Perspektivmeldingen Norge İndustri Ntnu Digitalisering Utdanning Samfunnsdebatt Forskning Gass Unive

Overtrekk på kunnskapskontoen

Overtrekk på kunnskapskontoen

09.05.2021 21:40:00
Perspektivmeldingen Norge İndustri Ntnu Digitalisering Utdanning Samfunnsdebatt Forskning Gass Unive

Overtrekk på kunnskapskontoen

Vi må forvalte kunnskapskapitalen vår like godt som vi forvalter oljeformuen.

Partiprogrammene, enten de er ferdigbehandlet eller snart skal opp til diskusjon på partienes landsmøter, peker ut en ny og mer bærekraftig retning for Energinasjonen Norge. Over år vil inntektene fra olje og gass gradvis utgjøre en lavere andel av vår økonomi og vi må skape ny virksomhet både gjennom etablering av nye jobber og omstilling av eksisterende bedrifter.

Debatt: – Boikott av fotball-VM i Qatar er riktig og nødvendig Pride-flagg revet ned – bydel svarte med å henge opp hundrevis «Norge har tviholdt på strenge innreiseregler for kjærester og besteforeldre urimelig lenge»

Innen energipeker partiene på konkrete satsinger som hydrogen, ammoniakk, CCS, havvind og vannkraft og på behovet for innovasjon og omstilling. Vi etterlyser konkrete svar også på hvordan kunnskapsnasjonen Norge skal klare å levere det som trengs. Det snakkes mye om mer fokus på innovasjon, forskning og utdanning, men få tør sette klare måltall på dette området. Da er det lettere å sette klare mål for vindkraftproduksjon på norsk sokkel.

Nylig skrev E24mangelen på batteriingeniørertil det som kan bli det neste store industrieventyret i Norge. I dag må vi importere denne kunnskapen. Det klarer nok Norge å ordne opp i, men det er likevel et symptom på en utdanningspolitikk, som ikke henger med i de raske teknologiskiftene som må til for at vi skal nå verdens utslippsmål. Kunnskapskontoen står for øyeblikket i minus. Dette er et perspektiv regjeringen forhåpentlig også har med seg i arbeidet med den nye energimeldingen som snart legges frem. headtopics.com

Dette er Energy ValleyNasjonal næringsklynge for energiteknologi.De er Norges største næringsklynge, og har de fleste store olje- og gasselskapene som medlemmer, i tillegg til en rekke av de nye vekstselskapene innen fornybar energi.Preben Strøm er adm.dir, Bjørn-Tore Markussen er styreleder.

Vis mervg-expand-downI høringsuttalelsene til meldingen, peker blant andre Aker ASA på behovet for å fortsette samarbeidet med EU være integrert i det digitale markedet, da dette blant annet gir Norge tilgang til nødvendig kompetanse og talent, i tillegg til økt konkurransekraft.

Digitaliseringer en vesentlig driver i det grønne skiftet. Og her har varsellampene fra industrien vært slått på for lenge siden. Også offentlig sektor og forsvaret har pekt på at vi står foran en betydelig mangel på digital kompetanse. Digital høykompetanse er nødvendig for at vi både skal kunne utvikle nye produkter og tjenester selv, men også for å kunne ta i bruk og utnytte teknologi og kunnskap skapt av andre.

Både regjeringens perspektivmeldingog ekspertutvalget som har ledet arbeidet med «Norge mot 2025», har pekt på et poeng som ikke kan gjentas for ofte: Den største gevinsten fra norsk olje- og gass industri er ikke oljefondet, men human og kunnskapskapitalen vi sitter igjen med. Nærings, industri og innovasjonspolitikk må balanseres med forsknings, utdannings og kompetansepolitikk. Jeg etterlyser en tydeligere samfunnsdebatt om hvordan vi forvalter vår kompetanseformue og hvordan vi balanserer og samkjører disse politiske områdene bedre. headtopics.com

John Legend forsvarer kona i løgn-krangel Derfor skaper utleiemarkedet regjeringskrise i Sverige Han er anklaget for forbrytelser mot menneskeheten – nå blir han trolig president

I skyggen av coronakrisenhar Energy Valley brukt pandemiåret til å etablere det som skal bli en av verdens ledende innovasjonsmiljø for ren og bærekraftig energi. Det gjør vi blant annet gjennom å samlokalisere selskaper innenfor fornybare energiteknologier.

