Erkänn kulturens roll i kristider - Dagens Arena

Redirecting to full article in 5 second(s)...

Det är anmärkningsvärt att det inte finns någon övergripande nationell krisplan för hur kultursektorns arbete ska fortgå även under extraordinära omständigheter, skriver fackförbundet DIKs ordförande Anna Troberg.