Knut Hamsun Andre Verdenskrig Nazisme Jødehat

Knut Hamsun Andre Verdenskrig Nazisme Jødehat

Medskyldig i folkemordet på jødene?

Medskyldig i folkemordet på jødene?

18.04.2021 18:39:00

Medskyldig i folkemordet på jødene?

Av landene i Norden kom Norge desidert dårligst ut på statistikken over andelen deporterte jøder under andre verdenskrig. Hvem var det som ledet an i forfølgelsen av jødene i Norge? Hadde Knut Hamsun et ansvar?

For å komme forfølgelsene i forkjøpet kjøpte Israel Sachnowitz gården Gjein i Stokke. Da tyskerne beslagla boligen i Sveinsgate 15 til kommandantbolig, flyttet Sachnowitz ut på landet. Det hjalp lite, for der ble de angitt av lokale NS-medlemmer. 9. april 1942 måtte familien fylle ut spørreskjemaer, og den 26. oktober ble far, fem brødre og Idar Paltiel som var på besøk, arrestert av lensmannen Oddmund Gran i Stokke og fire tjenestemenn fra Tønsberg politikammer. En måned senere arresterte han også to av søstrene.

Rakettdeler treffer trolig jorden i natt Listhaug valgt som ny Frp-sjef: – Nå skal vi gønne på Tyske vaksinemotstandere bruker jødestjerner

Lensmann Gran og politimester John Tryggve Fehn i Tønsberg var begge ansvarlige for arrestasjonen av familien Sachnowitz. De samarbeidet også om den etterfølgende likvidasjonen av boene med beslag av kontanter, smykker, sølvtøy og bankkonti. Dermed ble det åpenbart for alle involverte at jødene skulle sendes bort for godt og aldri vende tilbake.

Etter krigen reiste statsadvokaten for landssviksaker Petter Meyer i Larvik tiltale mot de to medskyldige. Men retten var i tvil om Gran visste at det var rettstridig det han hadde vært med på og frifant ham for de alvorligste tiltalepunktene. Han fikk ett års fengsel for medlemskap i NS og arrestasjoner av motstandsmenn som ble torturert. headtopics.com

Politimester Fehn hadde juridisk embetseksamen og visste at det var rettstridig det han hadde vært med på, men siktelsen mot ham ble redusert til medlemskap i NS, oppfordring til militærtjeneste på østfronten og angivelse av jødiske forretningsmenn i Tønsberg. Etter flere forberedende runder ble tiltalen frafalt og Fehn fikk en bot på 2000 kroner. Ikke noe sted i sakspapirene står det at han hadde ansvaret for arrestasjoner av 28 jøder fra sitt eget politidistrikt, den yngste Mina Plesansky på 10 år, den eldste Markus Jaffe på 82.

Fant sensasjonelt krigsbilde av HamsunHva hjemmefronten visste, er ikke godt å si, men den gjorde i hvert fall ingenting. Da saken mot lensmann Gran ble ført, fikk han med seg vitner som var tilknyttet hjemmefronten og som mente at Gran bare hadde gjort jobben sin. Politimester Fehn sørget på sin side for en lang liste med folk som kunne gi ham de aller beste skussmål for å ha beskyttet befolkningen mot den tyske okkupasjonsmakten. Ingen vitnet til fordel for de drepte jødene.

Standardverket for landsvikoppgjøret i Norge er fortsatt Johs. Andenæs’ «Det vanskelige oppgjøret». Han mente i etterpåklokskapens lys at rettsoppgjøret sto seg godt. Men i boken viet han én side til jødene, mens prosessen mot Hamsun ble viet fem sider. Det sier litt om prioriteringene. Til forsvar for Andenæs skal det legges til at han mente Hamsun ville blitt dømt i en eventuell straffesak. Noe annet ville vært utenkelig.

Filmen med manus av prisbelønte Harald Rosenløw Eeg og Lars Gudmestad er verdt å se, men den beste vitneskildringen vi har fra folkemordet på jødene i Norge, kan vi takke forfatteren Arnold Jacoby og Herman Sachnowitz for. Til forskjell fra Hamsuns stereotype utlevering av mannen som i Larvik bare ble kalt jøden på torget, tegnes det der endelig et sympatisk bilde av Israel Sachnowitz. headtopics.com

Alt jeg sier nå, kommer til å høres ut som en løgn. Men lytt likevel. Fergekaos i Bangladesh: Flere tusen på vei til id-feiring med familien Soldatenes innsats bør ikke glemmes Les mer: VG »