Coronaviruset Oslo Karantene Nordre Follo

Coronaviruset Oslo Karantene Nordre Follo

Vi har ingen tid å miste

Hva er veien til gjenåpning?

24.01.2021 14:33:00

Hva er veien til gjenåpning?

Folk i Oslo-regionen må igjen leve med nedstenging og svært strenge smitteverntiltak. Regjeringen må gjøre det de kan for å stake ut veien til gjenåpning. Tre grep blir avgjørende: økt analysekapasitet, stopp i importsmitte og endret vaksinasjonsstrategi.

Regjeringen sitter med nøkkelen. Tre grep blir nå helt avgjørende for vår region:1. Vi må vite hvor det muterte viruset er – da må analysekapasiteten økes kraftigKommunene tester hver dag tusenvis av innbyggere for koronaviruset. Det er viktig, men framover kan ikke strategien utelukkende være å teste flest mulig. Flest mulig positive tester må analyseres, slik at vi avdekker utbredelsen av det muterte viruset. Hvis det muterte viruset har spredd seg i stort omfang, må vi ha strenge tiltak over lenger tid. Er ikke det tilfelle, og vi finner smitteveien for de fleste tilfellene, så kan vi åpne opp raskere.

Molde-ordfører om smitten: – Lite imponert over hva Oslo har fått til Oslo strammer kraftig inn: Serveringssteder og butikker må stenge Stortingsrepresentant legger seg flat: Sier hun delte artikkel fra nazi-nettsted ved en feil

Det tok 13 dager å analysere mistenkt mutert virus fra Nordre Follo-utbruddet, opplyste FHI fredag. Oslo kommune har ventet enda lenger på å få svar på prøvene vi har sendt inn. Det er ikke godt nok. Derfor må analysekapasiteten i Folkehelseinstituttet opp. All mulig analysekapasitet må tas i bruk, og vi mener regjeringen må åpne opp for at også private leverandører og universitetssykehusene kan bidra i arbeidet. Danmark har satt alle ressurser på saken. Det må Norge også gjøre. Raske prøvesvar er avgjørende for å stoppe utbrudd av den britiske mutasjonen, men også for å kunne åpne opp igjen.

2. Vi må stoppe ny import av smitteByrådet i Oslo har gjennom hele pandemien etterlyst strengere tiltak mot importsmitte, men det skulle gå nesten et helt år før vi til slutt fikk gjennomslag hos regjeringen.Nå er det innført bedre kontroll med grensene, obligatorisk testing ved ankomst og strengere karanteneregler. Regjeringen mener vi er blant landene med det strengeste regelverket i Europa. Men både reglene og praktisering av dem må nå være så strenge at vi faktisk får stoppet import av ny smitte. Vi er fortsatt bekymret for at koronasmitte kommer for lett inn i landet, spesielt nå som vi har å gjøre med en mutert virusvariant som smitter enda lettere. headtopics.com

Bare denne helgen lander fra fly fra blant annet Nederland, Storbritannia, Ukraina, Serbia, Polen, Latvia og Tyskland på Oslo lufthavn. Vi har stor forståelse for at Oslo-folk kan oppleve det som et stort paradoks at det er så lett å komme inn i landet, samtidig som byen er stengt ned på grunn av noen få tilfeller av mutert virus uten kjent smittevei i en nabokommune.

Vi har etterspurt dette i lang tid, men ennå har ikke regjeringen vurdert hvilke flyruter som faktisk er nødvendige i denne alvorlige situasjonen. Så lenge vi vet at et ekstremt smittefarlig virus er i omløp rundt i Europa, bør regjeringen vurdere om det er forsvarlig med så mange ankomster som kan dra med seg smitte. Når folk må leve med så inngripende tiltak, må internasjonal mobilitet faktisk prioriteres ned. Hvis noen få personer med smitte ikke følger reglene godt nok, kan konsekvensene bli svært alvorlige.

Oslo vil gå foran i vaksinekøen: – En selvfølge at utbruddet påvirker prioriteringen3. Vaksinasjonsstrategien må treffe der smitten er størstOslo kommune har nå svært god vaksinasjonskapasitet. Vi kan sette så mye 110.000 vaksinedoser i uken. Men vi er avhengig av å få nok vaksiner. Så langt har det gått for tregt. Våre bydeler har personell og lokaler klar, men ikke nok vaksiner.

Vi mener regjeringen må endre vaksinasjonsfordeling, slik at innbyggere som er mer utsatt for smitte også får tilgang til flere vaksiner raskere. Her må store og små kommuner med mye smitte over tid prioriteres, uavhengig av hvor i landet de ligger. Oslo har vært sosial nedstengt i snart tre måneder. Vi betaler en ekstra høy pris, med økt smittefare, høyere arbeidsledighet og dårlige tider for næringslivet vårt. Jo flere vaksiner vi får, desto raskere kan vi åpne opp igjen. I helgen har Oslo og de andre kommunene i rundt Nordre Follo vært med på å ta et nasjonalt ansvar for å stoppe spredning av det muterte viruset. Vår befolkning bærer nå en svært tung byrde. headtopics.com

Dumt å skylde på Oslos befolkning Melina Johnsen: – Ler så jævlig av journalistene Stanset flere fester natt til søndag

Derfor trenger vi raskt en plan slik at vi igjen kan åpne opp. Oslos innbyggere og næringsliv har stilt opp. Det gjør også kommunene rundt oss. Nå må regjeringen raskt øke analysekapasiteten, sørge for bedre praktisering av tiltakene mot importsmitte og endre vaksinasjonsstrategi.

Les mer: VG »

Larerbloggen Ha litt is i magen? La oss stenge ned. La oss se at det virker. Så kan vi åpne opp og la det være åpent. 1. Stogge importsmitte Bl a færre utanlandske vikarar i Oslokommune Ny turnus, fleksible, m m 2. Portforbod i Søndre Nordstrand, Grorud og Stovner 3. Legg ned Folkehelseinst NTNU eller Ås bør ta seg av folkehelsa Og teste for dette muterte viruset 4. Vaksine ut av lager