Monarkiets kraft

Det virker som et akseptert premiss at krevet makt er bedre enn arvet makt, og at monarkiet er et demokratisk problem. Men er det så enkelt?

26.01.2022 14:48:00

Det virker som et akseptert premiss at krevet makt er bedre enn arvet makt, og at monarkiet er et demokratisk problem. Men er det så enkelt?

Det virker som et akseptert premiss at krevet makt er bedre enn arvet makt, og at monarkiet er et demokratisk problem. Men er det så enkelt?

Les mer: Dagbladet Meninger »

Elden Ring-presentasjon viser enda mer av det kommende spilletElden Ring-presentasjon viser enda mer av det kommende spillet. FromSoft garanterer også at det ikke blir flere utsettelser.

Berge etter tapt sekunddrama: – Det verste jeg har opplevdBRATISLAVA (VG) (Sverige-Norge 24–23) Norge ledet med seks mål på det meste, men tapte alt i 2. omgang. Sander Sagosen skjøt utenfor på kampens siste skudd. Dermed er Sverige i semifinalen. Berge ut. Roter det til hvert eneste mesterskap Du gamla du fria.....

Nav: Det har aldri vært flere jobber å velge mellom enn nåAldri før har det vært flere jobber utlyst enn i fjor. Nesten en halv million stillinger ble ledige i fjor, ifølge Nav.

(+) Nå er det satt en øvre aldersgrense for ansatte i kommunenSom en del av det såkalte «Prosjekt bemanning», der målet er å gjennomføre innsparinger gjennom et lavere antall årsverk, har administrasjonsutvalget i Kinn kommune nå vedtatt en øvre aldergrense for kommunalt ansatte på 70 år.

Veteran om Taliban-besøket: – Personlig har jeg det veldig vondt nåVeteran Thorbjørn Tønnessen reagerer kraftig på millionene Norge har brukt på Taliban-besøket og mener det ikke blir tatt hensyn til hva soldatene har ofret i kampen mot dem.

Samarbeider med Taliban i Kabul: – Det finnes ikke noe alternativI Talibans Afghanistan må norske Terje Watterdal finne løsninger i samarbeid med den ekstreme gruppen. – Ingen ønsker Taliban-styre, men nå er de her, og vi må ha dialog. Samarbeider med Taliban ?!!!!

. . I anledning myndighetsdagen for HKH prinsesse Ingrid Alexandra 21. januar strekker Dagbladet seg til å tillegge jubilantens forfedre «en hjørnestein i byggingen av det moderne monarkiet». Men utdyper: «Det betyr ikke at den monarkiske styreformen er uproblematisk».. Om Norge heter det at landet vårt er er et kongerike, men også et parlamentarisk demokrati og et konstitusjonelt monarki. Går det an å være et demokrati og monarki på samme tid? Ja, Norges historie gjennom de siste 120 åra viser nettopp at det går an. Derfor bør det også hegnes om og framsnakkes.. Først litt repetisjon av pensum: Vårt konstitusjonelle monarki handler om at selv om regenten mottar sin rolle gjennom arv, kan ikke denne ses i motsetning til eller løsrevet fra det tredelte maktprinsippet med den lovgivende-, utøvende – og dømmende makt. Videre er det vårt parlamentariske demokrati som sikrer at den folkevalgte og lovgivende nasjonalforsamling Stortinget utnevner hvem det er som skal ha den utøvende makten, regjeringen. Denne er satt inn som regentens statsråd.. Monarkiet er dermed i stadig samspill med det tredelte maktprinsippet, bundet til konstitusjonen, altså grunnloven, og svarer til den. Monarken i et konstitusjonelt monarki har i utgangspunktet «bare» en rolle å spille, og det er å være grunnlovens øverste garantist og forsvarer. I dette er monarken folkets forbilde, og beskytter.. Her kommer tradisjonen inn i bildet. Vi som lever i dagens Norge er etterkommere, vår styreform er gitt videre (tradert) av våre forfedre, tidligere nordmenn som i sin tid så kongen som sin øverste beskytter. Så har historietimene lært oss hvordan bl.a. franskmenn og amerikanere med stolthet og bravur, og ikke rent lite blod, kastet sine monarker.. Historien kan også fortelle oss hvordan terrorveldet overlappet den franske revolusjonen, og at uavhengighetskrigen ikke var den siste striden som ble kjempet på det amerikanske kontinentet.. Det skal heller ikke legges skjul på at kongen var blitt et problem for franskmenn og amerikanere: «No taxation without representation» fastslo de engelske nybyggerne; « Liberté, égalité, fraternité» sang de franske borgerne. Problemet var at verken den franske eller engelske kongen maktet eller evnet å møte folkets krav.. Slikt er heldigvis milevis fra tilfelle i vårt konstitusjonelle monarki. Likevel mener flere republikanere at rojale må argumentere mer prinsipielt, som om ikke vår tids monarker viser at konstitusjonelle monarki fungerer. Dagbladet skriver «I et moderne demokrati .. (hva nå enn det betyr) .. er det unaturlig at rollen som statsoverhode kan arves. Det er en overlevning fra en helt annen tid».. Monarkiet som sådan er en gammel styreform, men ilden er også en gammel oppdagelse. Det konstitusjonelle monarkiet er en definisjon av monarkiet for vår tid, på samme måte er det heller ingen som vil avskrive ilden som bare en overlevering fra annen tid. Det er hvordan man forvalter den makten man er gitt – med septer eller fyrstikker – som er avgjørende.. Likevel virker det som et akseptert premiss at krevet makt er bedre enn arvet makt, og at monarkiet er et demokratisk problem. Men er det så enkelt? Fjorårets presidentvalg i USA viste oss med all tydelighet at det er den tapende president som sitter med nøkkelen til den fredelige maktoverdragelsen en republikk er avhengig av for å overleve som demokrati.. Min oppfordring til republikanere er å se de konstitusjonelle monarkiene i Europa som demokratiske garantister, snarere enn flaskehalser. Et demokrati er ingenting uten folket, og selv om folket skifter mening og regjering, vil monarkiets kraft ligge i den forankring kongehuset makter og evner å ha til folket.. På sitt beste er altså vårt konstitusjonelle monarki et kall, en livsoppgave, en forpliktelse, en overgitt retning som ikke er gitt de mange, men gitt av folket og forvaltes i tillit av de få. Ikke som et eneveldig kongedømme eller en isolert elite, men som en folkets representasjon. Ikke utøvet av behov, valgseier eller søkt rampelys, men av en som har forsonet seg med sin plass.. Ikke fordi hun har spesielt lyst, men for at grunnloven krever det av henne spesielt. Det var dette jeg opplevde kom fram da jubilanten selv svarte NRK: «Det er ikke så mye ekstra. Ikke annet enn at det kanskje blir mer mediefokus og oppmerksomhet rundt meg. Det er det jeg gleder meg minst til»..