Krever nullrente på gigaregning

24.01.2022 00:06:00

Regnskap Norge slår alarm på vegne av små og mellomstore bedrifter.

Regnskap Norge slår alarm på vegne av små og mellomstore bedrifter.

Regnskap Norge slår alarm på vegne av små og mellomstore bedrifter.

Les mer: Dagbladet »

Solvik-Olsen (Frp) mener Norge bør satse på kjernekraft: – Bør bidra til å utvikle teknologiRegjeringen gir ikke mye håp til kjernekraft-entusiastene: – Ikke aktuelt. Frp-nestleder mener det bør vurderes: – Økonomisk oppside for Norge, mener han.

Her er Taliban på vei til NorgeOSLO / BEIRUT (VG) Søndag skal Taliban gjennomføre sitt første møtet i vesten siden de tok over makten i Afghanistan. Nå er de på vei til Norge i et privatfly. Har vi startet å forhandle med kuppmakere nå? Är det några demonstrationer på gång i Oslo? hvofor anerkjenner Norge disse slik?

Familien som binder Norge sammenPrinsesse Ingrid Alexandra får pliktene i arv. Som faren. Og bestefaren. Og faren hans før det. Kongefamilien står for noe bestandig og stabilt i en urolig verden.

Norge vant etter vanvittig opphenting - Tandrevold avgjorde på ankeretappenKaroline Knotten (27) fikk den verst tenkelige starten på stafetten i Anterselva, men da tsjekkernes Lucie Charvátová kjørte ut av løypa, benyttet ankerkvinnen Ingrid Landmark Tandrevold (25) muligheten til å skyte Norge til seier.

Taliban på vei til Norge- Innebærer ikke noen endring av norsk politikk, skriver utenriksministeren. Det er jo det som er så trist.... Fortsatt ingen ryggrad 😡😡😡

Selbekk om Taliban til Norge i privatfly: – SmakløstDagen-redaktør Vebjørn Selbekk reagerer sterkt på at Taliban-ledelsen er hentet til Norge privatfly. Det hadde vært veldig interessant å få vite hva Taliban synes om Selbekk og hans holdninger til kvinner og annerledestenkende. Husk rød løper når seiersherrerne ankommer og kjører i en bilkortesje gjennom Karl Johansgate 🙄🙄 Når vi vet at Støre hadde samtaler med Hamas, så er vi ikke overrasket over at han skal møte Taliban.

- Det er skikkelig umusikalsk at staten profitterer på et næringsliv de selv setter i en vanskelig situasjon.om Norge bør satse på en slik industri .er Anas Haqqani en del av delegasjonen.Publisert: Nå nettopp Dette er en kommentar.

Det er ikke bra, sier administrerende direktør Rune Aale-Hansen i Regnskap Norge til Børsen.. Miljøpartiet de Grønne og Fremskrittspartiet er de eneste partiene som ønsker å intensivere forskningen på kjernekraft i Norge. «Coronabonus»Profitten AS Norge kan innkassere er den som av Rødt tidligere har blitt omtalt som «coronabonus», og den knytter seg til ordningen med utsatte skatter og avgifter. Det finske privatflyselskapet som eier flyet på bildene, Jetlife, sier til VG at de heler ikke ønsker å kommentere saken.. – Ikke aktuelt Likevel er den politiske stemningen for å satse på en norsk kjernekraft-industri nokså laber. Den ordningen ble innført som en hjelp til bedrifter som har fått kraftig redusert sin omsetning grunnet statens restriksjoner i forbindelse med coronaviruset. En dag skal hun bli Norges dronning.

. Vi har andre alternativer som det er mer naturlig å konsentrere innsatsen om, som vindkraft på land og til havs samt videreutvikling av vannkraft, men også energieffektivisering. Møter med spesialrepresentanter for Afghanistan fra Norge, Tyskland, Storbritannia, Frankrike, Italia, EU og USA. De siste oppdaterte tallene viste at den utsatte regningen beløp seg til fire milliarder norske kroner. Den kan bli høyere, ettersom det er mulig å få utsatt arbeidsgiveravgift og moms som forfaller i starten av dette året også. Det er altså ikke noe reelt alternativ for dagens regjering å satse på en slik industri.. Disse flys inn både fra Afghanistan, men også fra andre land der de lever i eksil. Med en utsatt regning kommer også forsinkelsesrenter, som i utgangspunktet er på åtte prosent. – Det er svært kostbart og tar lang tid å bygge. Det er antagelig få i Norge som ville stemt for å innføre monarki i en ny folkeavstemning i dag.

