsentligt för att motverka de krafter som konsekvent arbetar för att EU ska växa och lägga under sig mer makt, skriver han.

30 poliser stängs av – deltog i högerextrema chattgrupper - Nyheter (Ekot) Här är nya bilden på Navalnyj – står på benen Höjd A-kassa förlängs med två år

Varje politisk fråga påEU-nivå har två dimensioner: å ena sidan sakfrågan, å andra sidan principfrågan om huruvida EU ska agera eller inte.Vanligen brukar EU-parlamentariker som sympatiserar i sakfrågan, men ogillar att EU uttalar sig, signalera detta genom att lägga ner sin röst.

EU-parlamentets årsrapport om läget för jämställdheten i EU 2013, som antogs 2015, illustrerar hur olika ledamöter resonerar.Resolutionens punkt 45 lyder: ”kvinnor måste ha rätt att råda över sina sexuella och reproduktiva rättigheter, särskilt genom enkel tillgång till preventivmedel och abort. Parlamentet stöder därför åtgärder som förbättrar kvinnors tillgång till vårdtjänster för sexuell och reproduktiv hälsa [...]”

Textstycken som handlar omaborträtten röstas ibland om i flera steg. Först röstar man om en ramtext där de mest kontroversiella orden plockats bort. Sedan röstar man om att stoppa tillbaka de utplockade orden.Punkt 45 delades upp. Den första omröstningen gällde hela texten utom orden ”och abort”. Alla svenskar röstade för, utom Sverigedemokraterna som lade ner sina röster.

Nästa omröstning gällde att lägga till ”och abort”. Alla svenskar röstade för, utom SD som återigen lade ner sin röst och Lars Adaktusson som nu röstade emot.Lars Adaktusson ställer sigalltså bakom ramtexten där EU-parlamentet uttalar sig om kvinnors sexuella rättigheter, vilket alltså faller under socialpolitik och medlemsländernas beslutsområden. Och byter fot när det gäller just rätten till abort.

Sverigedemokraterna däremot, röstar som ledamöter brukar när de markerar mot att en viss fråga, i detta fall socialpolitik, över huvud taget diskuteras: partiets ledamöter lägger ner sina röster i alla delar av omröstningen.

Det här mönstret går igen i flera delade abortomröstningar. De abortresolutioner somAdaktusson har röstat emot handlar inte bara om abortpolitiken i EU-länderna.Flera handlar om principiella etiska ståndpunkter. ”Att vägra att utföra abort ens för att rädda en kvinnas liv utgör en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna” lyder en textrad i en resolution om rättighetsläget i Europa, som antogs 2015.

En gripen för giftbrev till Trump Stulna historiska böcker återfunna i Rumänien Dejan Kulusevskis drömstart: Första målet redan efter 13 minuter

Den raden röstade Lars Adaktusson, som enda svensk EU-parlamentariker, för att stryka ur resolutionstexten.Andra skrivningar handlar om rena sakförhållanden. Exempelvis ”[...] olika studier visar att antalet aborter är lika stort i länder där det är lagligt som i länder där det är förbjudet [...]”.

Adaktusson röstar, som enda svensk, för att slopa det stycket. Trots att Lars Adaktussonanser att aborter inte är en fråga för EU, har han som EU-parlamentariker aktivt arbetat för samvetsfrihet, alltså att vårdpersonal ska kunna vägra utföra aborter och ge vissa preventivmedel.

Lika lite som EU bestämmer över medlemsländernas abortlagstiftning bestämmer EU om länderna ska tillåta samvetsfrihet eller inte.Två svenska barnmorskor driver frågan om svenskt samvetsfrihet i Europadomstolen för mänskliga rättigheter – Europarådets domstol, som inte tillhör EU. Den amerikanska anti-abortorganisationen Alliance Defending Freedom (ADF), som stöttar barnmorskorna ekonomiskt, lobbar även EU- institutionerna.

ADF:s ”deklaration för samvetsfrihet” skrevs under av 21 EU-parlamentariker. Bland dem Lars Adaktusson, som enda svensk.Flera abortskrivningar somEU-parlamentet antagit handlar om vilka värderingar som skall styra EU:s utrikespolitik, inklusive hur de 715 miljarder kronorna i EU-budgetens sjuåriga utrikespott ska fördelas.

EU:s utrikespolitik beslutas av EU-ländernas utrikesministrar, enhälligt. EU-parlamentet och dess utrikesutskott, där Lars Adaktusson var medlem, sysslar med opinionsbildning, till exempel genom att anta resolutioner som kommenterar världshändelser.

En sådan resolution, som Lars Adaktusson själv tog initiativ till, är när EU-parlamentet 2016 slog fast att IS utövade ett folkmord på kristna och yazidier.En annan resolution från 2015kritiserade Paraguays drakoniska abortlagar.

En tioårig flicka hade kommit till sjukhus med magsmärtor. Vårdpersonalen upptäckte att hon var gravid; hon hade blivit våldtagen av sin styvfar. Flickan förvägrades abort och födde barnet bara några dagar efter sin elvaårsdag.

