RepLeksiyon: Si Hesus bilang isang kaibigan

#RepLeksiyon: Si Hesus bilang isang kaibigan

Repleksiyon, Btb

1/16/2022 12:00:00 AM

RepLeksiyon: Si Hesus bilang isang kaibigan

Kung nais natin makilala si Hesus, kailangang mapalapit tayo sa Kaniya tulad ng isang kaibigan.(Lucas 9:18-22)

May ilan kasi sa atin na kaya nananamlay ang kanilang pananampalataya ay dahil hindi nila lubos na kilala si Hesus. Ang alam lamang nila ay Anak ng Diyos si Hesus at hanggang doon na lang.Kaya katulad nila ang mga binhing nalaglag sa tabi ng daan na madaling naaakit ng kasalanan. Dahil ang salita ng Diyos ay hindi tumitimo sa kanilang mga puso. (Marcos 4:15)

Sapagkat hindi malalim ang kanilang pagkakakilala sa ating Panginoong HesuKristo.Mababasa natin sa Mabuting Balita (Lucas 9:18-22) na tinanong ni Hesus ang Kaniyang mga Alagad kung ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa Kaniya at kung sino Siya?Tumugon ang Alagad na ang sabi ng iba: Siya ay si Juan na Tagapag-bautismo, may mga nagsasabi na siya si Elias. At ang iba naman, ang pagkakakilala nila kay Hesus ay isa sa mga propeta nuong unang panahon. (Lk. 9:19)

Read more: GMA News »

RepLeksiyon: Laging pasalamatan ang Panginoong DiyosHuwag natin kalimutan ang laging magpasalamat sa Diyos. May problema man tayo o wala (17:11-19). Amen 🙏🏼 Thank you, Lord! 🥰🙏🏼 Amen

Vin Abrenica, Mark Herras, at Maui Taylor, magkakasala sa simbahan sa 'Tadhana: Kasalanan' finaleKasalanan ng isang pari at misis ang handog ng Tadhana: Kasalanan, tampok sina Vin Abrenica at Maui Taylor.

17-anyos na estudyante, nakapulot ng suwerte sa negosyong kangkong chipsSa puhunan na P3,000 na mula sa kaniyang naipon, sinimulan ng isang estudyante ang kaniyang negosyong kangkong chips na umaabot na ngayon sa P100,000 ang kita bawat buwan.

ALAMIN: Pagiging dehydrated, puwedeng malaman sa loob lamang ng 3 segundoGamit lamang ang mga kamay, maaari nang malaman sa loob ng tatlong segundo kung hydrated ba o hindi ang isang tao.

[PODCAST] Beyond the Stories: Bakit lumobo ang bilang ng COVID-19 cases sa Pilipinas?What do we need to know about the Omicron variant? Rappler’s sofiatomacruz discusses this and more in the latest episode of Newsbreak: Beyond the Stories: RapplerPodcasts BeyondTheStories

HALIMBAWANG may magtatanong sa inyo kung gaano niyo kakilala si Hesus, ano ang isasagot ninyo? May ilan kasi sa atin na kaya nananamlay ang kanilang pananampalataya ay dahil hindi nila lubos na kilala si Hesus. Ang alam lamang nila ay Anak ng Diyos si Hesus at hanggang doon na lang. Kaya katulad nila ang mga binhing nalaglag sa tabi ng daan na madaling naaakit ng kasalanan. Dahil ang salita ng Diyos ay hindi tumitimo sa kanilang mga puso. (Marcos 4:15) Sapagkat hindi malalim ang kanilang pagkakakilala sa ating Panginoong HesuKristo. Mababasa natin sa Mabuting Balita (Lucas 9:18-22) na tinanong ni Hesus ang Kaniyang mga Alagad kung ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa Kaniya at kung sino Siya? Tumugon ang Alagad na ang sabi ng iba: Siya ay si Juan na Tagapag-bautismo, may mga nagsasabi na siya si Elias. At ang iba naman, ang pagkakakilala nila kay Hesus ay isa sa mga propeta nuong unang panahon. (Lk. 9:19) Samakatuwid, hindi pa nila lubos na kilala si Hesus at maaaring kulang pa ang pagkakakilala nila sa bugtong na Anak ng Diyos na isinugo ng Kaniyang Ama para iligtas sa kasalanan ang mga tao. Inaanyayahan tayo ngayon ng Pagbasa na upang makilala natin si Hesus. Kailangan natin sikapin na mapalapit sa Kaniya sa pamamagitan ng pagbabalik loob sa Diyos at pagsuko sa Kaniyang kalooban. Kagaya sa ordinaryong pamumuhay, maaari natin makilala ang isang tao kung magiging malapit na kaibigan natin siya. Lalo na kung madalas natin siyang nakakausap at kung minsan ay napagsasabihan ng ating mga personal na problema. Kaya hindi imposible na maging malapit na kaibigan din tayo ng Panginoong Hesus. Upang makilala din natin Siya nang lubusan sa pamamagitan ng isang malalim na pagkakakilala. Mangyayari lamang ito kung lagi tayong mananalangin, magbabasa ng Bibliya at makikinig sa Salita ng Diyos. Para sakaling tanungin din tayo kung gaano natin kakilala si Hesus ay makasasagot tayo ng tama. Bakit hindi natin subukang kaibiganin si Hesus, at baka Siya ang kaibigan na matagal na nating hinahanap. Hindi lang Siya Mabuting Pastol, kung hindi isang ring Mabuting Kaibigan. Handa Niya tayong tanggapin sa kabila ng napakarami nating kasalanan. At nakahanda Siyang damayan tayo kahit anomang oras. Ngunit tandaan lamang natin na ang pakikipagkaibigan kay Hesus ay dapat panglahat ng panahon, at hindi lang kapag may kailangan tayo o problema. Ayon nga sa isang awitin:"Kung ikaw ay nag-iisa at nalulumbay. Dahil sa hirap mong tinataglay, kung kailangan mo ng karamay. Tumawag ka at Siya ay naghihintay, Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo. Siya ang araw mong lagi at karamay mo kung sawi. Siya ay si HESUS sa bawat sandali." Manalangin Tayo : Panginoong Hesus, nais po namin na makilala ka pa namin nang lubusan. Nawa'y tanggapin Mo po kami bilang kaibigan kahit kami ay makasalanan. AMEN. --FRJ, GMA News