Utenrikshandel Eksport Norsk İndustri Oppdrettsnæring

Utenrikshandel Eksport Norsk İndustri Oppdrettsnæring

Norge tjener lassevis med ekstra penger uten å løfte en finger

Norge tjener lassevis med ekstra penger uten å løfte en finger

15.10.2021 21:49:00

Norge tjener lassevis med ekstra penger uten å løfte en finger

Prisene på eksporten fra fastlandet har det siste året steget dobbelt så mye som importprisene. Det gjør Norge rikere uten at vi løfter en finger ekstra.

For mindre enn 2 timer sidenNorske eksportbedrifter på fastlandet har det siste året fått i både pose og sekk. De har solgt mer og i tillegg fått bedre priser. Det er ikke bare stigende oljepriser og skyhøye gasspriser som styrker Norges inntekter om dagen.

Fredag laStatistisk sentralbyrå(SSB) frem tall for 3. kvartal for priser og volum i utenrikshandelen med varer. For eksportbedriftene på fastlandet går det godt:Volumet i fastlandets vareeksport har steget nesten 14 prosent fra 3. kvartal i fjor til samme kvartal i år. Utlandet etterspør mer norske varer. Bedriftene klarer å levere.

Prisene har steget med over 15 prosent, regnet for vareeksporten eksklusive, skip, plattformer, råolje og naturgass.Satt på spissen betyr prisoppgang økte inntekter for eksportbedriftene, men med minimal innsats. En slags Lotto-gevinst. headtopics.com

Gode tider i industrienAluminium er et eksempel: Den norske storprodusenten Hydro må ta prisene som gitt på verdensmarkedet. De er høyere enn på lenge, og er ekstra inntekt rett i kassen uten ekstra kostnader.I næringsorganisasjonen Norsk Industri er direktør Knut Sunde fornøyd.

– Det er ingen tvil om at det er gode tider for industrien. Det er høy etterspørsel i kjølvannet av koronaen. De delene av industrien som selger råvarebaserte varer har høye priser. De som selger mer bearbeidede varer har greid å øke produksjonen og ansatt flere, sier han.

UtenriksøkonomienHandelsbalansen er differansen mellom eksport og import. Handelen består av både varer og tjenester.I tillegg går det lønn, utbytte og stønader over landegrensene. Differansen mellom inn og ut kalles rente- og stønadsbalansen.

Summen av de to balansene gir driftsbalansen i utenriksregnskapet.Vis merNorges realinntekt økerGode priser og økt volum er bra for eksportbedriftene og dermed Norge. Men den som er opptatt av Norges reelle inntekt, må også se på importprisenes endring det siste året. headtopics.com

De nye SSB-tallene viser at importprisene, eksklusive skip og oljeplattformer, bare har steget halvparten så mye som prisen på den tilsvarende eksporten. Vi selger dyrere i forhold til det vi kjøper.Det er som om Fastlands-Norge har fått en økning i reallønnen. «Lønnsinntekten» i form av betaling for vareeksporten har steget mer enn prisen på varene vi kjøper gjennom importen.

Regjeringen vil ha varene utDen ferske regjeringen til Jonas Gahr Støre (Ap) vil at Norge skal selge enda mer til utlandet.I Arbeiderpartiets program for 2021–2025 står det at partiet vil«øke norsk eksport utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030»

.Hurdalsplattformenstår det at regjeringen vil«fastsette et mål om å øke norsk eksport utenom olje og gass med minst 50 prosent innen 2030» Les mer: E24 »

Drapene i Norge går verden rundt: - Blodig drap med pil og bueDrapene i Kongsberg slås stort opp over hele verden. I tillegg til disse så er det også fanget opp i Colombia.

Jon Michelet: – Vi må lage en plan, for jeg skal døHelt til det aller siste før sin død i 2018, jobbet Jon Michelet febrilsk med å bli ferdig med sitt seksbinds-storverk «En sjøens helt».

Her ankommer Clas Brede Bråthen drøftelsesmøte: – Jeg er forberedt på altAKER BRYGGE (VG) Det var en spent Clas Brede Bråthen (52) som ankom drøftelsesmøte med Norges Skiforbund. Kan nokon fortelje meg kva som skal til for å fjerne Røste og Bretten Berg frå skiforbundet? erikroste

Presidenten i Norges Bueskytterforbund om Kongsberg-hendelsen: – Mest sannsynligvis en person utenfor miljøetSteinar Risinggård, president i Norges Bueskytterforbund, mener mannen som har skutt etter personer i Kongsberg med pil og bue med relativ stor sikkerhet er utenfor bueskyttermiljøet.

Drapene i Norge går verden rundt: - Blodig drap med pil og bueDrapene i Kongsberg slås stort opp over hele verden. I tillegg til disse så er det også fanget opp i Colombia.

Styreleder i Vestre om ministerposten: – Skrekkblandet frydStyreleder Karl Høie i Jan Christian Vestres familiebedrift Vestre AS understreker at de skal greie seg fint uten sjefen en stund. *statsrådsposten