WATCH: Pauleen Luna shares adorable video of Tali reading about planets

Tali Sotto is definitely growing up to be one bright kid! Watch as she learns more about the solar system HERE:

1/27/2022 3:30:00 PM

Tali Sotto is definitely growing up to be one bright kid! Watch as she learns more about the solar system HERE: ❤️

Tali Sotto is definitely growing up to be one bright kid! Watch as she learns more about the solar system HERE:

Read more: GMA Network »

[EDITORIAL] Si Presidente Marcos at ang salamin ng kasaysayan

Sana'y nanalamin ka at ang namasdan ay isang lingkod-bayan Read more >>