Ett stycke i EU-parlamentets Paraguay-resolution löd så här: ”Parlamentet anser att det är lika med tortyr att det råder ett allmänt förbud mot terapeutiska aborter och abort om graviditeten resulterat av våldtäkt och incest och likaså att våldtäktsoffer inte får någon hälsovård.”

Alla svenska EU-parlamentariker röstade för – förutom Lars Adaktusson som röstade emot.Efter DN:s publicering hör Lars Adaktusson av sig och vill påpeka att han i en första omgång röstade för en resolution från sin partigrupp som fördömde Paraguay. Den resolutionen gick inte igenom. Den kritiserar landet för sexuellt våld och barngraviditeter men nämner inte aborträtten.

När EU uttrycker ett stöd för aborträtten i världen handlar det om EU:s utrikespolitik, och är inte frågan om att EU-parlamentet lägger sig i EU-ländernas nationella politik. Varför har du röstat emot de punkterna?

– Om medlemsländerna i EU har rätt att själva utforma sin abortlagstiftning är det rimligt att även länder utanför unionen har den rätten. Men oavsett om det gäller inrikes- eller utrikespolitik är Kristdemokraternas syn på abortfrågan den som uttrycks i vårt medicinsk-etiska program, säger Lars Adaktusson.

I EU-parlamentet tillhör bådeKristdemokraterna och Moderaterna partigruppen EPP. Lars Adaktusson och de tre moderaterna brukar rösta väldigt lika.Som i miljöpolitiken (92 procent av fallen) och i den internationella handelspolitiken (99 procent). I jämställdhetsfrågor däremot röstar de bara lika 67 procent av gångerna.

Och i de skrivningar som rör kvinnors rätt till abort, röstar Adaktusson och de tre moderaterna bara lika 4 gånger av 28, alltså i 14 procent av fallen.Den moderate EU-parlamentarikern Gunnar Hökmark förklarar att Moderaterna alltid är försiktiga i abortomröstningar, så att skrivningarna inte ska tolkas som att EU lägger sig i EU-ländernas abortpolitik.

– Däremot så hävdar vi vår uppfattning om aborträtten när det handlar om abortfrågan på ett principiellt plan eller när det faktiskt är en fråga för EU, alltså när det gäller EU:s utrikespolitik, biståndspolitik och forskningspolitik, säger Gunnar Hökmark.

Läs mer: Dagens Nyheter »

Viking lines vd: Aldrig fråga om att fartyget skulle sjunka - DN.SE

200 passagerare på Viking lines Amorella har evakuerats efter att färjan gick på grund vid Mariehamn. Enligt Viking lines vd körde kaptenen fast med flit.

Ja, det var ju också en oerhört journalistiskt intellektuellt hederlig insats. Men det är klart, det hade ju inte blivit lika alarmistiskt om det hade stått ”Lars Adaktusson (KD) röstade för subsidiaritetsprincipen 18 gånger och emot abort 4 ggr i Europaparlament”. SigridMelchior Bästa Dn...kolla in KD's etikprog ram....nu ska även pre-embryon skyddas! Ägg som möjligen kan leda till liv ska nu 'hållas vid liv' om det finns en chans att de se nare kan befruktas! Vad blir nästa steg...ska alla spermier som bara kom 2:a också skyddas! undrar vad gud tycker?

SigridMelchior Och du granskade inte varför han röstade som han gjort? Och du är baserad i Bryssel? Släpper denna nyhet 5 dagar innan valet? Är det verkligen sant? Katastrofalt för KD i så fall, då Adaktusson diskvalificerat sig för fortsatt arbete i Bryssel. Börjar få nog av ”Födkroksparlamentariker” svpol EUpol

Fantastiskt att detta kommer fram just under veckan som det är EU-val! Vad är oddsen för det? 🧐😅 s Låga skvallerbyttan : '- Titta titta! hör! hör! hur parlamentariker Lars röstade! Vi på DN kan sätta dit er 'Allah' hur ni röstar, för vi är sandlådebarn utan respekt för folket (valda)' dagensnyheter dn_ledare-Wodo-d-ar-Ski här! EUval2019 ep2019 media medier

JonathanLeman Varför granskas bara Adaktusson, som dessutom inte är en kandidat i EU-valet? pwolodarski Ladaktusson, du är överbevisad. Det tycker jag att DN har visar klart och tydligt. En fråga som är så viktig för så många kvinnor ska inte lämnas till KD att bestämma över. Förstår inte kdriks inställning i ämnet, men nu vet moderna kvinnor vem de inte ska lägga sin röst på.

