Næringsliv Næringspolitikk Politikk

Næringsliv Næringspolitikk Politikk

Næringspolitikk på kollisjonskurs med dynamisk grønn vekst

Næringspolitikk på kollisjonskurs med dynamisk grønn vekst

24.10.2021 13:29:00

Næringspolitikk på kollisjonskurs med dynamisk grønn vekst

I 2018 igangsatte Solberg-regjeringen en totalgjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet, herunder Innovasjon Norge og Forskningsrådet, i den hensikt å få mer ut av den offentlige pengebruken.

Økonom i den liberale tenketanken CivitaPublisert:For mindre enn 1 time sidenDette er en kronikkher.Et stort konsulentarbeid ble nedlagt i å gå igjennom over 150 virkemidler, 18 virkemiddelaktører og 14 «eierdepartementer». Resultatet så langt har vært magert. Det er kun gjennomført en liten endring i organiseringen av eksportkreditt og eksportgarantier.

Snøkaos på E18 – politiet setter krisestab for å igangsette evakuering Spektakulære bilder av lysfenomen i Oslo Immunolog om booster: – Sannsynligvis den beste måten å stanse omikron på

I praksis sitter vi igjen medet ureformert virkemiddelapparat med dysfunksjonelle trekk, med et sterkt innslag av selektive subsidier og en minst like markert mangel på markedskonforme spilleregler. Og jo mer penger som bevilges, desto større blir problemene med innsider-privilegier og rent seeking.

Nå har vi fått en ny regjeringsom også vil «gjennomgå hele det næringsrettede virkemiddelapparatet». Gjennomgangen skal denne gangen få et mer korporativt tilsnitt og «skje i tett dialog og partnerskap med bedrifter, tillitsvalgte, kommuner og fylker». Hva man sikter mot, er ikke til å ta feil av og gjennomsyrer det meste av det som er skrevet om næringspolitiske temaer i regjeringsplattformen: Det skal tilsynelatende brukes vesentlig mer penger på alt som den nye regjeringen mener vil «bidra til at norske bedrifter kan vokse». headtopics.com

På ekte korporativt vis skal regjeringen her «sette ned et partssammensatt utvalg som skal konkretisere tiltak og virkemidler for å nå dette målet».Desto verre blir det nårman på toppen, gjennom «forpliktende partnerskap» med næringslivet og fagbevegelsen, skal realisere sektorvise mål for klimakutt, jobbvekst og eksport. Den nye regjeringens ovenfra-og-ned-tenkning trer veldig tydelig frem på eksportområdet. Her er målet, uten videre begrunnelse og etterprøvbare premisser, «å øke norsk eksport utenom olje og gass med minst 50 prosent innen 2030». På ekte korporativt vis skal regjeringen her «sette ned et partssammensatt utvalg som skal konkretisere tiltak og virkemidler for å nå dette målet».

I tillegg kommeren økt ambisjon om å utvide og bruke det statlige eierskapet «på områder der det er av strategisk interesse for Norge» for å nå de overordnede målene om «flere i jobb, skape aktivitet over hele landet, øke eksporten og kutte klimagassutslippene med 55 prosent». Det står ingenting i plattformen om hva som ikke kan komme inn under begrepet «strategisk interesse».

I alt dette seskonturene av en ny-gammel form for overstyrende statsintervensjonisme, tilført noen oppsiktsvekkende merkantilistiske kjennetegn. Det hele får preg av en overivrig særinteressepolitikk som vitner om en alvorlig mangel på grunnleggende markedsøkonomisk dannelse.

Den politiske plattformengir dessuten et klart inntrykk av at politikere, gjennom ulike former for korporative partnerskap, vil være i stand til nærmest å finstyre en gradvis overføring av produktive ressurser og kompetanse fra olje- og gassrelatert virksomhet til nye grønne næringer. Denne politiske pretensjonen om å ville unngå «kreativ ødeleggelse» gjennom dynamiske markedsprosesser, i en situasjon hvor «kreativ ødeleggelse» er selve forutsetningen for et verdiskapende grønt skifte, er dømt til å mislykkes i en hard kollisjon med den økonomiske virkeligheten i en åpen markedsøkonomi. headtopics.com

Frykter asiatisk storkrig Nærbøs motstandar i europacupen er klar Slik kan du få boligdrømmen oppfylt, uten nok egenkapital

Regjeringens retoriske offensiv vil få sitt motstykke i en verdiskapende passivitet.At Norge, i en avgjørende faseav skiftet til en grønnere, mer digital og mangfoldig økonomi, skal ledes av en regjeringskoalisjon bestående av Norges to mest strukturkonservative partier, med bindinger til sterke organiserte særinteresser, er et stort paradoks i seg selv. Når politikken i sum inviterer til så store innslag av økt statlig-korporativ styringskompleksitet, vesentlig økt offentlig pengebruk på selektive tilskudd og subsidier, samt en kraftig opptrapping i statens direkte inngrep i den økonomiske prosessen, er det virkelig grunn til å rette skarpe, kritiske blikk på det som er i ferd med å skje.

Et overordnet økonomisk problemmed summen av regjeringens næringspolitiske styringssignaler er at de vil medføre at mer menneskelig og finansiell kapital og virketrang vil presses inn i politisk styrte prosesser, på bekostning av reell verdiskapende virksomhet. Regjeringens retoriske offensiv vil få sitt motstykke i en verdiskapende passivitet.

Det er ikke dette kostbareog illusoriske skiftet norsk økonomi trenger nå, men snarere en revitalisert markedsøkonomi, som, utstyrt med de riktige rammebetingelsene, vil ta oss gjennom det grønne skiftet på en produktiv måte – til vårt felles beste.

På denne bakgrunn er detheller ikke overraskende å registrere at den nye regjeringen legger opp til å vanne ut og så tvil om to av den forrige regjeringens mest formålstjenlige forslag for en innovativ grønn transformasjon: En konsekvent og effektiv økning i CO2-avgiften og en vesentlig forbedring av opsjonsordningen for ansatte i oppstarts- og vekstbedrifter. headtopics.com

Les mer: E24 »

Norges nye næringsminister: Norge skal bli grønn energigigantTORSHOV (VG) Jan Christian Vestre (35) er Støre-regjeringens energibunt. Næringsministeren vil måles på at oljegiganten blir en grønn energigigant. Tåke prat.

– Hvor raskt selvtilliten kan forsvinne, det er ganske skummeltBoligtopp Grethe Meier har brukt karrieren på å perfeksjonere kjededrift-ledelse. Med på veien har hun fått kjenne på både kulturkrasj, eierbytter og skandaler.

Det kom en østlending til Bergen– I likhet med Ibsen har jeg gått rundt i Bergen full, utilpass og våt på beina, med store, uforløste kunstneriske ambisjoner, sier forfatter Erlend O. Nødtvedt.

Politiet etterlyser vitner som var på stedet før dødsulykken i SandnesEn motorsyklist døde natt til lørdag etter sammenstøt med en personbil på Austrått. Nå oppfordrer politiet vitner om å melde seg.

Nordea rapper Sbanken-kunder fra DNB: - Vi har en ambisjon om å vokseNordea får fortsatt tilsig av gamle kunder som byttet til Sbanken, men som nå er usikker på hva som skjer med banken. Nordea er en møkkabank. Bytta umiddelbart da jeg fant ut at nye kunder fikk bedre rente enn meg etter 30 år som god kunde fuckoffnordea 🤨🖕