Ny uføre-regel inndrar halvparten av Jan Halvards arbeidsinntekt. Og nesten hele motivasjonen.

Ny uføre-regel inndrar halvparten av Jan Halvards arbeidsinntekt. Og nesten hele motivasjonen.

27.11.2021 15:06:00

Ny uføre-regel inndrar halvparten av Jan Halvards arbeidsinntekt. Og nesten hele motivasjonen.

Mottagere av uføretrygd kan tjene drøyt 42.000 kroner i året uten å få trekk i ytelsen. Nå vil regjeringen endre ordningen. For Jan Halvard Relbe-Moe (46), og flere tusen andre, betyr det trekk i uføretrygden fra første tjente krone.

Nå nettopp– Man føler seg jo straffet når man blir syk, fordi inntekten faller kraftig når uføretrygd erstatter arbeidsinntekter. At fribeløpet nå skal fjernes, reagerer jeg kraftig på. For meg er det et rent inntektskutt, sier Jan Halvard til VG.

Han har den revmatiske lidelsen spondyloartritt, bedre kjent som Bekhterevs sykdom.Smerter og bevegelseshemning til tross: Jan Halvard bruker tid på å gjøre livet enklere for andre funksjonshemmede. Han har påtatt seg å være brukermedvirker.

– Det er ikke bra for meg å sitte passivt hjemme. Derfor har jeg engasjert meg i disse brukergruppene. Der passer jeg på at finnes avtaler for reparasjon av rullestoler, for eksempel. At lokaler utformes slik at funksjonshemmede får adgang. At det finnes parkeringsplasser for bevegelseshemmede. At byen er åpen for alle uansett funksjonshemning, forklarer han. headtopics.com

De som krever billigere strøm

Får møtegodtgjørelseHver gang han møter i NAVs brukerutvalg for hjelpemidler, og i brukerutvalgene for personer med nedsatt funksjonsevne i Oslo kommune, og i Østensjø bydel, får Jan Halvard et lite møtehonorar.

På årsbasis «tjener» han om lag det samme som dagens fribeløp: Mottagere av uføretrygd kan i år motta inntil 0,4 G – om lag 42 000 kroner – uten trekk i trygdeytelsen.Men nå kan fribeløpet for hans lille inntekt forsvinne:

Forslaget – som ble fremmet av Solberg-regjeringen og opprettholdt av Støre-regjeringen – går ut på å fjerne fribeløpet. I stedet vil regjeringen innføre en ordning med 50 prosent reduksjon i uføretrygden for inntekter opp til 1,2 G., altså rundt 130 000 kroner.

Viking-juvelen satt ut etter smitte: – Jeg er overrasket

FYLKESLEDER: Jan Halvard Relbe-Moe sitter i flere brukerutvalg i NAV og i Oslo kommune, og er i tillegg engasjert som fylkesleder for Oslo, i Norsk Revmatikerforbund.Foto: Javad ParsaKutt i trygden– Jeg vil få et betydelig kutt i trygden, tilsvarende halvparten av min lille inntekt. Jeg vil altså gå ned i lønn, eller jeg må doble inntekten for å sitte igjen med det samme som jeg tjener nå. Ingen ville uten videre akseptere det, dette er bare så demotiverende, sier Jan Halvard Relbe-Moe, som også er fylkesleder i Norsk Revmatikerforbund i Oslo. headtopics.com

Han får full støtte fra sin forbundsledelse. Generalsekretær Bo Gleditsch i Norsk Revmatikerforbund sier at brukerorganisasjonene sammen har om lag 3 000 brukermedvirkere som deltar for pasientenes beste i brukergrupper i NAV, helseforetak og kommuner.

– Disse oppdragene er en livline til arbeidslivet for mange som ikke har evnen til å jobbe fullt, men de gjør en avgjørende innsats. Nå sitter mange og teller på knappene om de orker å fortsette, om takken fra det offentlige er trekk i trygd fra første krone, sier Gleditsch til VG.

Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun er koronasmittet

GENERALSEKRETÆR: Bo Gleditsch fra Norsk Revmatikerforbund. Bildet er fra 2014.Foto: Robert S. EikKombinere jobb og trygdStatssekretær Truls Wickholm (Ap) svarer på vegne av arbeidsminister Hadia Tajik (Ap). Han bekrefter at den rødgrønne regjeringen har arvet forslaget om endringer fra Solberg-regjeringen:

«Forslaget med en endring i fribeløpet var begrunnet i forslag fra Sysselsettingsutvalget som argumenterte mot en terskeleffekt og at en endring kunne gjøre det lettere for flere å tjene mer ved siden av trygden. Det har også vært en målsetting i Hurdalsplattformen at det skal være lettere å kombinere jobb og trygd», skriver Wickholm i en e-post til VG. headtopics.com

I statsbudsjettet anslår regjeringen en innsparing på 250 millioner etter denne regelendringen. De viser til at mange av de uføre kan jobbe mer, men slutter å jobbe når fribeløpet er «brukt opp».Åpen for endringer

– Å halvere avkortingen er egentlig et godt forslag som kan stimulere til mer arbeid for de som har evne til det. Men å kutte ut fribeløpet er en veldig dårlig idé. Mange som har små inntekter, vil trolig slutte å jobbe, sier Bo Gleditsch.

Wickholm svarer slik på kritikken:«Det er ikke vanskelig å forstå at det kommer reaksjoner når systemer endres. Begrunnelsen som var brukt for forslaget var at flere skal oppleve at de har mer igjen for å jobbe. Vi er tydelige på at hvis ikke omleggingen bidrar til det så må vi se på det på nytt», skriver han i e-posten.

«Selv om fribeløpet endres, er summen av inntekt og uføretrygd likevel mer enn bare uføretrygden også for de med lavere inntekter. Samtidig som det gjør det enklere å jobbe mer.», legger han til.

Les mer: VG »

For et rikt land