Frode Sulland Coronaviruset Etterforskning Geilo Helse- Og Omsorgsdepartementet Erna Solberg Politie

Frode Sulland Coronaviruset Etterforskning Geilo Helse- Og Omsorgsdepartementet Erna Solberg Politie

Kritisk til SMKs sushi-utredning: Anslår verdien til minst 30.000 kroner

Kritisk til SMKs sushi-utredning: Anslår verdien til minst 30.000 kroner

17.04.2021 17:52:00

Kritisk til SMKs sushi-utredning: Anslår verdien til minst 30.000 kroner

Advokat Frode Sulland er kritisk til at embetsverket brukte tid på å lage en juridisk vurdering av statsminister Erna Solbergs private bursdagsfeiring på Geilo. Statsministerens kontor kaller kritikken «meningsløs».

fikk kritikk fra jusprofessor Eivind Smith, førsteamanuensis Jon Christian F. Nordrum ved Universitetet i Oslo og opposisjonen på Stortinget.– Disse juridiske avdelingene skal jobbe for den øvrige forvaltningen, ikke med å belyse rettstilstanden for politikere og deres privatliv, sier Sulland etter å ha lest de to vurderingene.

Ap-topp: Kan se ut som NRK er blitt muslimsk Mamma er konspirasjonsteoretiker. Jeg føler meg så maktesløs. Vi så over 40 timer Fox News på én uke. – Du får små stemmer i bakhodet

Den første SMK mottok er på seks sider (last nedher) og tok for seg en sushi-middag i Solbergs leide leilighet på Geilo.Topp-juristene i departementet konkluderte med at «mange anbefalinger ble brutt da statsministerens familie møttes for markering av hennes 60- årsdag», men frikjente langt på vei Solberg og skrev at politiet trolig ville kunne henlegge saken på grunn av uklar jus.

Den andre juridiske vurderingen på fire sider (last nedher) oppsummerte rettskilder for covid-19-forskriftens bestemmelser om arrangementer.Den går også inn på reglene for å samles på hotellrom, som var tilfellet for den andre feiringen på Geilo som ble etterforsket av politiet. headtopics.com

FIKK UTREDNINGER: Statsministerens kontor, der Erna Solberg (H) jobber.Foto: Helge Mikalsen, VGMen politiet etterforsket også en bursdags-sammenkomst på restaurant dagen før. Sist uke kom straffen:Solbergfikk et foreleggpå 20.000 kroner av politiet for å arrangere sitt eget 60-års lag på restaurant på Geilo i vinterferien, der flere enn det tillatte antallet gjester deltok.

Ektemannen fikk påtaleunnlatelse, som betød at politiet mente alle vilkår for straffbarhet var oppfylt, og at personen var skyldig, men at de lot være å fremme straffesak.Prislapp: 30.000–60.000 kronerOpp gjennom årene har han selv fått mange personer på døren som har etterspurt juridiske vurderinger om små eller store problemer. Etter å ha lest begge dokumentene sier Sulland til VG:

– Jeg ville anslå at det å sette seg inn i lovgivningen og skrive noe tilsvarende disse to vurderingene ville kreve 8–10 timer.– Mitt kontor ligger jo ikke på Aker Brygge, så jeg vil anta at vi ville tatt en timepris på rundt 2500 kroner pluss merverdiavgift for slikt arbeid. Så jeg ville anslå en kostnad opp mot 25.000 kroner, sier Sulland.

Det tilsvarer 31.250 kroner med avgifter.– Men vi kan jo se for oss at en statsminister ville brukt andre advokatfirmaer til formålet, og da ville timeprisen kunne vært den dobbelte eller høyere, sier Sulland.I så fall ville oppdraget kostet 62.500 kroner for en privatperson. headtopics.com

Robert De Niro skadet beinet Reaksjoner på nye flaskestørrelser i butikkene: – Jeg har fått meldinger fra flere som synes dette er sleipt 320 nye koronasmittede registrert siste døgn

Wessel-Aas: UoversiktligOgså leder i advokatforeningen Jon Wessel-Aas har lest de juridiske vurderingene til SMK.– Basert på notatenes problemstillinger og på det aktuelle rettskildebildet, som er nokså uoversiktlig og som gjelder bestemmelser som det ikke fantes noen praksis om, ville jeg anslå at det ville gå med omkring ti timers arbeid for å få oversikt over relevante rettskilder, analysere dem og deretter nedfelle vurderingen i et dekkende notat, sier Wessel-Aas.

