Eavissalg

Eavissalg

Les dagens VG her!

Les dagens VG her!

01.11.2020 00:42:00

Les dagens VG her!

På viruslaboratoriet bruker FHI-forskerne avansert teknologi for å finne ut av hva en virusmutasjon betyr for deg og meg. VG ble med inn.

Over natten ble de som er utdannet til å følge opp utsatte barn, beordret til nye arbeidsoppgaver.Men de sårbare elevene ble ikke borte da regjeringen stengte skolene 12. mars. Les mer: VG »

‎Studio A: Viking-profil slipper karantene, en mørkeblå forvandling og trønderslakt on Apple Podcasts

‎Show Studio A, Ep Viking-profil slipper karantene, en mørkeblå forvandling og trønderslakt - 9 Nov 2020

Les dagens VG her!En av Tom Hagens nære støttespillere forteller nå for første gang hvorfor han mener det er utenkelig at milliardæren står bak Anne-Elisabeth Hagens forsvinning.

Les dagens VG her!Personer som opplever forandringer i smaks- og luktesans etter covid-19, er et mysterium for forskerne - som nå søker svar i en stor, internasjonal studie. En metode er lovende for å hjelpe dem som er rammet, mener professor.

VG mener: Rasisme er en dødelig giftTrakassering på grunn av hudfarge, religion eller legning forekommer i idretten så vel som i samfunnet for øvrig. Men noen synes å mene at det «ikke er så farlig» om det skjer i et oppildnet sportslig øyeblikk; når følelser koker i fortvilelse eller skuffelse – det være seg over egen innsats, en motstander som ble for sterk, eller kanskje en dommeravgjørelse. Spørs hvem som definerer den, politiske aktivister i lame stream media har 0 troverdighet what so ever! Viktig å huske at rasisme er ikke hvite mot andre hudfarger. Rasisme og diskriminering går på tvers av hudfarge og etnisitet eller legning. Viktig å straffe det enten det er den ene eller den andre som gjør det. Det blir utfordringen her vil jeg tro. Det kan så være. Men det er også flere andre ting. MSM er et eksempel på en enda verre.

Les dagens VG her!Personer som opplever forandringer i smaks- og luktesans etter covid-19, er et mysterium for forskerne - som nå søker svar i en stor, internasjonal studie. En metode er lovende for å hjelpe dem som er rammet, mener professor.

Les dagens VG her!En av Tom Hagens nære støttespillere forteller nå for første gang hvorfor han mener det er utenkelig at milliardæren står bak Anne-Elisabeth Hagens forsvinning.

VG mener: Rasisme er en dødelig giftTrakassering på grunn av hudfarge, religion eller legning forekommer i idretten så vel som i samfunnet for øvrig. Men noen synes å mene at det «ikke er så farlig» om det skjer i et oppildnet sportslig øyeblikk; når følelser koker i fortvilelse eller skuffelse – det være seg over egen innsats, en motstander som ble for sterk, eller kanskje en dommeravgjørelse. Spørs hvem som definerer den, politiske aktivister i lame stream media har 0 troverdighet what so ever! Viktig å huske at rasisme er ikke hvite mot andre hudfarger. Rasisme og diskriminering går på tvers av hudfarge og etnisitet eller legning. Viktig å straffe det enten det er den ene eller den andre som gjør det. Det blir utfordringen her vil jeg tro. Det kan så være. Men det er også flere andre ting. MSM er et eksempel på en enda verre.