Omstilling Utslipp Thina Saltvedt Parisavtalen Klimapolitikk Grønnvasking Olje

Omstilling Utslipp Thina Saltvedt Parisavtalen Klimapolitikk Grønnvasking Olje

Oljeselskaper setter klimamål: – Grønnvasking

Oljeselskaper setter klimamål: – Grønnvasking

25.09.2021 21:24:00

Oljeselskaper setter klimamål: – Grønnvasking

Verdens største oljeselskaper, inkludert Equinor, har satt mål om nullutslipp innen 2050. «Veldig viktig», mener bærekraftsanalytiker. «Grønnvasking» mener klimaforsker.

og nullutslipp fra egen virksomhet innen 2050.Meldingen er signert toppsjefene i Saudi Aramco, BP, Chevron, CNPC, Eni, Equinor, ExxonMobil, Occidental, Petrobras, Repsol, Shell og Total. De står til sammen for rundt 30 prosent av verdens olje- og gassproduksjon.

Israel forbyr seks menneskerettsorganisasjoner Rapperen Einár skutt og drept Listhaug i strupen på Høyre: – Høres nesten ut som MDG

Hva betyr det at verdens største oljeselskapene setter slike mål?Sjefanalytiker for bærekraftig finans i Nordea og tidligere oljeanalytiker, Thina Saltvedt, mener det viser hvilket press som ligger på oljeselskapene i dag.– Det er ingen tvil om at dette ikke bare kommer frivillig. Rollen oljeselskapene har hatt i samfunnet har begynt å endre seg. At de nå tar ansvar, er veldig viktig, sier Saltvedt til E24.

FNs generalsekretær: Verden er på vei mot 2,7 graders oppvarmingGjelder kun utslipp i produksjonOljeselskapene har listet opp tiltak som de mener skal bidra med utslippskutt på rundt 50 millioner tonn per år innen 2025.Det innebærer blant annet en reduksjon i metanutslippene i oppstrøms gassproduksjon, en reduksjon i karbonintensiteten i egen drift og slutt på rutinemessig fakling innen 2030, noe som er ulovlig i Norge. headtopics.com

– Oljeselskapene har ikke tatt med de viktigste utslippene, som jo er de som skjer ved scope 3, altså når olje og gass brennes, sier Saltvedt.Sjefanalytiker for bærekraftig finans i Nordea, Thina Saltvedt, mener det er viktig at oljeselskapene setter tidlige mål, og at de samarbeider og pusher hverandre til omstilling.

Vis merVidar Ruud / NTBRundt 90 prosent av utslippene fra olje og gass skjer når de fossile brenselet brukes ute i markedet. Likevel er Saltvedt positiv.– For halvannet år siden var det nok hvis oljeselskapene hadde investert litt i fornybart. Nå kreves det mer eller mindre at de aksepterer og stiller seg bak 1,5-gradersmålet, sier analytikeren.

Kaller målene for grønnvaskingHelge Drange, klimaforsker ved Universitetet i Bergen, er mer skeptisk til oljeselskapenes klimamål. Han påpeker at de årlige globale klimagassutslippene i dag er på rundt 50 milliarder tonn CO₂-ekvivalenter.

– Dersom oljeselskapene har som mål å kutte sine utslipp med 50 millioner tonn CO₂-ekvivalenter per år, som det kommer frem i pressemeldingen, utgjør dette 0,1 prosent av de globale utslippene. Som er tilnærmet ingenting, sier Drange til E24. headtopics.com

Atomvåpen-kritikken fra Nato: Frykter at flere skal følge Norge 66.000 husstander får hjelp til å betale strømregningen i november Norsk filmvåpen-ekspert om Baldwin-skuddene: – Aldri hørt om noe lignende

Han mener at målene som oljeselskapene har satt høres bra ut, men at ambisjonsnivået, og aktiviteten som sådan, er milevis fra nødvendige kutt.– De globale CO₂-utslippene må anslagsvis ned med 11 prosent per år for å ha en viss (67 prosent) sannsynlighet for å begrense global oppvarming til 1,5 grader. Tilsvarende reduksjon er på 4 prosent per år for å begrense oppvarmingen til 2 grader.

– Vi vet at det er fossil energi som er hovedårsaken til menneskeskapt klimaendring, så det er vanskelig å se utspillene som annet enn (forsøk på) grønnvasking av egen aktivitet, sier Drange.Viktig med reelle kuttThina Saltvedt mener det er helt nødvendig at oljeselskapene er med på omstillingen, og at de samarbeider og pusher hverandre.

– Det blir nå et skille mellom selskapene som har strenge mål og de som ikke har det, sier hun og påpeker at flere investorer forventer at selskaper jobber i tråd med målene satt i Parisavtalen.– Har du troen på at vi skal nå nullutslippsmålene innen 2050?

– Jeg tror at vi skal klare det. Det må vi bare. Men hvor vondt skal det gjøre? Jo lenger vi utsetter de store grepene, jo verre får vi det om en stund, sier Saltvedt.Sjefanalytikeren mener det er realistisk at oljeselskapene når målene de har satt, men påpeker at det er viktig å ikke lene seg for mye nå på usikker ny teknologi som skal fjerne CO₂, men at de faktisk legger opp til endringer i driften som fører til kutt. headtopics.com

– Det er forskjell på absolutte kutt og reduksjon av karbonintensitet. Hvis man kun måler intensiteten, så kan man øke produksjonen av olje og gass, hvis man bare øker mengden fornybar energi. Det blir ikke reelle kutt.Mærsk-sjefen vil ha slutt på fossilt drivstoff i shipping

Equinor vil vokse innen fornybartInformasjonsdirektør Sissel Rinde i Equinor har blitt fremlagt kritikken og skriver at det er avgjørende med samarbeid på tvers av landegrenser, mellom myndigheter, industri, investorer og samfunn.Informasjonsdirektør Sissel Rinde i Equinor sier at selskapet skal gjennom en betydelig omstilling, og har satt høyere mål enn det som ble fremlagt på mandag.

Albumanmeldelse Åge Aleksandersen - «Ingen nåde»: Ettertenksom majestet Ørjan Berg om sønnens praktmål: – Begynte å lure på om jeg ikke er faren Munch-museet offisielt åpnet

Vis merEquinorHun trekker frem at Equinor vil redusere netto karbonintensitet med 40 prosent innen 2035, og netto null utslipp innen 2050, inkludert utslippene fra produksjon og forbruk av energi.– Det skal vi få til ved å kutte utslipp fra produksjonen av olje og gass, vokse kraftig innen fornybart, særlig havvind, og utvikle nye lavkarbonløsninger gjennom å utvikle verdikjeder for karbonfangst og -lagring og hydrogen, sier Rinde.

Equinor har tidligere fåttfor ikke å sette absolutte kutt-mål på kort og mellomlang sikt. Det er fordi mål om laverekarbonintensitetikke nødvendigvis betyr at selskapets faktiske utslipp vil falle.Selskapet sier de vil øke andelen av totale investeringer i fornybar energi og lavkarbonløsninger fra rundt 4 prosent i 2020 til over 50 prosent innen 2030.

Les mer: E24 »

Vi har nå snart 400 selskaper som har signert grønnvaskingsplakaten skift_norge FIVH WWFNorge zeronorge PetterGulli