SAMME ANSLAG: Jon Wessel-Aas, leder i Advokatforeningen og advokat i Lund & Co.Foto: Frode Hansen, VGWessel-Aas arbeider til daglig i Lund & Co. I vurderingen av sushi-middagen på Geilo bruker helserettsavdelingen et internt notat fraregjeringens covid-19 utvalg

, RCU, som kilde. Slike notater er i utgangspunktet ikke offentlige.–For en ekstern advokat ville det innebære noe mer arbeid å få oversikt, enn for jurister i det departementet som har vært ansvarlige for utformingen av det aktuelle regelverket, sier Wessel-Aas og utdyper:

– Ikke minst i dette tilfellet, med forskrifter som har vært gjenstand for en rekke endringer i løpet av pandemien. En ekstern advokat ville nok utdypet sine vurderinger noe mer enn hva som er gjort i notatene fra departementet, herunder med hensyn til å trekke inn praktisering av straff for overtredelser av vanskelig tilgjengelig forskrifter med uklare grenser på andre livsområder. headtopics.com

SMK:–MeningsløsPå Statsministerens kontor faller kritikken og spørsmålet om Solberg ville involvert Samferdselsdepartementet i tilfelle hun fikk en trafikkbot på stengrunn.–Sammenligningen er meningsløs, sier statssekretær Rune Alstadsæter (H) i en uttalelse sendt på e-post til VG.

KRITISK: Statssekretær Rune Alstadsæter (H).Foto: Terje PedersenHan opplyser at både departementene og SMK fikk mange henvendelser om hvordan regelverket var å forstå, blant annet fra mediene selv.– Disse spørsmålene måtte besvares uavhengig av politisaken, slik departementene har gjort en rekke ganger under hele pandemien, sier Alstadsæter.

Raymond Johansen: Vanskelig med munnbind og avstand i russebussen 15-åring knuste rekorden til Jakob Ingebrigtsen Israels forsvarsminister: «Gaza vil brenne»

–Hverken SMK eller Helse- og omsorgsdepartementet har bistått statsministeren i hennes kontakt med politiet, utover at hennes sekretær har funnet tidspunkt for samtalene i statsministerens kalender, sier Alstadsæter.VG får bekreftet at SMK ble kontaktet av NRK allerede den 16. mars for å få en kommentar til saken om Solbergs to omstridte 60-årslag på Geilo. På dette tidspunktet var ikke saken offentlig kjent og politiet hadde heller ikke innledet etterforskning.

Saken sprakk på NRK tre dager senere, den 18. mars. Morgenen etter, da også politiet offentliggjorde at de startet en etterforskning, bestilte SMK utredningene fra Helse- og omsorgsdepartementet.– Som vi tidligere har opplyst, ønsket Statsministerens kontor en oversikt over hva som var et arrangement i henhold til covid-19-forskriften for å sikre at svarene SMK ga til mediene ga uttrykk for riktig forståelse av gjeldende smittevernregler og smittevernanbefalinger, skriver kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse til VG.

–Ikke brukt i politiavhørVG har spurt SMK hvordan de juridiske vurderingene fra HOD ble brukt i ettertid.– Innspillene vi fikk fra Helse- og omsorgsdepartementet har kun vært benyttet internt på Statsministerens kontor for å håndtere alle mediehenvendelsene som kom i kjølvannet av det som skjedde på Geilo, skriver Hjukse i en e-post til VG.

– Statsministerens avhør med politiet har kun dreid seg om sakens faktum, altså hva som skjedde på Geilo. Hun støttet seg ikke på noen dokumenter under avhøret, og har heller ikke overlevert noen dokumenter til politiet, skriver Hjukse.

I AVHØR: Her på Geilo. Sindre Finnes og Erna Solberg ble avhørt av politiet etter samlingene på Geilo.Foto: PrivatTaus om viktig samtaleStatsministerens kontor har flere ganger fremholdt at den første rapporten, som i detalj vurderer om Solbergs sushi-middag på hotellrommet på Geilo i vinterferien var straffbart, ble til ved en misforståelse.

Ifølge SMK skjedde selve bestillingen av utredningen i en muntlig samtale. VG får opplyst at den ikke er journalført.VG har spurt kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse om følgende:Hvilket forum som besluttet å bestille utredningen.

Hvem som deltok i samtalen der utredningen ble bestilt og når på morgenen den fant sted.Om det finnes noe skriftlig som kan bekrefte hva SMK faktisk ba Helserettsavdelingen i HOD om å utrede for dem.Det bidrar ikke Statsministerens kontor til å belyse. De avviser også å gi innsyn i en rekke e-poster mellom dem og HOD i samme periode.

– Det er ikke gitt innsyn i disse e-postene, fordi innsyn i denne typen kommunikasjon mellom departementene vil kunne heve terskelen for både å be om og å gi innspill, råd og vurderinger. De samme vurderinger gjør seg gjeldende når det gjelder hvem som snakket med hvem når. Utover den e-posten som det allerede er gitt innsyn i, skjedde bestillingen av notatet muntlig.

Les mer: VG »