Privatøkonomi Fortum Forbrukerrådet Hafslund Gamle Oslo Strøm Markedsføring

Privatøkonomi Fortum Forbrukerrådet Hafslund Gamle Oslo Strøm Markedsføring

Nav tar strømregningen for folk med dårlig råd: Millioner går til gebyrer og omstridte produkter

Nav tar strømregningen for folk med dårlig råd: Millioner går til gebyrer og omstridte produkter

24.10.2021 12:57:00

Nav tar strømregningen for folk med dårlig råd: Millioner går til gebyrer og omstridte produkter

Da Nav Gamle Oslo dekket strømutgifter på 6,6 millioner for sosialklienter i 2020, gikk 770.000 kroner til fakturagebyrer og utskjelte tilleggsprodukter, ifølge E24s anslag. – Sløsing med offentlige penger, sier Nav-konsulent.

Men pengene som allerede brukes på dette formålet, går ikke bare til å dekke strømforbruk.E24 har fått innsyn i 704 anonymiserte strømfakturaer levert fra sosialklienter til Nav Gamle Oslo i 2020. I snitt gikk nærmere 12 prosent av den totale kostnaden til å dekke fakturagebyrer og strømselskapenes tilleggsprodukter.

Snøkaos på E18 – politiet setter krisestab for å igangsette evakuering Lover kamp mot gjengkriminelle: – Viktig for meg Frykter test-mangel: – Vi har ikke nok hurtigtester

Flere av de sistnevnte er blitt beskrevet som både«dyre og dårlige»og «lureri» av Forbrukerrådet.Hvis E24s funn er representative for hele bydelen, innebærer det at nær 770.000 kroner i sosialhjelp ble brukt på slike produkter samt fakturagebyrer i Gamle Oslo i året som gikk.

– Jeg blir overrasket, og tenker at det er en helt unødvendig pengebruk og sløsing med offentlige midler, sier Kjørsvik.– Særlig når man tenker på at flere bydeler har dårlig råd, samtidig som vi prøver å levere de tjenestene vi skal til brukerne. Tenk på alt vi kunne gjort med de pengene. headtopics.com

Slik har vi kommet frem til tallene:E24 har fått innsyn i 704 strømfakturaer levert fra sosialhjelpsmottagere til Nav Gamle Oslo i 2020. En gjennomgang viser blant annet:Totale strømutgifter som ble dekket beløp seg til 572.130 kroner. Av dette utgjorde fakturagebyrer og tilleggsprodukter 66.806 kroner.

Av en total støtte på 9.752 kroner per mottager i snitt, gikk 1.139 kroner, eller 11,67 prosent, til fakturagebyr og ulike tilleggsprodukter.Nettleie og avgifter til staten utgjorde i snitt 5.897 kroner av totalen, mens faktisk strømforbruk utgjorde 2.717 kroner. Dermed utgjorde gebyrer og produkter i snitt 29,5 prosent av strømleverandørens inntekter.

Dersom funnene er representative for samtlige mottagere av sosialhjelp til strøm, betyr det at 11,67 prosent av den totale strømstøtten på 6,6 millioner i Gamle Oslo, 770.000 kroner, gikk til fakturagebyrer og tilleggsprodukter i 2020.

Vis mer– Kommunenes ansvarE24 får opplyst at Nav Gamle Oslo nå skal sette i gang nye tiltak internt «for å redusere denne type utbetalinger fremover».Bydelen er Oslos tredje mest folkerike, med nær 59.000 av totalt 688.000 innbyggere. I bydel Søndre Nordstrand, med i overkant av 39.000 innbyggere, utbetalte Nav totalt 3,5 millioner i strømstøtte i fjor. headtopics.com

Nærbøs motstandar i europacupen er klar KOMMENTAR: Kva skal me med kritikarane? Østenstad gir seg i Viking: – Det har vært en spennende reise

Avdelingsleder Anne Marie Dyrud sier til E24 at hun antar at nivået på gebyrer og tilleggsprodukter er det samme som for Gamle Oslo. Det innebærer i så fall at 415.000 kroner av Søndre Nordstrands totale støtte gikk til dette formålet.

– Vi har hatt fokus på tilleggstjenestene, og har tilbudt brukere bistand til å si dem opp. Dette arbeidet er imidlertid ikke blitt prioritert under pandemien, med restriksjoner på personlig oppmøte, sier Dyrud.Nav Grünerløkka utbetalte 4,3 millioner i strømstøtte i 2020. Avdelingsleder Lise Andersen sier til E24 at man er bevisste på tilleggsproduktene, og gir god veiledning om dette til brukerne.

– Derfor vil muligens vår andel av tilleggsprodukter være lavere enn i Gamle Oslo, sier Andersen.Hun understreker at forglemmelser i saksbehandlingen likevel kan skje.– Vi skulle gjerne ønsket at strømleverandører ikke tilbød tjenester som ikke egentlig handler om strøm, da det ikke er alltid at alle forstår hva de takker ja til, sier Andersen.

