İdrettspolitikk Norges İdrettsforbund (Nif) Abid Raja Berit Kjøll

İdrettspolitikk Norges İdrettsforbund (Nif) Abid Raja Berit Kjøll

Støtten treffer - men Kjøll «mangler» 120 mill.: – På konkursens rand

Støtten treffer - men Kjøll «mangler» 120 mill.: – På konkursens rand

24.11.2020 15:11:00

Støtten treffer - men Kjøll «mangler» 120 mill.: – På konkursens rand

EKEBERGSLETTA (VG) Berit Kjøll og Abid Raja er enige om at corona-støtten har truffet bra – men idrettspresidenten hevder at deler av idretten fortsatt er på konkursens rand.

– Hva skjer videre?– En ny stimuleringsordning skal være på plass fra januar. Vi har fått gode innspill og denne rapporten gir oss også et godt grunnlag. Det vil handle om 2,5 milliard til idrett, kultur og frivillighet de første seks månedene.

Direkte fra 15.30: Se vår sending fra Vikings kickoff i Sirdal Eksperter: Ingen dødsfall direkte knyttet til coronavaksine Oslo: Vil hurtig-vaksinere folk over 50 – får foreløpig ikke lov

Berit Kjøll støtter opp om hovedfunnene i rapporten og er glad for at Abid Raja før helgenkom med 15 millionertil Tokyo-OL-forberedelser.– Vi hadde totalt 160 millioner i det som falt utenfor ordningene. Nå har vi fått disse 15 millionene til OL/Paralympics 2021, og resten går sikkert i orden, slik at det blir oppimot 40 millioner. Men det betyr at det fortsatt er 120 millioner igjen, sier idrettspresidenten.

Ett overgrep i idretten er ett for mye!– Jeg vet at hjertet til kulturministeren banker for norsk idrett, men det er helt uvurderlig at vi får disse pengene. Det er fortsatt noen som blør og er på konkursens rand. Det er fare for at de ikke kommer seg gjennom krisen. headtopics.com

– Hva snakker du om nå?– Blant annet om dem som har uunngåelige faste kostnader, som leie av treningssteder. Som Friskis og Svettis, som dans og kampsport. Mange har fått utsatt leien, men den ligger der og venter på dem.– Men dere kan vel ikke regne med å få kompensert alt?

– Nei, vi vet at vi ikke kan få krone mot krone kompensert, men vi er opptatt av at norsk idrett skal kunne drives på et minimumsbluss også under pandemien. Vi vil sikre oss at vi kommer over denne kneika. Det klarer vi - om vi får de siste 120 millionene på plass.

Hovedfunnene i rapporten:Krisepakkene har fungert i tråd med kriteriene som ble lagt til grunn, bortfall av bestemte inntekter.Det ser ut til at grepene som ble tatt i overgangen mellom første og andre krisepakke fungerte godt. Flere typer organisasjoner har søkt og mottatt støtte i den andre runden, og tallene tyder på at grepene hadde en utjevnende effekt.

Det er imidlertid kun en begrenset andel av inntektsbortfallet som er kompensert, noe som kan svekke organisasjonenes overlevelse og aktivitetsnivå på lengre sikt.Ordningen har hatt få geografiske skjevheter.Organisasjonene med høye driftskostnader har oftere vært tilbøyelige til å søke og de har mottatt relativt mer enn organisasjoner med lavere driftskostnader. headtopics.com

Stopp Jonas-forfølgelsen! 40 nye tilfeller av mutert virus i Nordre Follo: – Uavklart og alvorlig situasjon Jim Carrey tegnet Melania Trump – får pepper

Hvis andre kriterier enn kompensasjon for inntektsbortfall for konkrete arrangementer hadde vært lagt til grunn for ordningen, for eksempel medlemstall eller driftskostnader, ville fordelingen sett annerledes ut.Frivillige organisasjoner lider under manglende rekruttering og til dels synlighet i corona-tiden. Bortfall av sosiale møteplasser har negative konsekvenser for den enkelte og også for samfunnet.

Les mer: VG »

Direkte fra 15.30: Se vår sending fra Vikings kickoff i Sirdal

Viking starter sesongoppkjøringen på fjellet.