Kinas strategi dödar landets entreprenörsanda

Redirecting to full article in 5 second(s)...

HONGKONG. Pekings tillslag mot de stora teknikbolagen, samt planer på att göra landet självförsörjande på högteknologi, hotar att döda landets entreprenörsanda och innovationskraft. Unga högutbildade ingenjörer vänder redan internetbolagen ryggen.