Skattesjokket i laks: – Dypt bekymret for konsekvensene

Skattesjokket i laks: – Dypt bekymret for konsekvensene

Laks Oppdrettsnæring Formuesskatt Thommessen Fiskeridirektoratet

03.12.2021 11:46:00

Skattesjokket i laks: – Dypt bekymret for konsekvensene

Skattesmellen som sender laksemilliardær Ola Braanaas til Bø, vil være et «vesentlig hinder» for videre utvikling i næringen, ifølge Salmon Group.

Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden– Vi er dypt bekymret for konsekvensene de foreslåtte skatteendringene vil medføre, både for våre aksjonærer og for næringen som helhet, sier Jan Olav Langeland til E24.Han er daglig leder i Salmon Group, et nettverk for små- og mellomstore oppdrettsselskaper langs norskekysten.

TV 2-sjef reagerer på Toska-slakt: – Massivt og fordømmende

De fleste er fortsatt eid og drevet av de opprinnelige grunnleggerne og deres familier, og ingen er børsnoterte.Dermed kan de vente seg en heftig skatteøkning til neste år, når nye regler for laksekonsesjoner trer i kraft som innebærer at slike skal beskattes til markedsverdi.

I et innlegg påKyst.nohar advokatfirmaet Thommessen anslått at en eier av et lokalt oppdrettsselskap med ti konsesjoner vil få økt sin formuesskatt fra 2,3 til 15,7 millioner kroner per år med de nye reglene.I tillegg kommer skatt på utbytte for å finansiere formuesskatten, og her går også satsen opp i 2022. headtopics.com

– Dette vil være et vesentlig hinder for videre utvikling, da eierne må se seg nødt til å ta ut store summer fra selskapene for å dekke formuesskatt, i stedet for å gjøre nødvendige investeringer for næringen og Norges fremtid, sier Langeland.

Vil forby reklame for homoterapi: – Det oppleves svært krenkende

Flytter for å spare skattE24 skrev onsdag om Ola Braanaas, gründer av oppdrettskonsernet Firda Seafood, som anslår åspare nær 31 millioner i skattnår han flytter fra Gulen til «skatteparadiset» Bø i Vesterålen etter nyttår.

Braanaas hevder at selskapet hans ville blitt «utilbørlig» tappet for kapital hvis han hadde blitt boende i Gulen, og måtte ha finansiert sin økte skatteregning med utbytter fra Firda Seafood.FLYTTER FOR Å SPARE SKATT: Oppdrettsgründer Ola Braanaas.

Vis merTor HøvikRegnestykkene til både Braanaas og Thommesen tar utgangspunkt i at skattemessig «markedsverdi» vil baseres på konsesjonspriser fra statens siste auksjonsrunde i 2020, der konsesjoner i snitt ble solgt for 171 millioner per stykk. headtopics.com

Vi har hørt lite fra Statnett i strømdebatten. Her er tre spørsmål.

– Regjeringen foreslår å sette formuesverdien på oppdrettstillatelsene til en pris som kun kan realiseres ved salg av selskapet, noe som betyr at lokalt, aktivt eierskap i Distrikts-Norge går fra å være en ressurs, til en byrde, sa Braanaas til E24 onsdag.

Langeland er enig med Braanaas’ påstand om at endringene vil tvinge de private- og familieeide selskapene til å selge seg ned eller ut av eget selskap.– De private- og familieeide havbruksselskapene kjennetegnes av stor investeringsvilje i lokalsamfunnene de er en del av, og er sterkt involvert og medvirkende til oppbygging av selskaper både oppstrøms- og nedstrøms rundt næringen, sier Langeland.

BEKYMRET: Jan Olav Langeland i Salmon Group.Vis merunknown– Dette skaper flere arbeidsplasser til vanlige folk og til distriktene. Arbeidsplasser som vil bli sentralisert eller effektivisert bort hvis selskapene kjøpes opp av børsnoterte eiere som ikke rammes av de foreslåtte skattelegginger fra regjeringen, legger han til.

Sondre Eide leder det familieeide oppdrettsselskapet Eide Fjordbruk i Eikelandsosen.– Budsjettet som Senterpartiet, Ap og SV har lagt fram vil minke investeringer og verdiskaping i distriktene, minke antall lokaleide oppdrettsaktører og øke utenlandsk eierskap gjennom å insentivere for børsnotering, sier Eide til E24. headtopics.com

Store forskjeller i lønnsomhetLaksenæringen har lagt bak seg en periode med historisk høy inntjening, men trenden har vært synkende de siste årene.I sum leverte norske produsenter av laks og ørret et resultat før skatt på 13,2 milliarder kroner i 2020, ned fra 22 milliarder året før, ifølge

Fiskeridirektoratet.Årsaken til fallet var en kombinasjon av reduserte priser og fortsatt økte kostnader, særlig knyttet til tiltak mot lakselus.Samtidig var det store forskjeller i lønnsomhet både mellom regioner og enkeltprodusenter. Produsenter på Vestlandet klarte en driftsmargin på 4,7 prosent i fjor, mens aktører i Nordland lå på 22,3 prosent.

Av et utvalg på 71 selskaper hadde ni såkalt negativ rentedekningsgrad. Dette innebærer at resultatet i perioden ikke er i stand til å dekke finanskostnadene.Har tapt 184 millioner på to årI Øygarden har familieeide Blom Fiskeoppdrett slitt med økende produksjonskostnader knyttet til håndtering av lakselus, og gått med 184 millioner i underskudd i perioden 2019–2020.

Selskapets åtte konsesjoner vil bli verdsatt til nær 1,4 milliarder kroner med forutsetningene til Thommesen, og dermed utløse godt over 10 millioner i årlig formuesskatt.Blom Fiskeoppdrett hadde en bokført egenkapital på 68 millioner ved utgangen av 2020.

– Formuesskatt må faktisk betales uavhengig av om et selskap er lønnsomt eller ikke, og det vil følgelig medføre at egenkapitalen i selskapene blir tappet ned, påpeker Langeland.– Tapping av egenkapital kan medføre at selskapene kommer i brudd med lånebetingelsene fra finansinstitusjonene, som igjen vil medføre økte finanskostnader og redusert handlingsrom for selskapene, legger han til.

Les mer: E24 »

Virke-sjefen bekymret for avbestilte pakketurer og juleshowPå få dager har situasjonen i reiselivet og kulturlivet blitt svært usikker, forteller Virke-direktøren. Han vil nå be næringsministeren om et møte.