Krever saftig lønnsvekst

En lang rekke med moderate lønnsoppgjør skal brytes denne våren, varsler Fellesforbundets leder Jørn Eggum.

24.01.2022 10:36:00

En lang rekke med moderate lønnsoppgjør skal brytes denne våren, varsler Fellesforbundets leder Jørn Eggum.

En lang rekke med moderate lønnsoppgjør skal brytes denne våren, varsler Fellesforbundets leder Jørn Eggum.

Les mer: Dagbladet »

- Jeg kjenner på at dette er ambisiøse krav, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum til Børsen.. Det største LO-forbundet i privat sektor tar sikte på å innta ledertrøya i årets lønnsoppgjør med et saftig krav om økt kjøpekraft.. Eggum forklarer bakgrunnen for det som kan bli et historisk lønnskrav:. - Vi har hatt moderate lønnsoppgjør i mange år nå. Samtidig tjener veldig mange bedrifter jækla godt, selv om noen også sliter. Så har vi trusler om økt rente, vi har en strømpris vi ikke har helt kontroll på og en prisvekst vi ikke har sett på mange år. Derfor må kravet være at kjøpekraften øker, sier Eggum.. Ledelsen i LO-tungvekteren Fellesforbundet legger en krystallklar innstilling på bordet når forbundsstyret møtes tirsdag til uka for å vedta kravene.. - Det kan jo bli tøft, erkjenner Eggum.. Kan se 4-talletIfølge Statistisk sentralbyrå (SSB) steg prisene med 3,5 prosent i 2021. Rammen for lønnsoppgjøret var langt mer beskjedent - nemlig 2,7 prosent.. Den endelige fasiten kommer når det partssammensatte Teknisk beregningsutvalg (TBU) legger fram sin rapport i midten av februar, men Eggum mener det er trygt å slå fast følgende:. - Vi kom ut av 2021 med svekket kjøpekraft.. - Så når dere både skal ta igjen det tapte, og ligge over prisveksten for i år, da kan vi se et lønnskrav høyt på 3-tallet eller kanskje til og med på 4-tallet i prosentvekst?. - Det gjenstår å se hva TBU kommer fram til, og det er først etter at den fasiten foreligger at vi er beredt til å tallfeste våre krav, som altså skal sikre økt kjøpekraft.. Eggum presiserer at kravene vil bli fremmet som et kronekrav og ikke i prosent - som et bidrag til å utjevne lønnsforskjeller.. Børsen har framlagt opplysningene og regnestykket for administrerende direktør Stein Lier-Hansen i NHO-giganten Norsk Industri, som er Fellesforbundets forhandlingsmotpart. Han har så langt ikke hatt anledning til å svare.. Nye lavtlønnskravFagforeningstungvekteren har enda mer krutt på lager. Det ligger nemlig an til at det også vil bli fremmet nypussede krav om ekstra lønnsvekst for lavlønnsgrupper.. - Lavlønnsprofil er ikke noe nytt i våre krav. Men vi ser nå på ulike alternative modeller for å sikre lavlønnstillegg, forteller Eggum.. Han sier at dagens modell tar utgangspunkt i snittlønninger i bransjer, og derfor ikke fanger opp at det er enkeltnivåer som faktisk ligger under minstelønn.. At lederlønninger og i noen tilfeller også mellomlederlønninger ofte drar fra resten av feltet, bidrar også til å forkludre bildet.. - Vi har ikke konkludert ennå, men vi ser at eksisterende beregningsmåte ikke treffer godt nok. Et alternativ kan være å gjøre det bedriftsnivå, røper Fellesforbundets leder.. Skal kunne bæresAt coronapandemien fortsatt sender skygger av usikkerhet over den økonomiske utviklingen, kan ikke dempe lønnskravene i særlig grad denne våren, mener Eggum.. - Men du innrømmer jo at det er ambisiøst og at det kan bli tøft?. - Vi har bak oss år med nulloppgjør og beskjedne oppgjør på 1-tallet, som likevel sikret økt kjøpekraft. Nå er bildet et helt annet. På den annen side har Fellesforbundet ingen historie for å forhandle våre medlemmer ut av porten, understreker Eggum.. Og selv om kravene vil bli ambisiøse, vil han gjerne poengtere følgende:. - Vi pleier å treffe godt, og vi har en grunnleggende forpliktelse til å forhandle fram et lønnsoppgjør som den konkurranseutsatte delen av norsk næringsliv har rygg til å bære.. Dropper AFPDersom Fellesforbundet får med seg resten av LO-familien, vil årets lønnsoppgjør bli forhandlet under frontfagsmodellen.. - Det innebærer at vi tar på oss ledertrøya for hele feltet som da forhandler etter oss. Og når vi da vurderer den økonomiske veksten, skal vi også kvalitetssikre at konkurranseutsatt sektor har råd til å bære kravene som fremmes. Denne rammen vil deretter bli førende for resten av lønnsoppgjøret, det er dette som er kjernen i frontfagsmodellen, forklarer Eggum.. En praktisk følge dersom årets lønnsforhandlinger blir forbundsvise og ikke samlet, vil være at alt snakk om å revidere AFP-ordningen ikke vil bli en del av forhandlingene.. Advarer sykepleiere og lærereEggum har fått med seg at arbeidstakergrupper utenfor LO-systemet, med sykepleiere og lærere i spissen, har raslet med krav om et ekstra lønnsløft for coronautsatte grupper.. Til dette sier Eggum følgende:. - Vi har også bussjåfører, folk i dagligvarehandelen og en lang rekke andre grupper som har måttet strekke seg lenger enn normalt under pandemien. Så syns jeg det blir litt krevende dersom for eksempel Unio skulle gå til angrep på frontfagsmodellen. Dette er en modell som har tjent Norge godt i alle år, også deres medlemmer. Det blir kortsiktig og egoistisk, etter mitt syn.. At disse gruppene er offentlig ansatte, er en ekstra utfordring i så måte, framholder Eggum:. - Skal vi la staten og politikerne regulere lønnsfastsettelsen i Norge? I så fall er vi på ville vier. Dette må partene i arbeidslivet ta seg av. Når vi treffer planken og setter rammene for det vi tåler, bidrar vi også til å holde prisveksten nede og sånn sett sikre kjøpekraft. Alternativet bringer oss inn på ville veier, sier Fellesforbundets leder..