Charette om jävsmisstankarna i Catella Fonder: ”Uppblåst”

Redirecting to full article in 5 second(s)...

Stefan Charette tar nu bladet från munnen om jävsmisstankarna mellan Catella Fonder och dess nya ägare Athanase, som han kontrollerar.Den fondförvaltare som står i centrum för jävsmisstankar på grund av sitt delägarskap i Athanase ”var rädd att han skulle fastna på Catella” om han inte behöll delägarskapet, säger han och redogör för rörelsens rigorösa processer för jävshantering.