Mens Nav Stovner opplyser at det ikke gir sosialhjelp til tilleggsprodukter, har Nav Sagene foretatt en stikkprøve av sine fakturaer som viser en betydelig lavere andel gebyrer og produkter på 3,6 prosent.Seksjonsleder Knut Aagnes ved Nav Sagene sier at kontoret er bevisste på problemstillingen, og har rutiner som medfører at flere ulike tilleggstjenester ikke dekkes via sosialhjelp. headtopics.com

Strømseier til SV og Høyre: Regjeringen stemmer for strømgrepNav har ikke oversikt - peker på kommuneneE24 har innhentet tall fra samtlige 15 bydeler i Oslo som viser at det ble utbetalt totalt 44 millioner i sosialhjelp til strøm i 2020.

Med utgangspunkt i funnene fra Gamle Oslo og Sagene på henholdsvis 11,7 og 3,6 prosent, innebærer det at mellom 1,6 og 5,1 millioner kroner i sosialhjelp går til gebyrer og tilleggsprodukter i hovedstaden hvert eneste år.Oslo hadde 20.181 mottagere av økonomisk sosialhjelp i 2020. På landsbasis var det 124.364 mottagere, ifølge

Smitterekord i Bergen – vil ha strengere regler enn de nasjonale Opplysninger til VG: Regjeringen har planer for å gjeninnføre meteren og antallsbegrensninger Han startet landets første Statoil-stasjon. I fjor tjente Per Gausland over 15 millioner kroner

SSB,hvorav 49.000 med sosialhjelp som eneste inntektskilde. Totalt 6,8 milliarder kroner ble utbetalt gjennom ordningen i fjor.Nav fører ikke en oversikt sentralt over hvor mye av sosialhjelpen som går til strømstøtte. Avdelingsdirektør Jan Erik Grundtjernlien i Nav viser til at sosiale tjenester er et kommunalt ansvar.

– Vi har ingen forutsetninger for å kommentere regnestykket, og om det er rimelig å anta at det er korrekt. Videre er det den enkelte kommunen som må svare på hvordan de vurderer strømutgifter, hvilke utgifter som dekkes, og hvilke råd og veiledning de gir til personer for å redusere utgifter, skriver Grundtjernlien i en e-post til E24.

Dette er økonomisk sosialhjelpHjelp i en nødssituasjon som skal dekke helt nødvendige utgifter for en kort periode. Eksempler er stønad til mat, hygieneartikler og reiseutgifter. Utgjorde 6,8 milliarder kroner i 2020,ifølge SSB

.Regninger som må betales for å hindre at nødvendige tjenester som strøm eller lignende blir stengt, kan også bli dekket i en nødssituasjon.Man kan også få hjelp til strømutgifter gjennom bostøtte fra den statlige Husbanken. De som søker om økonomisk sosialhjelp til å dekke boutgiftene sine, vil som regel bli møtt med et krav fra kommunen om å søke bostøtte.

«Har du rett til bostøtte, vil kommunen trekke fra bostøtten i utmålingen av sosialhjelp. Kommunen kan også utbetale full sosialhjelp, og få bostøtten utbetalt til kommunen», skriver Husbanken på sine hjemmesider.

Les mer: E24 »

66.000 husstander får hjelp til å betale strømregningen i novemberRegjeringen vil gi nærmere 3000 kroner i ekstra bostøtte til personer bosatt i de delene av landet der strømmen er dyrest. Hva med å kutte momsen på strømmen når den går over en bestemt pris? Staten vil allikevel tjene penger på den økte prisen. 60k sos klienter som allerede har dekt strøm regninger. Latterlig Hva med de andre? Studenter, eldre, vanlige husstander?

Deutsche Bank-varsler fikk milliardutbetalingVarsleren får 200 millioner dollar for å ha avslørt informasjon som ledet til at banker fikk milliardbøter og rentefiksing ble avslørt.

Julen har inntatt butikkhylleneOver en måned før adventslysene tennes har folk allerede kastet seg over julesnopet med stor iver.

Hun ble drept av Baldwins skudd: Minnes av flere hundreALBUQUERQUE / OSLO (VG) Med tente lys og ett minutts stillhet minnes flere hundre fremmøtte filmfotografen Halyna Hutchins (42) natt til søndag norsk tid.

Sonya har tre jobber, men ikke råd til et ordentlig hjemSAN FRANCISCO (E24): Det er en frisk ettermiddag, og litt bortenfor noen vindsurfere som forbereder brett og seil, jobber Andrew Kuharski (39) konsentrert for å montere et solcelleanlegg på toppen av en bobil.

Ny elferge til 80 millioner kan ikke brukesPorsgrunn kommune får kritikk for å ha kjøpt inn en ny elferge til 80 millioner kroner uten å ha oppgradert fergeleiet slik at det kan ta fergen imot. Håpløst!😡😡😡 Og dette er jo selvfølgelig en pris bilistene må betale via billettprisen. Noen beslutningstakere som må skamme seg.