Må jeg lenke meg fast på nytt?

19.01.2022 11:13:00

Må jeg lenke meg fast på nytt?

Vannkraft Naturvern Utbygging Mdg Rasmus Hansson

Må jeg lenke meg fast på nytt?

Som 27-årig student lenket jeg meg fast og havnet i fengsel for å prøve å stanse utbyggingen av vannkraft i Alta-vassdraget. Vi tapte slaget, men vant kampen mot de store vannkraftutbyggingene i Norge. 41 år senere er elvene våre igjen i fare.

i Stortinget om å bygge ut vannkraft i vernede vassdrag.Var ikke Norge blitt enig om at kampen og vassdragene var over? I 1981 var jeg en av rundt 1000 naturvernere som lenket meg fast ved Stilla, og titusener av andre som kjempet for bevaring av våre siste vassdrag, da regjeringen ville bygge ut vannkraftverk i Altaelva i Finnmark. Regjeringen hadde sendt 800 politifolk for å klippe kjettinger, arrestere demonstranter og gi oss bøter. Aksjonen ble symbolet på slutten på vassdragskampen i Norge. Vi tapte Altaelva, men Stortinget forsto at folk ville verne de siste elvene og fossene.

Les mer:
VG »

Stortinget må ta større plassCoronapolitikkens legitimitet kan bli alvorlig utfordret av en pandemi som drar ut i tid.

Navngir mannen som røpet Anne Frank: – Tragisk skikkelseHvem forrådte Anne Frank? Svaret kan endelig være funnet, snart 80 år etter at nazistene trampet inn i gjemmestedet til den jødiske familien i Amsterdam.

Haf Power Solutions skal levere fremdrifssystemet til helektrisk turistfartøy som bygges hos Brødrene AaHaf Power Solutions skal levere fremdrifssystemet til helektrisk turistfartøy som bygges hos Brødrene Aa.

Hils på loppene og algene som gir snøen fargeRød snø og lilla løyper, grønt, blått og gult. Artsmangfoldet i snøen er stort.

#pengepodden - Sissener: 'Verden er full av fattige folk som aldri tok gevinst' | NordnetPå torsdag er vi igjen så heldige å få besøk av Jan Petter Sissener i studio 😃 For rundt et år siden gjestet han pengepodden og per nå er episoden lyttet til nesten 27 500 ganger 🙌 Har du enda ikke hørt podden fra januar 2021, sjekk den ut her 👇

NTS-aksjonærgruppe vil kaste Helge Gåsø som styremedlemGåsø er største aksjonær i det Oslo Børs-noterte oppdrettskonsernet, der det nå foregår en maktkamp.

forslag i Stortinget om å bygge ut vannkraft i vernede vassdrag.Smittevernloven ble skrevet i «fredstid», uten moderne erfaring med pandemi i Norge.Brukte kunstig intelligens Det amerikanske kringkastingsselskapet har laget en dokumentar om saken..

Var ikke Norge blitt enig om at kampen og vassdragene var over? I 1981 var jeg en av rundt 1000 naturvernere som lenket meg fast ved Stilla, og titusener av andre som kjempet for bevaring av våre siste vassdrag, da regjeringen ville bygge ut vannkraftverk i Altaelva i Finnmark. Regjeringen hadde sendt 800 politifolk for å klippe kjettinger, arrestere demonstranter og gi oss bøter. Samtidig har myndighetene i økende grad blitt kritisert for vurderingene av forholdsmessighet. Aksjonen ble symbolet på slutten på vassdragskampen i Norge. De har også dukket dypt i byarkivene i Amsterdam. Vi tapte Altaelva, men Stortinget forsto at folk ville verne de siste elvene og fossene.. Etter dette ble 389 vassdrag helt eller delvis vernet. Vennligst prøv igjen om en liten stund.

