On National Bible Day, senators highlight role of faith to survive pandemic

25/01/2021 7:00:00 PM

National Bible Day, Bible

On National Bible Day , senators highlight role of faith to survive pandemic

In a privilege speech, Sen. Joel Villanueva, the son of Jesus Is Lord Church Worldwide's Bro. Eddie Villanueva, said the National Bible Day Law was not only a landmark legislation but "a national celebration that highlights the Philippines as "the only predominantly Christian country in Asia."

"Binanggit po natin ito para ipakita na kung ang halaga po ng Bibliya sa ating lipunan ang pag-uusapan, klaro po na noon at hanggang ngayon, binibigyang diin na ito sa ating mga batas. Hindi po mapasusubalian ninuman na ang Bibliya ang sentro at buhay ng marami sa ating mga kababayan," he said.

Read more:
ABS-CBN News »

How tedious license renewal requirements result in push to amend CPD law

For years, Filipino professionals have frowned upon the tedious process of earning units from costly seminars just to have their licenses renewed Read more >>

Are we just going to forget the recent Black Nazarene? We just gonna pretend that wasn't a super-spreader event? Uy Pacquiao bakit nandyan ka..ibang bible yung sinasabi nila..yung syo may death penalty sa kanila wala..alis dyan alis!!! And also to use it for their own (political) agenda Naglabasan nanaman itong mga Duterte Christian Fellowship

hypocrite taxevader 👊🏼💩 Faith without action is dead Nagpapakarelevant. 🙄 Still one of the poorest countries in Asia & the world. Also the most religious. Amazing how the virus hit PI so harshly. People flocked to Mass & caught COVID. What a shame. Anong Bible kaya ginagamit ni Pakyu?

Mythology is not needed for surviving a pandemic. Science is.