Kronikk: Hakk i plata for næringslivets kompensasjonsordning

  • 📰 e24
  • ⏱ Reading Time:
  • 22 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 12%
  • Publisher: 51%

Norge Overskrifter Nyheter

Norge Siste Nytt,Norge Overskrifter

Har regjeringen tenkt nok på revisors rolle når bedriftene skal søke corona-«kontantstøtten»?

presenterte kompensasjonsordningen for næringslivet 27. mars gikk det under fire uker til de første bedriftene fikk utbetalt midler under støtteordningen.etter at søknadsportalen åpnet hadde over 10 000 bedrifter søkt om kompensasjon. Det vitner om en støtteordning som er effektiv og virker raskt.

Et sentralt moment ved ordningen er derfor at Skatteetaten, som forvalter ordningen, har tilstrekkelige kontrollmekanismer for å sikre kontroll og etterlevelse av regelverket.innebærer at søkere må bekrefte at erklæring fra revisor, eller registrert regnskapsfører, som bekrefter de oppgitte beløpene kan fremlegges ved forespørsel fra Skatteetaten. Det er her utfordringene starter.

 

Takk for kommentaren din. Kommentaren din vil bli publisert etter gjennomgang.
Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

 /  🏆 20. in NO

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Tunge løft for næringslivetRegjeringen har innført massive tiltak for næringslivet, og flytter store deler av byrden ved virusutbruddet bort fra bedriftenes skuldre.
Kilde: e24 - 🏆 20. / 51 Les mer »