De vernede vassdragene er resultatet av seksti års kamp for å redde elver fra utbygging.. Av de åtte som i 1944 ble ført bort fra gjemmestedet bak Prinsengracht 263, ble Otto Frank den eneste som overlevde konsentrasjonsleirene. Fra Mardøla, via Alta og verneplaner for vassdrag. Fra år 1900 til utpå 1980-tallet handlet all norsk energiproduksjon om vasskraft.. I dag er to tredeler av norsk vassdragsnatur regulert til kraftformål. Foto: AP To år etter krigen publiserte han datterens dagbok, som en snarrådig kontoransatt hadde tatt vare på. Sju av våre ti høyeste fosser – som alle var naturfenomener i verdensklasse – er bygd ut..

Vi har igjen en rest av det som en gang var norsk vassdragsnatur. Det er de vernede vassdragene. Det er ikke gitt at Stortinget gjør samme vurderinger av forholdsmessighet etter en grundig debatt, som de vurderingene Helsedepartementet har gjort. Etter hvert rettet de oppmerksomheten mot det jødiske rådet, som nazistene opprettet for å gå deres ærend i det jødiske miljøet. De er desto mer verdifulle. Vassdragsvernet er også grunnlaget for moderne norsk miljøpolitikk. Grunnloven sier at Stortinget skal kontrollere regjeringen og påse at fullmakter som er gitt ikke overskrides. Det var denne lange kampen som utviklet miljøbevegelsen, miljøforvaltningen og en miljøbevisst energipolitikk. Så etterforskerne begynte å lete etter rådsmedlemmer i navnelistene fra konsentrasjonsleirene.

Det var kampen for vassdragene som lærte oss sammenhengen mellom natur, økonomi, samfunn, energi og etter hvert klima.. Kampen for vassdragene førte for første gang til erkjennelsen av at det går en grense, hvor natur må vernes selv om den fortsatt inneholder potensielt store økonomiske verdier. Da de siste frie vassdragene ble vernet, visste alle at de kunne produsert mye kraft. Tilliten til myndighetenes håndtering er høy, men kan bli svekket. Arnold van der Bergh. Men den gang sa Stortinget nei til å tyne ut de siste kraftrestene. Naturen var viktigst. I sosiale medier og pressen blir det stadig sådd tvil om tiltakenes nødvendighet.

Mens halvparten av Norge besto av lite berørt natur i år 1900, er det nå drøye 10 prosent igjen. I en rapport fra den siste etterforskningen var van der Bergh nevnt i et lite avsnitt. Hvert år får regjering og storting ny dokumentasjon på at det er blitt enda mindre. Her kan man for eksempel se til Danmark, hvor Folketinget deltar aktivt i forhandlinger med regjeringen om koronahåndteringen. Tusenvis av store og små beslutninger om å bygge ut en bekk, et jorde, litt skog, spiser hele tiden enda mer natur. Men er det så farlig da? Ja, for samtidig som vi har en pågående klimakrise, så minner FN oss om at vi også har en naturkrise.. I hans hjem fant de Otto Franks kopi av meddelelsen som utpekte van der Bergh. Vi mennesker er avhengig av at natur og arter overlever, for å overleve selv.

Intensjonen med å verne natur er å sikre at det som har vært der i tusenvis av år før oss, skal fortsette å være der, også etter oss. Stortinget trenger kompetanse som ikke svarer i linje oppover til statsråd og regjering. Vern er å erkjenne at når vi gjør inngrep i natur, så blir naturen mindre natur. Og i riksarkivet avdekket Pankokes team opptegnelser som indikerer at noen fra det jødiske rådet, hvor van den Bergh var medlem, ga nazistene slike lister. Derfor må vi la noe være helt i fred.. Å «bare justere litt» på vernet natur, er en farlig vei å gå. For vern er unntaket, normalen er at vi hele tiden påvirker litt mer her, klipper nye biter her og der. Et hovedpoeng i folkestyret er at vanlige folks erfaringer i kombinasjon med ekspertkunnskap gir bedre resultater. Pancokes team fant også at Miep Gies, en av dem som hjalp familien å skjule seg i annekset, i 1994 skal ha sagt at personen som røpet dem, var død før 1960.

