LO-topp truer med økte lønnskrav hvis ikke Støre gir mer i strømstøtte

LO-topp truer med økte lønnskrav hvis ikke Støre gir mer i strømstøtte

23.01.2022 07:33:00

LO-topp truer med økte lønnskrav hvis ikke Støre gir mer i strømstøtte

Etter to år hvor LO bare har krevd å opprettholde kjøpekraften, er det tøffere krav som slås i bordet i år: – Nå er det tid for et løft, sier leder Jørn Eggum i Fellesforbundet.

Partene i oppgjøretI Norge er det innarbeidet at det er frontfagsmodellen som gjelder. Det vil si at det er utvalgte områder i konkurranseutsatt industri, som skal legge rammene for alle oppgjørene i Norge.Oppgjørsform, hvor LO og NHO har hovedansvaret, eller

KjøpekraftI Norge er det lang tradisjon for at det er bedrifter i konkurranseutsatt industri som setter rammene for de øvrige lønnsoppgjørene, den såkalte frontfagsmodellen.Under coronaen har krefter, spesielt i arbeidstagerforbund i offentlig sektor, krevd at utsatte grupper i offentlig sektor bør få mer enn andre, blant annet for å få til nødvendig rekruttering til helsesektoren.

Les mer: VG »

Politiker bare lureri merka størm prisen har gått opp , sier kutt ned bare tull ikke stemme ap gjenne agner på det bilr høyer nestegang lonorge er latterlige - høy strømpris i et år skal styre lønnskrav - skal lønna senkes neste gang hvis strømprisen blir som tidligere…….

Støre vil snakke med Nato-allierte før omstridt konferanseBERLIN (VG) Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier at Norge vil samsnakke seg med Tyskland før den omstridte FN-konferansen om atomvåpen-forbud, og venter ikke sterke reaksjoner fra andre Nato-allierte. bra, NATO regimene's markbruk de siste årene gjør at resten av verden ikke vet hva de skal tro når ett Atomvåpen rustet NATO nekter å diskutere ett 'no first strike' policy Jeg hater Støre. Han prøver å vise seg veldig slapp, bekymringsløs og bestemt men han er ingenting!! Støre er ute og leker opptatt på lekeplassen sin, akkurat som Erna..rydder ikke opp etter seg

Støre vil snakke med Nato-allierte før omstridt konferanseBERLIN (VG) Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier at Norge vil samsnakke seg med Tyskland før den omstridte FN-konferansen om atomvåpen-forbud, og venter ikke sterke reaksjoner fra andre Nato-allierte. bra, NATO regimene's markbruk de siste årene gjør at resten av verden ikke vet hva de skal tro når ett Atomvåpen rustet NATO nekter å diskutere ett 'no first strike' policy Jeg hater Støre. Han prøver å vise seg veldig slapp, bekymringsløs og bestemt men han er ingenting!! Støre er ute og leker opptatt på lekeplassen sin, akkurat som Erna..rydder ikke opp etter seg

- Kan dukke opp flere stederFlere svenske soldater på øya og russernes økte tilstedeværelse i Østersjøen bekymrer ikke Gotlands landshøvding.

Nå går Erna etter de uvaksinerteGammel-statsministeren mener rivalen Jonas Gahr Støre ikke tør å ta debatten. Nå, når det er over? Savner rampelyset Erna? Tullprat. Er det synd på de uvaksinerte som ikke har noen medisinsk grunn til å ikke være vaksinert, og som leser tvilsomme kilder som lyver om vaksinen, nei det er faktisk ikke synd på slike folk. Hva med å innføre BMI krav før behandling på sykes, regner med at Erna er enig kan ikke kaste bort behandling på disse.

Solvik-Olsen (Frp) mener Norge bør satse på kjernekraft: – Bør bidra til å utvikle teknologiRegjeringen gir ikke mye håp til kjernekraft-entusiastene: – Ikke aktuelt. Frp-nestleder mener det bør vurderes: – Økonomisk oppside for Norge, mener han.

