Sanner seks dager før valget: - Vi er ikke tjent med at de får dette

Sanner seks dager før valget: - Vi er ikke tjent med at de får dette

18.09.2021 07:11:00

Sanner seks dager før valget: - Vi er ikke tjent med at de får dette

For en uke siden avviste finansminister Jan Tore Sanner (H) at han holdt tilbake dokumenter om et utvalg som skal vurdere Oljefondets fremtid. Nå kan VG avdekke hvordan Sanner grep inn i saken.

at de var blitt holdt tilbake i valginnspurten.Sanner hevdet at han ikke kjente til noen slik diskusjon og han heller ikke selv hadde gitt uttrykk for at dokumentene burde holdes tilbake:– Det kjenner ikke jeg til, hvilke diskusjoner som er, svarte Sanner til VG.

Inga Marte Thorkildsen går av: Vil ta time-out Politimann truffet av pil og bue: – Jeg har en pil i ryggen Strømsjokket må dempes

– Jeg spør fordi vi har fått informasjon om at du skal ha medvirket til eller ønsket internt at disse dokumentene ble holdt igjen fordi vi er i valgkampinnspurten?– Nei.«Jeg tenker sent torsdag»Nå kan VG viderebringe hele beskjeden som Sanner ifølge flere uavhengige kilder ga vedrørende dokumentene om det kontroversielle Oljefond-utvalget. Beskjeden kom på kvelden tirsdag 7. september og lød slik:

«Vi er ikke tjent med at de får dette i en oppjaget valgkampinnspurt. E-postene sendes derfor ikke før fristen. Jeg tenker sent torsdag.»ForsinketDa statsråd Sanner ga denne beskjeden til embetsverket var valget seks dager unna. Over hundre tusen velgere forhåndsstemte headtopics.com

. Sanner, som også er nestleder i Høyre, deltok aktivt i valgkampen for fortsatt borgerlig regjering.GREP INN: Finansminster Jan Tore Sanner (H).Foto: Frode Hansen, VGSom resultat av Sanners beskjed ble dokumentene først sendt til Dagens Næringsliv torsdag ettermiddag, får VG opplyst.

VG fikk dokumenter om utvalget fredag formiddag. Da kunne avisen blant annet fortelle at Sverdrupble involvert av departementet i arbeidet med å utforme mandatet for utvalget, som han tre måneder senere ble utnevnt til å lede.VG har fredag stilt følgende spørsmål til Jan Tore Sanner:

– Hvorfor uttalte du noe annet til VG på forrige fredag, enn det du formidlet internt til embetsverket tirsdag kveld forrige uke?Det spørsmålet har ikke Sanner svart på.VGs spørsmål til statsråd Jan Tore Sanner (H):«VG har fått opplysninger fra flere uavhengige kilder om at Sanner ga følgende beskjed til embetsverket i Finansdepartementet om kvelden tirsdag 7. september:

«Vi er ikke tjent med at de får dette i en oppjaget valgkampinnspurt. E-postene sendes derfor ikke før fristen. Jeg tenker sent torsdag.»Da denne beskjeden ble formidlet, lå allerede dokumentene som Dagens Næringsliv skulle få innsyn i, klare til utsending i Finansdepartementet, får VG opplyst. Planen var å sende dokumentene onsdag morgen. Sanners beskjed førte til at dokumentene ble sendt ut først torsdag ettermiddag. headtopics.com

Opplysninger til VG: Buskerud Skikrets vil kaste Røste SV setter hard frist: Vil ha tiltak før neste strømregning Den nye næringsministeren er god for over 50 millioner

Vi ber finansministeren svare på følgende spørsmål:1. Kan du bekrefte at du ga en slik beskjed til embetsverket 7. september?2. Hvem er de eller den som ikke ville være tjent med "at de får dette", og hva fryktet du kunne skje dersom "de får dette i en oppjaget valgkampinnspurt"?

3. Var begrunnelsen «ikke tjent med at de får dette i en oppjaget valgkampinnspurt» hjemlet i offentlighetsloven? I så fall, finnes det en juridisk vurdering som ble gjort og som VG kan få innsyn i?4. Fredag 10. september sa du til VG at du ikke kjente til noen diskusjon om å forsinke utleveringen av dokumentene til Dagens Næringsliv, at du selv ikke hadde deltatt i interne diskusjoner om dette og at du selv ikke hadde gitt uttrykk for at dokumentene burde holdes tilbake.

I lys av denne nye informasjonen om hva du formidlet til embetsverket 7. september, fastholder du disse uttalelsene? Hvorfor uttalte du noe annet til VG på fredag, enn det du formidlet internt til embetsverket tirsdag kveld forrige uke?5. Ifølge våre opplysninger skal VGs innsynsbegjæring skal ha vært ferdigbehandlet allerede før Dagens Næringsliv fikk oversendt dokumentene sist torsdag. Det skal ha blitt foreslått å sende dem samtidig med dokumentene til DN, får VG opplyst fra flere kilder.

