Ny nasjonal transportplan: 100 milliarder i bompenger

  • 📰 Nettavisen
  • ⏱ Reading Time:
  • 36 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 18%
  • Publisher: 68%

Norge Overskrifter Nyheter

Norge Siste Nytt,Norge Overskrifter

Store planer og store skuffelser i regjeringens nye samferdselsmelding.

Fredag 22. mars legger samferdselsminister Jon-Ivar Nygård frem Nasjonal Transportplan for 2025-2036. Dette er regjeringens plan for hvilke veier, jernbaner, flyplasser og havner som skal prioriteres - og ikke prioriteres - de neste årene.

Regjeringen har lagt til grunn en samlet økonomisk ramme på 1.308 milliarder kroner i planperioden, fordelt med 1.208 milliarder kroner i statlige midler og 100 milliarder kroner i bompenger. Bompengeanslagene nedjustert fra 11,6 til 8,4 milliarder i årlige inntekter.Les også: Dette var lekkasjene før Nasjonal transportplan ble lagt fram

Bruker like mye penger som førSelv om regjeringen på forhånd har senket forventningene til den nye transportplanen, legger de opp til nøyaktig like høy pengebruk som den forrige planen. I gjennomsnitt legger regjeringen opp til å bruke 100,7 milliarder kroner i året de neste 12 årene.

 

Takk for kommentaren din. Kommentaren din vil bli publisert etter gjennomgang.
Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

 /  🏆 1. in NO

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.