Summen av alle disse unntakene er naturkrisen vi nå står i. Det erkjenner også Arbeiderpartiet i sitt partiprogram når de skriver at «Vi vil stanse tapet av natur». Under pandemien har staten, av hensyn til smittevern, satt lagt store begrensninger på hver enkelt av oss – hindret oss fra å leve det vi normalt ville tenkt på som et fritt liv. Hittil har utbygginger i vernet natur vært bortforklart som unntak fra en ellers trygg enighet om at vern er vern. IVARETATT: Anne Franks hus og hage midt i Amsterdam er i dag et museum. Det er derfor noe drastisk nytt når Arbeiderpartiet og stortingsflertallet varsler at vernede vassdrag generelt er tilbake i kraft-potten.. Det er å slå generelt fast at vern ikke er vern.

Ingenting er sikkert eller hellig i naturvernet.. Personlig synes jeg han er en tragisk skikkelse, sier Sullivan til . Svarene miljøminister Espen Barth Eide (Ap) har gitt til Stortinget i denne saken, har ikke vært betryggende. Barth Eide sier riktignok at «det foreligger ingen plan fra regjeringen som går ut på ’å gå løs på’ vernede vassdrag». Mer enn å si at «det er lov å gå på tur». Men samtidig sier han at «det kan tenkes at det kommer teknologier som ligner mer på f. Hans team har rådført seg med den ortodokse rabbien Menachem Sebbag i Amsterdam, som minner om at naziideologien umenneskeliggjorde jødene under Holocaust: – Å gå tilbake i historien og søke etter sannheten, er faktisk å gi det jødiske folk tilbake sin egen menneskelighet.eks. I slike diskusjoner er det en stor fordel med Stortinget som aktiv part.

elvekraft, som vil gjøre at regnestykket ser annerledes ut. Jeg vil ikke utelukke nå at det kan bli aktuelt». I noen avveininger er det grunn til å tro at et aktivt Storting også kommer til andre konklusjoner.. Dermed holder han foten i døren for at vern ikke lenger skal bety vern. Det er ikke sant at det er funnet opp teknologi som på magisk vis henter kraft ut av elver og vann uten å påvirke naturen og livet i elvene. Norge har lyktes godt med krisehåndteringen av corona. Derfor er Norges jeger- og fiskeforbund og en samlet miljøbevegelse mot mer utbygging.

Det er regjeringen som selv har dratt inn vernede vassdrag i diskusjonen om hvordan Norge skal skaffe mer kraft og billigere strøm i fremtiden. Vi trenger ingen folkeavstemningsstyrt coronapolitikk. Og skal den kraften komme fra vernede vassdrag så det monner, så vil det bety å gå løs på de siste juvelene: De største og flotteste frie elvene vi har igjen, som Gaula i Trøndelag, og Vefsna og Beiarn i Nordland. Vi i MDG hilser velkommen debatten om hvordan vi skal skaffe nok kraft til å gjennomføre et grønt skifte og bytte ut skitten energi med rein. Da trenger vi en langsiktig coronastrategi som er demokratisk forankret i Stortinget med større faglige initiativ for å samle kunnskap om det vi ikke vet. Vi har lansert flere gode forslag, en kraftig satsing på bunnfast havvind i havområdene mellom Storbritannia og Norge, en langt større satsing på energisparing og en prioritering mellom fornuftig og ufornuftig energibruk. Løsningen kan ikke være å gå løs på det lille vi har igjen av vernet natur. Det kan være en brems mot polarisering, et styrket vern mot ulovlig bruk av midlertidige krisefullmakter og bidra til oppslutning om politikken som føres.

Den kampen var vunnet, til glede for hele Norge, og vi skal ikke tape den nå. Publisert: ..