Hvorfor ble dokumentene til VG likevel holdt igjen og først sendt over dagen etter, altså fredag formiddag?»Svaret fra Finansdepartementet mottatt fredag 17. september:«Innsynsbegjæringen fra DN kom samtidig med en rekke spørsmål som jeg måtte besvare. Jeg hadde derfor behov for å bli oppdatert på saken og trengte noe tid i en travel valgkampinnspurt. Men samtidig var jeg opptatt av at vi holdt oss innenfor fristen, og oppfattet at den var på tre dager. headtopics.com

Når det gjelder VGs innsynsbegjæring, som vi fikk torsdag, var det satt opp et møte fredag morgen hvor dette var tema. Dokumentene ble oversendt umiddelbart etter møtet.»Vis merVG har forelagt Sanner formuleringen, som er bekreftet av flere uavhengige kilder. Departementets kommunikasjonsavdeling sendte VG denne uttalelsen fra Sanner fredag ettermiddag:

«Innsynsbegjæringen fra DN kom samtidig med en rekke spørsmål som jeg måtte besvare. Jeg hadde derfor behov for å bli oppdatert på saken og trengte noe tid i en travel valgkampinnspurt. Men samtidig var jeg opptatt av at vi holdt oss innenfor fristen, og oppfattet at den var på tre dager.»

Her sørger kommunen for billig strøm til innbyggerne Kanye West har byttet navn Strømprisene: Lover billigere nettleie

– I strid med lovenVG har forelagt Sanners beskjed om å holde igjen dokumentene for førsteamanuensis Jon Christian F. Nordrum ved juridisk fakultet på Universitetet i Oslo.– Sanners instruks til eget embetsverk i denne saken er i strid med loven, sier Nordrum til VG.

– Det er ikke noen åpning i offentlighetsloven for å ta slike strategiske hensyn. Det underminerer jo hele formålet med loven, sier Nordrum.sikrer allmennheten og pressen innsyn i dokumenter i stat og kommune. Den slår fast at «innsynskrav (...) skal avgjerast uten ugrunnet opphold.»

Nordrum har tidligere arbeidet flere år i Justisdepartementets lovavdeling.– I dette tilfellet ser det ut til at de nødvendige vurderingene var gjort og at det eneste som gjenstod var å sende dokumentene ut. Det er ikke lov å ta hensyn til at det er valgkampinnspurt når man vurderer innsyn etter offentlighetsloven, sier Nordrum.

Dokumentene VG fikk innsyn i.VG har også videresendt Sanners nye forklaring om håndteringen av dokumentene til Nordrum. Førsteamanuensen understreker at heller ikke denne forklaringen er i tråd med loven.– Man kan ikke utsette behandlingen av en innsynsbegjæring, med henvisning til at journalisten også har stilt spørsmål, sier Nordrum.

– Innsynskravet skal avgjøres uten ugrunnet opphold. Det er ikke slik at loven legger opp til at man kan holde igjen dokumenter i inntil tre dager. Om innsynstidspunktet er ubeleilig for noen er ikke et relevant moment i vurderingen, altså ikke en lovlig eller gyldig begrunnelse, sier Nordrum.

VG har viderebrakt Nordrums uttalelser, men Finansdepartementet og Sanner ønsker ikke å gi en kommentar.Varslet Norges Bank dagen førNorges Bank og Oljefondet ble ikke tatt med på råd underveis, mens Finansdepartementet jobbet internt med mandatet til Sverdrups utvalg. Sanner opplyser at han selv tok tilføyelsen om på utrede fondets plassering inn i utkastet i sommer.

SENT ORIENTERT: Sentralbanksjef Øystein Olsen og resten av ledelsen i Norges Bank ble orientert dagen førFoto: Krister Sørbø, VG– Plasseringen av SPU (Oljefondet, red. anm.) i Norges Bank er en sentral del av styringsstrukturen, og jeg mener det ville vært unaturlig å utelukke at utvalget kan se på det spørsmålet. Dette kom derfor inn i mandatskissen første gang jeg vurderte den, i midten av juni, skriver Sanner i e-post til VG.

Utvalget og mandatet ble offentlig kjent om morgenen fredag 3. september gjennom etoppslagi Aftenposten, og vedtatt i statsråd samme dag.– Ble denne utvidelsen av mandatet drøftet med organer i NBIM og Norges Bank i forkant av den kongelige resolusjonen?

– Nei. Norges Bank ble informert om utvalget og utvalgets mandat i et møte torsdag 2. september, svarer Sanner. Les mer: VG »