Tajik: – Nå kan de unge juble

Tajik: – Nå kan de unge juble

02.12.2021 08:03:00

Tajik: – Nå kan de unge juble

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) innfører pensjon fra første krone allerede neste år.

I dag må du tjene minst 1G - 106 399 kroner - for å få pensjon på lønnen.I de fleste bedrifter må du også ha en stilling som er minst 20 prosent deltid.Og mange under 20 år får i dag ikke pensjon.TREFFER BREDT: Tajik møtte VG i Stortinget onsdag ettermiddag. Hun sier at de som tjener minst, vil ha størst glede av omleggingen, men at også de med høyere lønn får nyte godt av det.

Foto: Terje Bringedal– Nå endrer vi på dette, ved at alle over 18 år får opptjening fra første krone de tjener - de må ikke må vente til de har tjent 106 000 kroner. Og du får det uansett hvor liten stillingsbrøk du har, sier Tajik.

Hun sier omleggingen omfatter en million nordmenn, og i tillegg får 160 000 unge mellom 18 og 20 år og folk i stillinger under 20 prosent nå for første gang tjenestepensjon.Nyordningen gjelder egentlig for alle:Tjener du 400 000 kroner er det mange i dag som først får opptjening i tjenestepensjonen fra 106 399 kroner. headtopics.com

Store strømprisforskjeller i Skandinavia

– De med lavest inntekt tjener mest på omleggingenDet betyr at en med vel 400 000 i lønn, nå vil få vel 25 prosent mer i årlig opptjening av tjenestepensjon.Hun viser til et eksempel.For en person som arbeider fra alder 25 til 67 år med lønn på 4 G - vel 400 000 kroner, innebærer innføring av pensjonsopptjening fra første krone om lag 7000 kroner mer i årlig tjenestepensjon når ordningen er innfaset.

Endringen gjelder for alle som er omfattet av ordningen, også mange av dem som eksempelvis tjener en million kroner, starter i dag pensjonsopptjening først etter vel 100000 kroner.– Det betyr at den prosentvise forbedringen er høyest for dem med lave inntekter, sier hun.

Obligatorisk tjenestepensjon ble innført i 2006 og er noe alle bedrifter må tilby sine ansatte.ForsererOrdningens sosial profil har vært kritisert og Solberg-regjeringen utredet en ny ordning med innføring i 2023.– Regjeringen har nå sett på om det er mulig å innføre disse forbedringene raskere enn det som lovforslaget fremmet av den forrige regjeringen la opp til, sier Tajik.

Musk: Mener Tesla-robot kan revolusjonere økonomien

IKKE ALLE ER ENIGE: Forslaget fra Hadia Tajik blir møtt med stor skepsis hos arbeidsgivergiganten Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).Foto: Terje Bringedal– Vi planlegger derfor for ikrafttredelse allerede fra 1. januar 2022, med mulighet til overgang til 1. juli 2022, for de bedriftene som trenger det, sier hun. headtopics.com

– Det betyr siste frist 1. juli et halvt år før Solberg-regjeringen planla?– Ja, alle bedriftene må innrette seg til en slik lovendring før sommeren.OTP kommer opp på folketrygden, som er det bærende elementet i pensjonssystemet

NHO er kritiskI NHO møtes forslaget med skepsis, båd til forseringen og de økte kostnadene næringslivet får.– En innføring allerede 1. januar 2022 og med mulighet for overgangsordninger til 1. juli 2022 gir bedriftene altfor kort tid, særlig når omleggingen ikke er kostnadsnøytral. Det er også viktig å huske at en omlegging fordrer systemendringer, sier direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom.

Quantafuel vurderer å hente penger i rettet emisjon

KRITISK: Nina Melsom sier at likningen ikke går opp.Foto: Frode HansenHun sier at omlegging til pensjon fra første dag og første krone kan være en riktig endring for fremtiden, men de er opptatt av at kostnadene til bedriftene ikke øker.

– I tillegg til økte kostnader ved pensjon har regjeringen også sendt en stor, ekstra skatteregning til bedriftene gjennom statsbudsjettet. På toppen av dette ser det ut til at Regjeringen mener at bedriftene skal ta kostnadene ved koronarelatert fravær. headtopics.com

Hun legger til:– I motsatt ende skal de skape nye grønne arbeidsplasser og inkludere flere i arbeid. Dette er en likning som ikke går opp.LO-jubelI LO er det glede.Forbundsleder Mette Nord i Fagforbundet var en av dem som var svært misnfornøyd med at regjeringen måtte presses for å gi feriepenger neste år til permitterte og ledige.

Men her følger presser regjeringen på i en viktig sak for LO.– Dette er en jubeldag for Fagforbundet og fagbevegelsen. Dette har vært vår kampsak i flere år. En million nordmenn har gått glipp av betydelige beløp i pensjon hvert år, og spesielt har dette rammet kvinner og deltidsansatte. Så dette er et svært viktig likestillingstiltak, sier lederen i LOs største forbund.

FRA RIS TIL ROS: Fagforbundsleder Mette Nord har vært kritisk til Støre-regjeringen i det siste, men nå får han ros.Foto: Harald HendenHun er svært fornøyd med at regjeringa nå fremskynder pensjonsvedtaket som var tenkt iverksatt først i 2023.

– For hvert år som går, uten pensjon fra første krone, taper vanlig arbeidsfolk millioner i pensjonsinntekter. Den rødgrønne regjeringen viser nå at de tar arbeidsfolk på alvor, sier Nord.Ansatte i kommunene har i hovedsak pensjon fra første krone i sine avtaler.

Les mer: VG »