Elpriser och inflation stoppar bofesten

Redirecting to full article in 5 second(s)...

Bostadsägarnas gyllene era går mot sitt slut.Stigande elpriser och fallande realinkomster får bokostnaderna att stiga till allt högre nivåer.