Munch og kulturkrigerne

Munch og kulturkrigerne

20.06.2021 15:29:00

Munch og kulturkrigerne

For de aller fleste er kunst noe langt mer enn historiske dokumenter.

kurator, MUNCHUavhengig av den historiske sammenhengen kunsten ble til i kan den få oss til å reflektere rundt vår egen samtid. I en kronikk om utstillingen «Gi meg et navn» later historiker Bård Larsen til ikke å ha fått med seg dette grunnleggende aspektet ved opplevelsen av kunst. Innledningsvis anklager han billedkunstneren Ahmed Umar for å mangle «historisk empati» i sin tilnærming til Munchs kunst, som om han var en bornert kunsthistoriker.

Listhaug: – Tror Fabian Stang gir uttrykk for det mange mener Mulig meteor observert over store deler av Østlandet Ap-politiker kolliderte med elg: – Ansiktet smalt i frontruten

Edvard Munchs kunst er langt mer enn historiske dokumenter som illustrerer vår fortid. Slik utstillingen viser har hans kunst, som kunstnerisk ytring, relevans for et av vår tids mest aktuelle samfunnsproblemer.Like fullt så er historien selvfølgelig ikke uten betydning for forståelsen av Munchs malerier. I utstillingen refereres det til en rekke historiske forhold av relevans. Blant disse er datiden interesse for så kalte primitive folkeslag, men også raseideologiens betydning for datidens forståelse av Munch. Et annet forhold er den utbredte praksisen med å utnytte mennesker fra blant annet Afrika til underholdningsformål. Det blir derfor vanskelig å følge Larsen, når han hevder at vi underspiller historiens betydning i vår presentasjon av Munchs kunst.

Bård Larsen: Munch og de skuffedeDet blir dermed tendensiøst, når han hevder at vi tar del i en pågående kulturkrig, moraliserer over historien og nærmest hentyder at Munch var rasist. For den observante betrakter så vil det være klart at utstillingen ikke handler om å utpeke syndebukker. Vi tar derimot for oss hvordan vår nære norske historie er preget av rasistiske holdninger og hvordan disse reflekteres i kulturen og kunsten. Munchs kunst preges av tvetydighet. Det er lang fra opplagt hva bildene i utstillingen forteller oss om Munchs holdninger, som ei heller er vårt anliggende. headtopics.com

For oss har det vært viktig å åpne opp museet og Munchs kunst for flere stemmer og fortellinger enn de som vanligvis blir representert i museene. Med utstillingen gir vi flere anledning til å ta del i vår felles kulturarv, ved at deres historie blir representert og gjennom at de selv får være med på å fortelle denne historien. Ahmed Umars kunstneriske refleksjon over Munchs maleri «Kleopatra og slaven» er et eksempel på det. Ved å inkludere ham og andre stemmer i utstillingen, åpnes det også opp for refleksjoner rundt relevansen av Munchs kunst for vår samtid.

For oss har dette vært et viktig grep, all den tid de rasistiske holdningene som preget Munchs tid fortsatt bidrar til diskriminering og utenforskap i dagens Norge. Et aktuelt eksempel kan være den såkalte Elverum-saken, hvor en norsk-somalisk familie i årevis har blitt utsatt for hatmotivert vold. Et annet eksempel er den strukturelle rasismen man møter på blogmarkedet, når man får høre at «

vi leier ikke ut til afrikanske gutter.» De personene vi har invitert til å ta del i utstillingen har alle i en eller annen form selv opplevd rasisme i dagens Norge. Ved å la disse stemmene komme til uttrykk blir historien relevant for vår tid, men langt viktigere så viser de også hvordan vår tids rasistiske holdninger har en historie.

«Gi meg et navn» er ikke en utstilling for nærsynte historiske utlegninger. Snarere tvert om handler den grunnleggende sett om å ta museets samfunnsoppdrag som en arena for frie ytringer, demokrati og fellesskap på alvor. Ei heller er den arena for moraliserende, uetterrettelig og polariserende kulturkrig slik, Larsen virker å legge opp til. headtopics.com

– Avvikle oljå i 2030? Det kommer aldri til å skje. De rosa sauene er tilbake Klimaforsker om storflommen i Mellom-Europa: – Har overrasket meg Les mer: VG »

En kan ikke sammenligne folk som levde før i tiden med nåtiden, historiske personer bør vurderes etter den tiden sin standard som de levde i, å vurdere historiske personer etter nåtiden sin standard blir rett og slett for dumt.

Kaos og køer for å komme inn og ut av landetVegtrafikksentralen melder om lange køer på de åpne grenseovergangene mot Sverige, mens det lørdag morgen var lange køer på Oslo lufthavn etter gjenåpningen.

Kaos og køer inn og ut av landetVegtrafikksentralen melder om lange køer på de åpne grenseovergangene mot Sverige, mens det lørdag morgen var lange køer på Oslo lufthavn etter gjenåpningen.

Lakseverdier for opp mot 140 mrd. utenfor børs: – Vil ikke sitte i Monaco og telle pengerNye salg og børsnoteringer synliggjør svimlende verdier hos norske laksefamilier. Eva Kristoffersen og søsteren eier lisenser verdt 1,8 milliarder.

«Norge har tviholdt på strenge innreiseregler for kjærester og besteforeldre urimelig lenge»Norge har tviholdt på strenge innreiseregler for kjærester og besteforeldre urimelig lenge. Kjærester og familier utenfor EU/EØS er fortsatt utestengt! :( Det er fantastisk at mange familier kan gjenforenes. Det gjør det imidlertid enda vondere for alle de kjærestene og familiene utenfor EU/EØS som regjeringen ikke anser som ‘verdig nok’ for innreise. Samme forhold, men i feil land. slippossinn '...og tviholder fortsatt hvis du er i forhold med noen fra feil land. ' Retten til familieliv blir fortsatt trampet på for mange. Denne kampen er langt fra over . Til og med turister settes før partnere fra tredjeland. Livet er satt på vent for oss, til fordel for TURISTER

Ingen mer oljeutbygging? Dette er hva sjokk-rapporten egentlig betyrSjekk de vanvittige tingene du og verden må gjøre de neste årene.

Debatt: – Boikott av fotball-VM i Qatar er riktig og nødvendigEnig med Raftostiftelsen?