Mange, deriblant arbeidsgiverorganisasjonene, argumenterte hardt for at den måtte settes ned, og fra midten av januar og fram til og med 31. mars er renta seks prosent. Avfallet må dessuten lagres svært lenge, opptil flere tusen år, før det kan anses som ufarlig, forteller Vik. – Legitimiserer internasjonal terror En kvinneaktivist i Kabul skriver på tekstmelding til VG at hun er sterkt kritisk til Taliban-besøket i Norge.. Viser til lovverketDet er ikke godt nok, mener Regnskap Norge, som viser til lovverket når de argumenterer for hvorfor de mener staten ikke bør la det påløpe renter på den gigantiske skatteregningen. Dessuten må brenselet importeres, legger han til.. Hun er en del av et kvinnenettverk i Afghanistan som er sterkt kritiske til de nye makthaverne i landet. Særlig blant de unge.

For grunnlaget for forsinkelsesrenta ligger i «lov om forsinkelsesrente» og tilhørende forskrift. Likevel er det ikke aktuelt å satse på en slik industri i Norge. I §2 står det:. «Det skal ikke svares forsinkelsesrente dersom forsinkelsen er framkalt ved forhold på fordringshaverens side». Land som ikke har disse magasinene kan bruke slike kjernekraft. Publisert:.. Regnskap Norge mener derfor at forsinkelsesrenta bør settes til null, slik de mener det åpenbart er hjemmel for i loven. Kjernekraft er derfor ikke aktuelt inntil videre. Historien er også på lag med kongefamilien.

. De viser til at de siste offisielle tallene fra i høst viste at det hadde påløpt rentekostnader på opp mot en halv milliard. Han mener det er bedre å satse stort på havvind i Nordsjøen.. - Vi har registrert at Finansministeren har innvilget en lavere rente, og så oppfatter vi at de ikke ønsker å gå lenger ned fordi de ikke ønsker at det skal være et gratis lån. – Dersom kjernekraft og dens teknologi en gang i framtiden kommer dit at det ikke blir problematisk, med tanke på avfall, så kan den ha fordeler vi er åpne for, sier Hansson. Det synes jeg er et argument som er uryddig og halter. Kongefamilien balanserer det opphøyede og det folkelige, kanskje bedre enn noe annet kongehus i Europa.

Vilkåret for å få utsettelse knytter seg utelukkende til covid og omsetningssvikt, sier Aale-Hansen. Vis mer Olav Olsen / Aftenposten Avfallsproblematikken må avklares før en eventuell satsing, forteller han.. - Bør ha tilbakevirkende kraftI fjor høst anslo Finansdepartementet at de samlede renteinntektene for staten fra ordningen kunne bli så mye som 100 millioner kroner i 2022, gitt en forsinkelsesrente på åtte prosent. – Kjernekraft har historisk skapt avfall som er eksepsjonelt farlig.. - Når du ser på de tallene fra i fjor så kan det fort bli flere hundre millioner kroner, selv om man har satt renta ned til seks prosent. Han peker også på prisbildet.v.

Det er nesten så vi stiller spørsmål ved lovligheten av renta, gitt lovteksten, sier Aale-Hansen.. En satsing på kjernekraft ville okkupert midler som kunne gått til andre satsinger, hevder han. - Bør en nullrente ha tilbakevirkende kraft?. - La meg si det på følgende måte: Regjeringen har vist at de ikke har problemer med å lage tilbakevirkende kraft på kompensasjonsordninger, og da bør det i alle fall ikke være noen problemer med denne her. Partiets nestleder, Ketil Solvik-Olsen, har interessert seg for kjernekraft siden 2006. Jeg tror ikke de har vært oppmerksomme på den ekstraordinære kostnaden dette er for bedrifter som sliter. Dette viser at vårt kongehus også har en demokratisk forankring.

