Borgarting Lagmannsrett Økokrim Lime Oslo Tingrett

Borgarting Lagmannsrett Økokrim Lime Oslo Tingrett

Lagmannsretten opphever betalingskrav mot advokat

Lagmannsretten opphever betalingskrav mot advokat

15.06.2021 12:38:00

Lagmannsretten opphever betalingskrav mot advokat

Oslo tingrett krevde at advokat Morten Kjensli betalte tilbake penger som var blitt utbetalt til en tolk. Nå har lagmannsretten opphevet avgjørelsen.

Borgarting lagmannsrett slår fast avgjørelsen fra tingretten bygger på uriktig lovforståelse.VG avdekket i fjor at Advokatfirmaet Rogstads forsvarere har gitt oppdrag for en millionsum til et omstridt tolkeselskap i den såkalte Lime-saken.

Mulig meteor observert over store deler av Østlandet Ap-politiker kolliderte med elg: – Ansiktet smalt i frontruten De rosa sauene er tilbake

Rogstad-advokat Morten Kjensliom å delvis tilbakebetale en regning fra Aba Consulting, for tolkearbeid han hadde satt sitt godkjentstempel på.Krevde tilbake deler av regningAv regningen på nærmere 160.000 kroner, som først ble utbetalt av Oslo tingrett, ville tingretten ha tilbake 37.332 kroner.

Det fremgår av lagmannsrettens avgjørelse at tingrettens beslutning om omgjøring var at tingretten ble kjent med nye opplysninger.«Flertallet forstår det slik at kravet som er fremmet mot Kjensli er basert på en omgjøring av den første beslutningen om å godkjenne tolkens salæroppgave. Det fremgår av tingrettens begrunnelse at det er tale om en ny vurdering av salæroppgaven for tolkens arbeid, ut fra at det foreligger nye opplysninger», heter det i avgjørelsen. headtopics.com

Uavklart om ankeSelv om lagmannsretten opphevet avgjørelsen, tar de ikke endelig stilling til hvem et eventuelt krav kan rettes mot.«Ut fra det resultatet flertallet her er kommet til, finner flertallet ikke grunn til å ta endelig stilling til hvem et refusjonskrav som følge av omgjøring kan rettes mot», heter det i dommen.

Oslo tingrett har ikke tatt stilling til om saken skal ankes videre.«Vi ser at lagmannsretten har vurdert saken annerledes enn dommeren i tingretten. Dommeren har foreløpig ikke tatt stilling til om saken skal ansees som avsluttet, eller om kravet skal vurderes på nytt, og i så fall overfor hvem», uttaler sorenskriver Yngve Svenden i Oslo tingrett i et skriftlig svar til VG.

Les mer: VG »

Om eg berre kan få kjøpt det store huset for 10 millionar ...Er vi i ferd med på å oppdra ein generasjon som jobbar i mot sin natur?

Viking-børsen: «Fantastisk scoring og enda bedre feiring»Se Aftenbladets dom etter Vikings kamp mot Vålerenga.

Chrissy Teigen legger seg flat: – Jeg skammer megSupermodellen Chrissy Teigen bryter stillheten etter anklager om mobbing mot en rekke mediepersonligheter. For ei fæl hurpe hu der er. Lurer på hva hun sto model for da, 'Glefs' hundemat🤔😏

Rapport til regjeringen: Tiltak mot negative følger av corona-skolenEt regjeringsoppnevnt utvalg foreslår flere tiltak mot tapt læring og negative konsekvenser av corona-skolen.

Ropstad ut mot EM-sponsor TikTok etter Eriksens hjertestansBarne- og likestillingsminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) reagerer kraftig på at barn ned i 13-årsalderen enkelt kan spore opp videobildene av fotballspilleren Christian Eriksens hjertestans på mobil-appen TikTok. Da må man gå etter alle nettstider som deler videoer. Når det først er ute på nett, så er det nesten umulig å få det vekk.

NATO-toppene enige om knallhard front mot RusslandBRUSSEL (VG) NATOs 30 medlemsland avslutter toppmøtet i Brussel med å beskylde Russland for å bryte med verdier, prinsipper, tillit og forpliktelser i forholdet til NATO. Det fremgår av toppmøtets harde slutt-uttalelse. Knallhård men rådiplomstisk menar ni? Veldig bra! NoDictatorship ✊ 🔥 FreeRussia 🔥 ✊ FreeNavalny ✊ dontbesilent ✊