Vikens skjebne kan bli avgjort mandag

Viken, Ap

28.01.2022 16:33:00

Et møte i samarbeidsutvalget i Viken Ap mandag kan bli avgjørende for om Viken oppløses eller ei.

28/01/2022 14:07Hva Viken Ap bestemmer seg for, blir avgjørende når fylkestinget i Viken behandler saken 23. februar.Med 51 delegater vil Akershus alene ha flertall i Viken Ap, mot de to andre fylkeslagenes 49. Frykten for å bli overkjørt er dermed påtakelig i både Østfold og Buskerud.

For det første at utvalget blir enig om at Viken Ap skal fatte et klart vedtak om å oppløse eller beholde storfylket. På bordet skal det nemlig også ligge et forslag om at Viken Ap ikke fatter et konkret vedtak, men stiller Aps representanter i fylkestinget fritt.

Les mer: Dagsavisen »

Fleire vil vekk frå VikenHalvparten av kommunane i Akershus ønskjer no å løyse opp storfylket Viken . Dei går mot leiinga i Akershus Arbeiderparti.

Elvia øker nettleien i Oslo og Viken med ca. 15 prosentElvia øker nettleien i Oslo og Viken med rundt 15 prosent fra 1. april.

Fleire vil vekk frå VikenHalvparten av kommunane i Akershus ønskjer no å løyse opp storfylket Viken . Dei går mot leiinga i Akershus Arbeiderparti.

(+) Har sikret seg tomt til bygging av hydrogenfabrikkSelskapet Norwegian Hydrogen har sikret seg en tomt på ukjent sted oppe i Romsdalen der det kan bli etablert en hydrogenfabrikk.

Kjempesmell for omsorgsgigantNorges største omsorgskonsern setter av 100 millioner kroner for å møte lønnskrav etter nederlag i retten. Regningen kan bli langt større, advarer saksøkernes advokat.

Elvia øker nettleien i Oslo og Viken med ca. 15 prosentElvia øker nettleien i Oslo og Viken med rundt 15 prosent fra 1. april.

Utvid På møtet i samarbeidsutvalget i Viken Ap mandag skal de 15 representantene legge premissene for hvordan møtet i Viken Ap neste lørdag skal gjennomføres. Der skal delegatene si ja eller nei til å oppløse storfylket. (Heiko Junge/NTB) 28/01/2022 14:07 Av Bibiana Piene/NTB På møtet skal de 15 representantene i Ap-utvalget, fem fra hvert av fylkeslagene Østfold, Buskerud og Akershus, legge premissene for hvordan møtet i Viken Ap neste lørdag skal gjennomføres. Der skal delegatene si ja eller nei til å oppløse Viken. Hva Viken Ap bestemmer seg for, blir avgjørende når fylkestinget i Viken behandler saken 23. februar. Som kjent har både Buskerud og Østfold Ap gått inn for å oppløse Viken, mens Akershus Ap til manges overraskelse har gått inn for å beholde gigantfylket. Forslag på bordet Med 51 delegater vil Akershus alene ha flertall i Viken Ap, mot de to andre fylkeslagenes 49. Frykten for å bli overkjørt er dermed påtakelig i både Østfold og Buskerud. Samtidig er det avklart at delegatene ikke er bundet av vedtakene i sine respektive fylkespartier, men kan stemme fritt. Etter det NTB forstår, er det særlig to ting som blir viktig på mandagens møte: For det første at utvalget blir enig om at Viken Ap skal fatte et klart vedtak om å oppløse eller beholde storfylket. På bordet skal det nemlig også ligge et forslag om at Viken Ap ikke fatter et konkret vedtak, men stiller Aps representanter i fylkestinget fritt. En Ap-kilde NTB har snakket med, omtaler forslaget som et «triks», der hensikten er å styrke ja-siden fordi fylkestingsrepresentantene i større grad vil være for å beholde Viken. Akershus Ap kjenner på sin side ikke til forslaget, ifølge nestleder Øystein Slette. – Jeg har ikke sett at dette har vært et alternativ i diskusjonen. Forslaget kommer i alle fall ikke fra meg, sier han til NTB. [   ] Binde representantene For det andre skal samarbeidsutvalget innstille på om Viken Ap skal binde sine representanter i fylkestinget til vedtaket som blir fattet lørdag 5. februar når representantskapet i Viken Ap møtes. Men dette blir det neppe konflikt rundt, mener Slette. – Det er naturlig at representantene i fylkestinget følger vedtaket som blir gjort i representantskapet. Det er det tradisjon for i Ap, sier han og avviser spekulasjoner om et rabalder på mandag. – Vi har vært veldig enige om prosessen, at den skal være åpen og gjennomsiktig. Samarbeidsutvalgets oppgave er å legge ting praktisk til rette for møtet på lørdag. Representantskapet skal få vedta det de ønsker å vedta, påpeker han. Mange tror at siden delegatene i Viken Ap stilles fritt, vil det gå mot et ja til oppløsning, ettersom mange Akershus-kommuner er imot å beholde Viken. – Det er jo alltid en skuffelse når man ikke får gjennomslag. Men hvis en oppløsning blir vedtatt, må jo vi forholde oss til det. Jeg tror ikke noen vil gråte seg i søvn over et slikt vedtak, sier Slette. Saken fortsetter under videoen Bråk om mandater Selve mandatfordelingen har imidlertid allerede skapt bråk mellom de tre fylkeslagene. Ap-ordfører Sindre Martinsen-Evje i Sarpsborg mener det er udemokratisk at ett fylkeslag kan bestemme over de to andre. – Dette var det ingen som hadde forutsett, sier han til NTB. Øystein Slette mener det vil være underlig å endre på mandatfordelingen nå. Antall mandater blir regnet ut fra medlemstallet i fylkeslagene, og i fjor fikk Akershus Ap flere nye medlemmer enn de to andre fylkeslagene. – Vi har laget en regel for hvordan mandatene skal fordeles, og den har vært der hele tiden, sier han. – Dette er en ekstraordinær situasjon som er veldig beklagelig. Jeg håper vi kan komme til en løsning mandag som gjør at vi kommer videre. Men vi får se, sier Martinsen-Evje. Etter det NTB forstår, kommer ikke mandatfordelingen til å bli tatt opp i samarbeidsutvalgets møte.