Ungdom Rus Politiet Lovbrudd

Ungdom Rus Politiet Lovbrudd

Nei, en joint definerer ikke fremtiden din

Nei, en joint definerer ikke fremtiden din

07.04.2021 12:57:00

Nei, en joint definerer ikke fremtiden din

Norsk politi ønsker ikke å straffe og gjøre livet vanskelig for unge mennesker. Vårt viktige samfunnsoppdrag er å hjelpe dem med å ta noen gode valg i livet.

Foto: PrivatI et innlegg i VG argumenterer Farhoud Falahatimarvast og Thea Mortensen fra Bærum Unge Høyre for at enjoint ikke bør definere fremtiden til ungdommen. De skriver at dersom en i ung alder blir tatt med narkotiske stoffer så er livet over før det i det hele tatt har begynt.

Oslo viderefører tiltakene Politiet felt for diskriminering: – Beklager «Alvorlig svikt»

Jeg er enig med den første påstanden, men som en politimann med hjerte for ungdommen er jeg dypt uenig i den siste: Å bli tatt for en joint definerer faktisk ikke fremtiden din.Jeg synes det er positivt at mange engasjerer seg for ungdommens fremtid, men innlegget deres skaper et skjevt bilde av norsk politi som en institusjon som ønsker å straffe og gjøre livet vanskelig for unge mennesker. Det er ikke tilfelle. Jeg skal gjøre et forsøk på å forklare hvorfor.

«25 under 25»: En joint burde ikke definere fremtiden dinJeg er enig med Unge Høyre i at alle kan gjøre en feil i ung alder og at alle må få en ny sjanse i livet. Jeg vil faktisk strekke det enda lenger og si at unge mennesker trenger en verden hvor de kan feile gjentatte ganger, men hvor vi som samfunn alltid hjelper dem med å komme tilbake igjen på rett spor. headtopics.com

Dette er også politiets tilnærming i deres forebyggende arbeid med barn og unge under 18 år. Hensynet til barnet og ungdommens beste er også et overordnet prinsipp i politiets arbeid, ogforebygging er politiets primærstrategipå alle virksomhetsområder.

I forlengelsen av dette, så er det ikke slik at dersom du som 15-åring blir tatt med en joint så er fremtiden din ødelagt for alltid. Jeg vil tvert imot argumentere for at det å bli tatt av politiet i tidlig alder i mange tilfeller vil være det som faktisk redder ungdommens fremtid. Nettopp fordi prinsippet om ungdommens beste og hjelpen står helt sentralt for politiets arbeid.

Senest sist lørdag pågrep jeg og kollega en gutt under 18 år for bruk av narkotika. En sårbar gutt på vei inn i et miljø han ikke forstår konsekvensene av å være en del av. Tiden som gikk fra gutten ble pågrepet til han ble hentet av sine foreldre, ble en helomvending for ham. Dette er ikke noe jeg sier, men noe han selv fortalte meg. I de få timene han hadde vært anholdt av politiet hadde han tenkt mye på det han hadde gjort og det miljøet han hadde begynt å involvere seg i. Det skulle ta slutt og han ønsket å ta noen bedre valg fremover. Toget var på vei til å gå, men politiet kom sannsynligvis akkurat inn i siste liten. Kanskje ble dette redningen hans.

Spør du meg, var det godt at han ble tatt. Ikke på grunn av narkotikastatistikken, men på grunn av guttens fremtid. Hva hadde konsekvensene blitt dersom han ikke hadde blitt tatt? Jeg er overbevist om at de hadde blitt langt verre, både for han selv og hans familie. I mange tilfeller vil det å bli tatt av politiet nettopp være det som får ungdommen til å snu på den negative utviklingen. headtopics.com

Danske medier: Skroter AstraZeneca-vaksinen i Danmark Lilo (16) alene mot alle gutta: – Det føles nesten som å fly Kampen om høyesterett fortsetter: Demokrater varsler lovforslag om fire nye seter

Klart rusreformen er personlig – den handler om sånne som oss!Det skjer noe med ungdommen når de anmeldes for et lovbrudd. En kombinasjon av frykt, konsekvenser og mange tusen tanker. Det å bli tatt inn til samtale hos politiet er derfor mange ganger et forebyggende virkemiddel i seg selv. Og så kan vi alle være enige om at straffereaksjonen bør være et hjelpetiltak, og oppfølgingen bør ha som formål å få den unge ut av den negative løpebanen.

For to dager siden ble jeg oppringt av guttens far. Gutten hadde fått straffereaksjonpåtaleunnlatelse. Det vil si en «advarsel» hvor politiet unnlater å reise tiltale for den straffbare handlingen. Men det foreligger et særvilkår i påtaleunnlatelsen. At ungdommen skal avgi urinprøver hos politiet i en periode på seks måneder. En fin mulighet for ungdommen til å gjøre opp for seg og bevise for sine nærmeste at han klarer avstå fra narkotikabruk.

Les mer: VG »

Forestill deg at disse miljøene blir utradert fordi Norge legaliserer kontrollert distribusjon av cannabis. Tenk om denne gutten hadde sluppet å oppsøke dette miljøet han ikke bør være en del av. Tenk på alle ungdommene som IKKE ender opp som Hassan Alis solskinnshistorie!