Les også:- Flytt vindkraften til havs!Endringer i industrienrettet mot det grønne skiftet og innen digitalisering skaper utfordringer ikke bare i form av mangel på kompetanse - men også i form av endrede kompetansebehov, behov for nye samarbeidspartnere og nye forretningsmodeller. Fysisk nærhet stimulerer innovasjon og ny næringsutvikling ved å styrke samhandling og kompetansedeling.

Innovasjonsplattformenbestår per i dag av 20 oppstartsselskaper og 20 vekstselskaper, blant dem noen børsnoterte, som jobber med løsninger innenfor nye energiformer og med å redusere utslipp fra eksisterende industri. Målet vårt er å doble antallet selskaper i dette miljøet innen kort tid.

De tidligere tradisjonelleolje- og gasselskapene ser etter nye innovasjoner og er som medlemmer i klyngen sterke bidragsytere i kunnskapsoverføringen fra tradisjonell olje- og gassbransje til nye fornybarindustrier.Nylig presentertede ni selskapene fra hele verden som er med i Equinor og Techstars akseleratorprogram for energiselskaper sine ideer for en mer bærekraftig energiframtid. Å se hvor mange kloke hoder som finnes der ute, og at vi klarer å tiltrekke dem til Norge og kompetansemiljøene her for å sette ideene ut i livet gjør meg trygg på at vi kommer til å lykkes med energiomstillingen. Men det krever at vi følger med i timen og forstår at vi konkurrerer i et globalt marked, ikke kretsmesterskap. headtopics.com

Les på E24+:Guide til grønne investorer: Hvor mye er en megawatt (+)Her i hovedstadsregionenfinnes de sterkeste ingeniørmiljøene i Norge for energiteknologi. Men når det kommer til utdanning av denne kunnskapen, befinner vi oss i periferien og langt fra Norges viktigste tekniske universitet NTNU. Med tanke på hvor Norge skal som energinasjon fremover, har vi klare behov for å styrke akademia innenfor tekniske vitenskaper i vår region. Det trenger ikke innebære et helt nytt universitet, det kan også være å videreutvikle de forsknings- og utdanningsinstitusjonene i regionen, som vi i dag samarbeider med, som Universitetet i Oslo, USN, BI og NTNU. Vi vil ta ansvar for å løse disse utfordringene.

I valgkampens konkurranseom å bygge flest nye arbeidsplasser i Norge, håper jeg vi også kan få en bred enighet om behovet for økt teknisk og digital kompetanse og at den som går av med valgseieren tør å sette noen klare måltall for hvor mange nye ingeniører og teknisk utdannede vi trenger, basert på innspill fra industrien. Å forvalte kunnskapskapitalen vår riktig, er selve pinkoden til det grønne skiftet.

Velgere uten noe valg Røper historier om Kardashian-familien fra bak kulissene Fotballens Qatar-engasjement er flott. Det betyr ikke at boikott er riktig.

Publisert:Publisert: 9. mai 2021 20:08 Les mer: E24 »

15 måneder gamle Artin forsvant på vei fra Iran til England. To måneder senere ble han funnet død på Karmøy

Levningene som ble funnet i sjøen ved Karmøy i Rogaland første nyttårsdag i år, var 15 måneder gamle Artin Irannezhad. Han kom fra Sardasht, en liten by i fjellområdene nordvest i Iran, på grensen mot Irak.

Forren om Barmens tabbe: – Det var det vi absolutt ikke skulle gjøreKristoffer Barmen endte opp med å servere Viking et mål i seriestarten. – Det ble avgjørende, sier trener Kåre Ingebrigtsen.

Gullfavoritt Molde innfridde: – Håper vi skal bli tøffe å holde følge medAKER STADION (VG) (Molde-KBK 2–0) Heiet frem av Di Derre-låten «Her kommer Molde» før avspark, satte Eirik Ulland Andersen (28) og Ola Brynhildsen (22) tonen i lokaloppgjøret mot Kristiansund.

Listhaug valgt som ny Frp-sjef: – Nå skal vi gønne påSylvi Listhaug ble lørdag ettermiddag valgt til ny leder av Fremskrittspartiet etter Siv Jensen. lol Gønn på skikkelig 💦💦💦 Rasist blir replaced av enda større rasist

Les dagens VG her!8000 norske bileiere har svart: Slik opplever de servicen på merkeverkstedet - og kvaliteten på dem.

Her merkes rekordstor prisforskjell mellom laks og torskLakseoppdretteren på Arnøya i Troms kan juble for rekordpriser for sjette år på rad. Det tradisjonelle fiskebruket på øya opplever sin kraftigste bølgedal i moderne tid.