. Han argumenterte for en kraftfremtid basert på kjernekraft med thorium, forteller han. Aale-Hansen er redd for at de små og mellomstore bedriftene blir litt glemt i debatten.. Han mener Norge kan tjene store penger på thoriumforekomsten i landet. - Der er marginene mindre. Når de mister inntekter og i stedet får en ekstrakostnad, da blir marginene enda tynnere. Dette betyr ikke at energien må komme fra Norge. Kong Olav inkluderte innvandrere.

Det er enda større fare for at de går dukken.. Det er ikke naturlig å bygge kjernekraft i Norge i dag, mener Frp-nestlederen. - Ekstraordinær situasjonBåde Solberg-regjeringen og Støre-regjeringen har forsvart den høye forsinkelsesrenta på omtrent likelydende vis, og blant annet vist til at man ønsker å hindre «at enkelte nedprioriterer skatte- og avgiftskrav til fordel for private krav».. Frp-nestleder Ketil Solvik-Olsen har siden 2006 interessert seg i kjernekraft som mulig norsk industri. - Det er en ekstraordinær situasjon som gjør at mange ikke har inntekter, ikke har likviditet og ikke kan betale. Storbritannias dronning Elizabeth var bare 25 år da hun ble dronning.

Å tro at noen spekulerer i det …, sukker Aale-Hansen og fortsetter:. – Vi er vant til å se gigantisk store kjernekraftverk, men utviklingen viser også at det kan være mulig å bygge mye mindre kraftverk, som kan produsere mindre kraft. - De får denne utsettelsen utelukkende knyttet til covid-19. Det må være inntektssvikt og det er konkrete vilkår som må innfris. Men å bygge et anlegg på 1600 MW i Norge er unødvendig rent økonomisk, hevder han. Ingen kan gå rundt og tro at noen vil sette seg i en sånn situasjon for å spekulere i gratis utsatt skatt og avgift.. Da var ofte det eneste motargumentet Tsjernobyl-ulykken. Da hun fikk vite dette, kalte hun ham inn til sitt kontor for en overhaling.

I en skriftlig uttalelse til Børsen skriver Finansdepartementet:. «Det følger av skattebetalingsloven § 11-1 første ledd at det skal beregnes renter av skatte- og avgiftskrav som ikke betales innen forfall. Da nytter det ikke å komme med fakta om at teknologien er en helt annen i dag, samt at dette var utrygge sovjetiske anlegg. Forsinkelsesrenteloven § 2 annet ledd gjør unntak fra plikten til å betale forsinkelsesrenter i tilfeller der forsinkelsen er fremkalt ved forhold på fordringshavers side.. Han mener politikerne må bruke mer tid på å sette seg inn i kjernekraftens muligheter før de klubber det ned. Bestemmelsen gjelder også for skatte- og avgiftskrav, jf.” I Netflix-serien «The Crown» møter vi den unge dronning Elizabeth, som tar over tronen som 25-åring, ung og uerfaren.

skattebetalingsloven § 11-1 annet ledd. – I verste fall så kan man få et kraftverk som stivner og ikke leverer strøm. Etter departementets syn er ikke forsinkelsesrenteloven § 2 annet ledd til hinder for å kreve forsinkelsesrente i de tilfellene henvendelsen gjelder.». Da blir anlegget stående der som et slags tomt monument. Krever fleksibilitetAale-Hansen er oppriktig bekymret for små og mellomstore norske bedrifter, og er redd påløpte rentekostnader kan føre til konkurser.. Derfor skulle jeg ønske at flere kunne sette seg ned å få mer forståelse for teknologien, avslutter Frp-nestlederen. Kongehuset representerer noe opphøyet og litt mystisk, i en tidvis triviell hverdag.

Han sier at Regnskap Norge er grunnleggende opptatt av at alle frister og regler skal overholdes, men mener likevel staten er litt for rigid. For bommer man på en tilbakebetalingsfaktura, er man ute av ordningen og står fort overfor tvangsinndrivning.. - Vi oppfordrer til å gi styringssignaler til Skatteetaten om rom for fleksibilitet. Vi ønsker litt forståelse for at det kan glippe litt ufrivillig fra tid til annen. Han representerer en langsiktighet, og har en erfaring, som ingen andre i landet har.

Skatteetaten bør ha en dialog heller enn å gå til tvangsinndrivning. «Glemte dere å betale tilbake? Skynd dere nå, så får vi dere inn i sporet», foreslår han.. .