KD står bakom svensk abortlagstiftning och möjligheten att göra abort men samtidig anser vi inte att EU ska besluta om vår abortlagstiftning. Ni media borde skriva ut mer hur partierna har röstat i dom olika frågorna. Att KD röstat nej i EU i abortfrågan beror väl på deras principiella hållning, att frågan är nationell och inte ska behandlas på federal EU-nivå

pwolodarski pwolodarski Jag har alltid tyckt om Dig. Men detta sätt att pådyvla KD ngt de inte står för är omoraliskt. Spela med öppna vapen. Är argumentet att man vill Sverige ska äga frågan o inte EU, inse det. Ta till Dig det o sluta med denna förljugna argumentation. KD har så bra politik att våra motståndare måste ge en felaktig bild av den. 1. KD står bakom svensk abortlagstiftning och möjligheten att göra abort. 2. KD anser inte att EU ska besluta om vår abortlagstiftning. 3. KD vill inte kompromissa med ex. Polen.

pwolodarski bossemicro Lagom extrem? Plötsligt händer det att extremisten själv får bestämma. Vidrigt! Bra att han står upp för barnet. Make Alabama lagom again? JonathanLeman Stoppa radikaliseringen!

Villa nedbrunnen utanför VäxjöEn villa har brunnit ner utanför Braås i Växjö kommun. Räddningstjänsten var på plats vid klockan 20.40 och var klara strax efter 22. Mannen som bodde i huset klarade sig utan skador, det skriver polisen på sin hemsida.

SVT:s USA-korrespondent: ”De som är emot abort känner att de har vind i seglen”SVT:s nyhetstjänst med nyheter från hela Sverige och världen inom kultur, sport, opinion och väder. Helt klart, i kriget mot sharia lagar inför istället kristendomen deras version av sharia lagar.... Pro-life generation i en av delstaterna som har dödsstraff som påföljd? Det är väl typiskt amerikanskt, det... Är Bergfeldt igång med sina vinklade reportage och krönikor igen? Dem klarar jag mig utmärkt utan. Däremot tycker jag beslutet i Alabama är uppåt väggarna fel.

Trump är för abort vid incest – går emot Alabama | SvDUSA:s president Donald Trump skriver på Twitter att han står starkt på abortmotståndarnas sida, men att det för honom finns tre undantag: abort bör tillåtas vid våldtäkt, vid incest och vid fara för mammans liv. Han går därmed, utan att nämna Alabama specifikt, emot den kritiserade abortlag som delstaten Alabama nyligen röstade igenom. I Alabama... Där ser man. Det var tydligen en fake news att Alabama stoppade aborter till hundra procent, inga undantag Till skillnad mot Sverige blir inte framröstade lagar giltiga per se, de kan stoppas i domstol.

SD stryker EU-kandidat – ”Klandervärt och omdömeslöst uppförande” - DN.SE

EU står inför avgörande i klimatfrågan - DN.SEDe närmaste åren avgörs det om världen kan undvika de värsta klimatkatastroferna. Ett tungt ansvar vilar på de EU-parlamentariker som väljs in i årets val. Unionen har verktygen men ännu är det långt kvar till Paris-avtalets mål.

EU-kandidaterna: Nej till Huawei-telefoner - DN.SEEndast en av partiernas EU-kandidater kan tänka sig att ha en Huawei-telefon. Och alla vill se mer kontroll av kinesiska investeringar i EU, inte minst när 5G-näten ska byggas ut. Otroligt löjligt! Huawei gör bra produkter. Mycket bättre än t.ex. genomkommersiella Apple. fast det är väl bättre att gynna ett multinationellt företag som Apple förstås. Leve Android!

Just nu: Följ Eurovision med DN:s Fahl och Svahn - DN.SEHan är en vinnare mitt ❤ Vadå snuvad? John var bäst 💐🥂🍾

Guide om EU-valet: Det vill partierna om klimatet – och så har de agerat i EU - DN.SEVilka partier vill göra vad för klimatet? Vilka har jobbat för hårdare klimatmål och vilka har röstat emot? DN guidar – det betyder din röst i klimatfrågan. Hur ska man tillverka batterier tillräckligt stora för att försörja ett flygplan med el? Vilket är det? en guide om EUValet eller en inlaga för förbud mot bensinbilar?

SD-kvinnan: Lundgren har bett om ursäkt - DN.SEDet är mänskligt att fela, men Omänskligt att önska livet ur människor med en religion (eller avsaknad av religion) som inte är densamma som den egna 'religionen'... Bara för att sätta saker och ting i lite perspektiv... 🙄

Ewa Stenberg: Tafsande dålig reklam för parti som vill locka kvinnor - DN.SESD:s toppkandidat Peter Lundgren har medgett att han tagit en partikamrat på brösten trots att hon inte ville det. DN:s politiska kommentator svarar på tre frågor. När man hånglar brukar man väl känna lite här och där, har du aldrig varit med om det någon gång? ...och att sparka kvinnan därefter visar ju kanske på hur kvinnor som engagerar sig i SD behandlas inom partiet. Förstår fortfarande inte att det finns kvinnor som vill vara med o stötta SD, lr så måste jag ha missat nåt.... Att Åkesson uttalande sitt stöd för Lundgren vittnar om partiets kvinnosyn och genom att låta honom vara kvar som EU-parlamentariker torde blir en skampåle för partiet. Hoppas innerligen att han tar förnuftet till fånga och avgår, framför allt som EU-parlamentariker.

Efter videoskandalen: FPÖ-ministern får gå - DN.SE