Marcos Jr. tinatakbuhan ang $353 milyong multa sa korte sa US

Redirecting to full article in 5 second(s)...

Kung siya ay patuloy na sumusuway sa hukuman sa loob ng 27 taon na, ano ang pipigil sa kanya, kung siya'y maging pangulo, na patuloy na balewalain ang hatol hanggang mawalan ito ng bisa sa 2031?