Coronaviruset Erna Solberg Politikk

Coronaviruset Erna Solberg Politikk

SMK hemmeligholder dokumenter om politisaken mot Solberg

SMK hemmeligholder dokumenter om politisaken mot Solberg

07.04.2021 20:29:00

SMK hemmeligholder dokumenter om politisaken mot Solberg

Statsministerens kontor vil ikke gi VG innsyn i dokumenter knyttet til politiets etterforskning av Erna Solbergs 60-årsfeiring på Geilo. Jusprofessor reagerer på SMKs forklaringer og hemmelighold.

At det er sendt inn eller ut av virksomheten.At det blir saksbehandlet og har verdi som dokumentasjon.Vis mer– Forsøk på å vri seg unnaJusprofessor Eivind Smith arbeider med forvaltningsrett og reagerer på flere av SMKs forklaringer.

Rus-strid i Ap: Åpner for å utsette reformen til etter valget Vulkanutbruddet på St. Vincent: Kun vaksinerte blir evakuert Titusener av australiere strandet i utlandet: – Som om kameratskapet ender ved grensen

– Virker det rimelig å unnlate dokumenter som berører politietterforskningen av Solberg fra postjournalen?– Slik saken fremtrer per nå virker det vel snarere på et nokså underlig forsøk på å vri seg unna, sier Smith til VG.

JUSPROFESSOR: Professor Eivind Smith ved Universitetet i Oslo.Foto: John Greiner Olsen / Stortinget– Offentlig interesse– Burde dokumentene som hemmeligholdes være journalført?– Ja.– Bør det gis innsyn?– Det ville jo være av en viss offentlig interesse å vite hva det departementet som etter anmodning fra SMK har uttalt seg mener. For eksempel om den juridiske siden av saken, sier Smith. headtopics.com

– Det er ikke lett å se hvordan dette skulle kunne oppfattes som et utilbørlig forsøk på å påvirke politiets etterforskning, sier Smith.I avslaget om innsyn fra SMK henvises det til «dokumenter» i flertall.– Selv om det ikke står helt eksplisitt, er det rimelig å lese svaret fra SMK slik at dette er dokumenter de selv har innhentet fra et annet departement, sier Smith.

Ikke SMKs bord– Hva betyr det i praksis, når SMK i avslaget sitt henviser til at dokumentet er innhentet til bruk i interne saksforberedelser?– Bestemmelsen tar sikte på arbeid med en eller annen sak som kan tenkes å munne ut i et offentlig vedtak. Men dermed blir spørsmålet hvilken sak dette kan være? Sammenhengen tyder på at det er snakk om «Geilo-saken». Men dette er ikke en sak SMK har kompetanse til å vedta noe om, sier Smith.

– Etterforskning med sikte på å vurdere om det er grunnlag for en strafferettslig reaksjon, ligger fullt og helt under Riksadvokaten, som SMK ikke har noen myndighet til å instruere, understreker Smith.Smith sier politietterforskningen er et anliggende for Solberg og hennes familie, ikke for departementene eller SMK.

– Det er viktig å opprettholde ideen om at våre politiske ledere i og utenfor regjeringen har en privatsfære, som det ikke er regjeringsapparatets oppgave å befatte seg med, sier Smith.OMSTRIDT TUR: Erna Solberg og ektemannen Sindre Finnes på tur på Geilo i vinterferien. headtopics.com

Umettelig klokkeappetitt: – Det er tydelige bobletendenser Konspirasjons-miljøene må tas mer på alvor Cavani stupte ballen i mål – Manchester United fester grepet om andreplassen

Foto: PrivatEtterlyser skille– Solberg har hele syv statssekretærer. Det kan selvsagt virke naivt å insistere på et slikt skille mellom statens affærer og statsrådenes privatliv eller partipolitiske virksomhet.– Men når vi etter hvert vet at i alle fall noen av disse syv bruker noe av sin tid på

partipolitisk kommunikasjon, samtidig som mye tyder på at SMK selv jobber med Solbergs private fødselsdagsfeiring, kan det være grunn til å minne om hva vi egentlig skulle ha regjeringsapparatet til.VG har spurt SMK hvorfor dokumentene de hemmeligholder ikke er postjournalført og har flere ganger etterspurt et saksnummer.

– Innsynsretten etter offentleglova er videre enn arkiv- og journalføringsplikten i arkivregelverket, svarer statssekretær Alstadsæter i en e-post til VG.– Saksdokumenter som omfattes av et innsynskrav vil derfor ikke alltid ha et saks- eller dokumentnummer.

Les mer: VG »

Normal korrupsjon i Norge dette