eller mellomoppgjør , annethvert år. I år er det hovedoppgjør. Forskjellen er at det i hovedoppgjør ofte løftes inn tunge prinsipielle saker, som pensjon, mens mellomoppgjør oftest dreier seg om å justere lønningene. Partene i oppgjøret er de store arbeidstager- og arbeidsgiverorganisasjonene, anført av de to store, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Landsorganisasjonen (LO). Frontfag. I Norge er det innarbeidet at det er frontfagsmodellen som gjelder. Det vil si at det er utvalgte områder i konkurranseutsatt industri, som skal legge rammene for alle oppgjørene i Norge. Målet med det er at det er tåleevnen til norske industribedriftene som konkurrerer med bedrifter i utlandet, som avgjøre hvor mye lønnsvekst som kan gis. Disse forhandlingene er mellom Fellesforbundet (LO) og Norsk Industri (NHO) Oppgjørsform : Oppgjøret kan forhandles på to måter. Enten , hvor LO og NHO har hovedansvaret, eller forbundsvist , hvor hvert enkelt forbund/forening forhandler mot hverandre, anført av Fellesforbundet i LO og Norsk Industri i NHO. Kjøpekraft er lønnsvekst minus prisvekst. Vis mer I Norge er det lang tradisjon for at det er bedrifter i konkurranseutsatt industri som setter rammene for de øvrige lønnsoppgjørene, den såkalte frontfagsmodellen. PRIORITERER LAVTLØNTE: Eggum sier de laveste lønte skal prioriteres i årets oppgjør. Foto: Ida Lyngstad Wernø / VG Under coronaen har krefter, spesielt i arbeidstagerforbund i offentlig sektor, krevd at utsatte grupper i offentlig sektor bør få mer enn andre, blant annet for å få til nødvendig rekruttering til helsesektoren. – Hvordan skal dere som skal lede an i vårens oppgjør i frontfagene, ta hensyn til de kravene? – Frontfaget tar oppdraget på vegne av arbeidstagere i Norge. Vi må sikre arbeidsfolk sin rettmessige andel av verdiskapingen. Frontfaget sørger for at vi får til dette uten å sette arbeidsplasser og norsk eksport i fare. Slik sikrer vi lønnsøkning til alle og et godt grunnlag for at privat verdiskaping fortsatt bidrar til å finansiere offentlig sektor: Arbeid og velferd. – Vil i hovedsak dreie seg om kroner og øre Han sier dem med lavest lønn skal bli prioritert. – Det vil være viktig å vårens oppgjør. Vi vil se om vi kan finne mer treffsikre modeller for lavlønnstillegg. Han sier at de i år ønsker at forhandlingene skjer forbundsvist. – Vi mener det i år vil være best med forhandlinger på forbundsnivå. – Skyldes det blant annet at dere ikke legger opp til å trekke striden om Avtalefestet pensjon inn i oppgjøret; at det i realiteten blir et oppgjør om lønnstillegg? – Ja, årets oppgjør vi i hovedsak dreie seg om kroner og øre og vi mener forbundsvist oppgjør vil være den beste løsningen. En samlet vurdering av situasjonen, og de kravene som foreslås fremmet, tilsier at forbundsstyret vårt fatter vedtak om å anbefale forbundets representanter i LOs representantskap å stemme for et forbundsvist oppgjør. Det er LOs representantskap som senere i vinter skal ta stilling til hvilke krav og oppgjørsform som skal fremmes. Erfaringsvis vektlegges det hva Fellesforbundet innstiller på. Vil jobbe for at strømprisene ikke skal påvirke lønnsoppgjøret Leder Stein Lier-Hansen i Norsk Industri, blir trolig motparten til Eggum i årets oppgjør. Han sier kravnivået til Eggum er som forventet. – Norsk Industri vil legge avgjørende vekt på å styrke bedriftenes konkurranseevne. Han peker også på regjeringen. – Det er avgjørende viktig at regjeringen bidrar til at dagens strømpriser ikke slår inn i lønnsoppgjøret. Lier-Hansen sier at det er viktig å merke seg at det er stor spredning i hvordan den faktiske situasjon er for ulike bedrifter. – Det betyr at vi må legge mest vekt på en lønnsutvikling gjennom lokale oppgjør for å hindre at bedrifter som sentrale tillegg slår beina under bransjer og bedrifter. – Skal ikke blande seg Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) sier til VG at regjeringen ikke vil blande seg i lønnsoppgjøret. – Regjeringen kan og skal ikke blande seg inn i lønnsoppgjøret. Det ligger mellom partene i arbeidslivet, sier hun. Tajik viser også til at regjeringen har innført noen løsninger og nedsatt en egen energikommisjon. – Så har landet arvet en krevende strømsituasjon fra den forrige regjeringen, som Eggum også påpeker. Likevel har vi på kort tid fått på plass ordninger for vanlige folk. Utover dette jobber regjeringen også langsiktig for å løse det store energibehovet, blant annet gjennom nedsettelsen av en energikommisjon Publisert: