Raser mot Kripos

Politiet får lov til å bruke omstridt bevis i den første store Encrochat-saken i Norge. - Spinnvilt, sier advokat Marius Dietrichson mot avgjørelsen.

21.01.2022 15:30:00

Politiet får lov til å bruke omstridt bevis i den første store Encrochat-saken i Norge. - Spinnvilt, sier advokat Marius Dietrichson mot avgjørelsen.

Politiet får lov til å bruke omstridt bevis i den første store Encrochat-saken i Norge. - Spinnvilt, sier advokat Marius Dietrichson mot avgjørelsen.

Les mer: Dagbladet »

- Wow!. - Dette er spinnvilt!. På kontoret til advokat Marius Dietrichson ligger den ferske kjennelsen fra Borgarting lagmannsrett på skrivebordet. Han og kollega Albulena Krasniqi har gått gjennom avgjørelsen. Dietrichson er ikke nådig.. - Vi har avdekket at politiet har brutt seg inn i telefoner i Norge. Lagmannsretten har slått fast er at det er ulovlig, men den eneste grunnen til at de får lov til å bruke disse bevisene er at politiet ikke forsto hva de var med på, sier Marius Dietrichson.. Kripos og norsk politi fikk i april 2020 tilgang til å følge hemmelige meldinger på det krypterte telefonsystemet Encrochat. Dette førte til at en rekke narkotikanettverk ble avslørt og flere store rettssaker er berammet utover vinteren og våren.. Strafferammen for flere av de siktede og tiltalte ligger opp mot lovens strengeste straff.. Da den første av Encrochat-sakene skulle gå i Oslo tingrett i fjor sommer, mente forsvarerne, med Marius Dietrichson i spissen, at chatloggene fra telefonene var ulovlig innhentet og ikke kunne brukes. Oslo tingrett ga politiet medhold i at bevisene kunne brukes, men forsvarerne anket videre til Borgarting lagmannsrett.. Etterforskere fra Kripos og politidistriktene, forsvarere og tiltalte fra hele landet har ventet i spenning på avgjørelsen, og nok en gang gikk det i favør av påtalemyndigheten. Politiet vant runde to.. Ulovlig?Det var Kripos som ledet det norske arbeidet opp mot det internasjonale politisamarbeidet der fransk politi hacket den krypterte telefontjenesten. Kripos hevder de trodde at de avlyttet en server som fransk politi hadde rettens tilgang til å avlese.. - På det tidspunktet innhentingen skjedde, la vi til grunn at det var EncroChat-serveren som var innhentingspunktet, sier Richard Beck Pedersen, som er politijurist på Kripos. Han har fulgt operasjonen fra begynnelsen.. Flere momenter tyder på at det var telefonene som ble avlyttet og ikke serveren.. - Fullt ut kjennskap til hvordan den franske metoden rent teknisk fungerer er det ingen andre enn franske myndigheter som har. Disse opplysningene er underlagt sikkerhetsgradering i Frankrike, sier Beck Pedersen.. Kripos har forsøkt å analysere dataene de mottok fra Frankrike, men i en rapport som er framlagt for lagmannsretten kommer det fram at politiet ikke kan konkludere.. - Vi har sett på de data vi har fått fra Frankrike, og gjort forespørsler til franske myndigheter. To streker under svaret vil vi ikke få, sier Beck Pedersen.. Norsk lovForsvarerne mener Kripos har omgått norsk lov, og får delvis støtte av lagmannsretten, som skriver:. « … vurderingen av spørsmålet om omgåelse trolig ville ha falt annerledes ut dersom Kripos hadde kjent til at dataavlesningen også skulle skje direkte på telefonene i Norge».. - Hadde jeg som forsvarer anført at en deltaker i et ranslag ikke visste hva han var med på, så hadde jeg blitt ledd av, sier Dietrichson.. Han får støtte av sin advokatkollega Vidar Lind Iversen, som forsvarer en annen av de tre som er tiltalt i den alvorlige narkotikasaken.. - Det er utrolig at norsk politi skal være feilinformert om metoden som har vært brukt, sier Vidar Lind Iversen.. I kjennelsen fra lagmannsretten står også følgende:. «Det omtvistede etterforskningsmaterialet i vår sak ville følgelig vært ulovlig innhentet etter norsk rett.». Varsler kampLine Presthus, som er politiadvokat i Oslo og som overtok etterforskingen fra Kripos i mai 2020, er aktor i saken mot de tre tiltalte der bevisene prøves.. - Vi konstaterer at lagmannsretten mener at vi ikke kunne gjort dette i Norge, men det er ikke et avgjørende for resultatet. Dette er bevismateriale som er lovlig innhentet i Frankrike og som vi har fått tilgang til fra dem, sier Presthus.. Hun opplyser om at påtalemyndigheten har gjort vurderinger på bakgrunn av den foreliggende informasjonen om hvordan materialet er innhentet, og mener det er adgang til å bruke Encrochat-loggene som bevis i denne saken og som grunnlag i andre saker.. - Vi er fortsatt ikke helt i mål og venter på anken som er varslet til høyesterett, sier Presthus.. - Vi gir oss ikke med dette, og vil snu hver stein, sier Marius Dietrichson og varsler en anke videre til Norges øverste rettsinstans.. - Vi skal bare kjøre på, og kommer til å be om bevisopptak for Høyesterett, sier Vidar Lind Iversen og fortsetter:. - Det er uholdbart i en rettsstat at politiet ikke framlegger dokumentasjon som kan belyse hva de visste om hvilke metoder deres betrodde samarbeidspartner i Frankrike brukte..