Politianmelder gullselger for hvitvasking og falsk forklaring

Politianmelder gullselger for hvitvasking og falsk forklaring

10.10.2019 08:36:00

Politianmelder gullselger for hvitvasking og falsk forklaring

Etter at Skatteetaten varslet millionkrav mot gullhandleren i Oslo, solgte han leiligheter og overførte 4,6 millioner kroner til Pakistan, ifølge bostyreren. Han kaller saken «alvorlig konkurskriminalitet».

Del med e-postGullhandler Saleem Ahmad (55) fra Oslo ble slått personlig konkurs i april, etter skattekrav på 4,6 millioner fra norske myndigheter. Konkursbegjæringen kom etter avsløringersom Ahmad var tilknyttet i en lekket eiendomsbase fra det lukkede emiratet.

Polske jordbærplukkere: Fikk 1807 kroner etter 14 dager Svart brobygger kan bli Bidens visepresidentkandidat Tolv år gammel jente død etter skyting på bensinstasjon i Sverige

DUBAI-LUKSUS: Saleem Ahmad har vært tilknyttet flere leiligheter i Dubai.Foto: KARIM SAHIB / AFPGransket eiendomssalgAdvokat og bostyrer Per Omreng har siden i april i år kartlagt Ahmads personlige verdier. Omreng har under arbeidet gransket en rekke pengeoverføringer og eiendomssalg.

I en fersk sluttinnberetning som bostyreren har sendt til Oslo Byfogdembede, kommer det frem at Ahmad:Solgte tre leiligheter på Grønland i Oslo etter at han ble varslet om store skattekrav mot ham våren 2015.Overførte gevinsten på 4,7 millioner til Pakistan allerede før Oslo kemnerkontor rakk å kreve inn skattegjelden.

– At penger kan overføres til Pakistan slik uten at vi klarer å gjøre noe med det er lite gunstig for skattebetalerne. Jeg mener dette er alvorlig konkurskriminalitet. Det er min klare oppfatning, sier Omreng til VG.Anmeldt for hvitvasking

På bakgrunn av funnene har bostyreren politianmeldt Saleem Ahmad for hvitvasking, falsk forklaring og for å hindre inndrivning av restskatten.Politiet bekrefter at anmeldelsen er mottatt.– Vi har mottatt anmeldelsen fra bostyrer og den er til behandling nå, sier seksjonsleder Rune Skjold i Oslo politidistrikt til VG.

VG har vært i kontakt med Saleem Ahmad per telefon. Da VG ba ham kommentere politianmeldelsen fra bostyrer og spurte Ahmad om hans verdier i Pakistan, la han på. Ahmad har ikke besvart flere henvendelser fra VG.Tidligere dømtAllerede i 2016 ble Ahmad dømt til sju måneders fengsel for boforringelse, etter at flere kontroller avdekket årelang svart omsetning og ulovlig innførsel av gull til butikken hans, Sheikh Enterprises, på Grønland i Oslo:

Da kravene haglet fra tre offentlige etater og en bostyrer i 2014 og 2015, kvittet butikken seg med verdier for 15 millioner kroner, ifølge daværende bostyrer og dommen fra Oslo tingrett. Blant annet ble 4,8 millioner kroner sendt til en forretningspartner i Dubai.

Togferie med familien i Norge er dobbelt så dyrt som i Sverige: – En skam Hurtigrutens konsernsjef: – Vi har sviktet Brudd for «Love Island»-par

Det var bare småpenger igjen for å dekke de totalepå over 20 millioner kroner fra staten da konkursboet for gullbutikken ble gjort opp. Ahmad erklærte seg den gang uskyldig og mente pengeoverføringene dekket gjeld.Paragrafene i straffeloven

Saleem Ahmad (55) er politianmeldt for følgende brudd på straffeloven av bostyrer Per Omreng (fordi pengeoverføringene fant sted før ny straffelov ble innført er politianmeldelsen etter den gamle straffeloven):Hvitvasking§ 317. Den som mottar eller skaffer seg eller andre del i utbytte av en straffbar handling (heleri), eller som yter bistand til å sikre slikt utbytte for en annen (hvitvasking), straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år. Som å yte bistand regnes blant annet det å innkreve, oppbevare, skjule, transportere, sende, overføre, konvertere, avhende, pantsette eller la investere utbyttet. Likestilt med utbyttet er gjenstand, fordring eller tjeneste som trer istedenfor utbyttet.

For hvitvasking straffes også den som gjennom konvertering eller overføring av formuesgoder eller på annen måte skjuler eller tilslører hvor utbyttet fra en straffbar handling han selv har begått, befinner seg, stammer fra, hvem som har rådigheten over det, dets bevegelser, eller rettigheter som er knyttet til det.

Falsk forklaring§ 166. Med Bøder eller med Fængsel inntil 2 Aar straffes den, som afgiver falsk Forklaring for Retten eller for Notarius eller i Fremstillinger, han som Part eller Retsfuldmægtig i en Sag fremlægger for Retten, eller som mundtlig eller skriftlig afgiver falsk Forklaring til nogen offentlig Myndighed i Tilfælde, hvor han er pligtig til at forklare sig til denne, eller hvor Forklaringen er bestemt til at afgive Bevis.

Paa samme Maade straffes den, der bevirker eller medvirker til, at en ham vitterlig usand Forklaring i noget af de ovennævnte Tilfælde afgives af en anden.Eksekusjonshindring§ 283. Med bøter eller fengsel inntil 3 år straffes en skyldner som foretar en handling som er egnet til å hindre at et formuesgode tjener til dekning for en eller flere av fordringshaverne, dersom (...)

b) skyldneren er, blir, eller står i påtagelig fare for å bli insolvent ved handlingen, og handlingen er uforsvarlig. Det fritar ikke for straff at vilkåret om insolvens mv. ikke lar seg fastslå, dersom dette skyldes at skyldneren forsettlig eller grovt uaktsomt har overtrådt regnskapsbestemmelser i lov eller forskrift.

Hovedtillitsvalgt visste ikke at filippinerne ikke var i karantene: – Jeg finner ikke ord Strammer inn på cruiseskiptrafikk i Norge Stoppet smittevarsel: «Hurtigruten ønsker ikke at dette skal komme ut»

Vis merBOSTYRER: Advokat Per Omreng er bostyrer i Saleem Ahmads konkurs.Foto: Heiko Junge / NTB scanpix– INGEN MIDLER: Saleem Ahmad hevder i en erklæring til bostyreren som er sendt Oslo byfogdembete at han ikke disponerer særlig med midler og bare har 1826 kroner i banken.

Foto: FaksimileIngen eiendelerI en egenerklæring til bostyrer Omreng signerer Ahmad på at han i dag «ikke eier fast eiendom, bankinnskudd eller andre eiendeler hverken i Norge, Pakistan eller andre land, bortsett fra beslagsfrie eiendeler til rent personlig bruk».

Med småpenger på konto i Norge, ligger det ikke an til at skatteoppkreveren får dekket kravet på 4,6 millioner fra Ahmad som følge av den personlige konkursen.Omreng konkluderer også med at det ikke er mulig for boet å kartlegge eller hente eventuelle midler hjem til Norge fra Pakistan:

«Bostyrer har korrespondert med den norske ambassaden i Pakistan for om mulig å innhente pålitelige opplysninger fra eiendomsregistre i Pakistan. Det finnes etter det opplyste, ikke et sentralt eiendomsregister i Pakistan. Man må oppsøke det lokale eiendomsregisteret i landsbyen. Det fremgår av internasjonale rapporter at pålitelig bevis for eierforhold, nærmest er umulig å oppnå.

Ahmad jobber fremdeles i gullbutikken på Grønland, som nå drives av et annet familiemedlem. Les mer: VG »

Nærbø tapte vilt nervedrama mot serielederen etter straffebom i kampens siste sekundNærbø kjempet knallhardt, men Drammen ble akkurat litt for sterke.

Nedtur for Høyre etter valgetHøyre går mest tilbake og får sin laveste oppslutning på 10 år på den første stortingsmålingen Kantar har laget for TV 2 etter kommunevalget.

Politiker frykter at Storbritannia vil slippe opp for dopapir etter hard brexitEn britisk parlamentariker har bedt regjeringen garantere at forsyningene med toalettpapir ikke stanser opp hvis Storbritannia forlater EU uten en avtale.

Trekker tilbake Salmalaks etter funn av listeriabakterieBakterien listeria monocytogenes er funnet på et parti med laksefileter fra Salma. Produktet trekkes tilbake fra markedet for å være på den sikre siden.

Kari Jaquesson fjernes fra Jenteprisen etter at flere nominerte trakk segEn rekke samfunnsdebattanter vil trekke nominasjonene sine til Plans jentepris fordi Kari Jaquesson også var nominert. Nå trekker Plan Jaquessons nominasjon. 👍 Trekker meg jeg også, i protest mot....protestene?… Hva har Kari sagt som ikke blir akseptert av 'våkne' kultur personer?

Etter synagoge-angrepet: – Må gjøre rekrutteringen vanskeligereEtter synagogeangrepet i Tyskland onsdag, vil forstander Ervin Kohn ha ny vurdering av forbud mot rasistiske organisasjoner.