Koronapass: – Regjeringen burde hatt dette på plass for lengst

13.01.2022 19:49:00

Man kan ikke bare vente og vente, mener NHO.

Koronavirus-Covid-19, Nho-Naeringslivets-Hovedorganisasjon

Man kan ikke bare vente og vente, mener NHO.

Regjeringen burde vært mye mer på hugget og for lengst innført koronasertifikat, slik andre land har gjort, mener NHO. Også kulturlivets organisasjoner har lenge vært utålmodige.

– Et paradoksInnføringen av koronapass, eller koronasertifikat, har latt vente på seg i Norge. I land som Italia og Frankrike har de hatt det lenge.– Vi representerer jo bedriftene i Norge, og vi ønsker generelt at man tar i bruk koronapass slik at vi får i gang aktiviteten igjen på en god og trygg måte, og at man kan samle større grupper også innendørs, sier Melsom til Dagsavisen.

– Det er ikke tvil om at strenge koronatiltak og antallsbegrensninger rammer bedrifter og arbeidsplasser og får store økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser. Det er et paradoks at vi ennå ikke har fått satt dette i system, når andre land får det til og det fungerer godt, ifølge de tilbakemeldingene vi har fått, sier Melsom.

Les mer:
Dagsavisen »

På dagtid kjører de store maskiner. På fritiden kjører de miniversjoner av dem

– Det gjør noe med deg selv når du skaper noe du er stolt av. Les mer >>

FHI=Fascismen i HIet (hiet) Så å stenge uvaksinerte ute ifra samfunnet slik som Italia og Frankrike mer eller mindre har gjort er for uvaksinertes eget beste? Ikke skal de få handle i butikker,ikke skal de få spise på resturanter og ikke skal de få lov til å jobbe heller. Forbanna fascister!!!

NHO-rapport: Tredobling av bedrifter med mer enn halvert omsetningAndelen bedrifter der omsetningen er mer enn halvert, ble tredoblet fra desember til januar, viser NHOs siste medlemsundersøkelse. Særlig reiselivet sliter.

Må stoppe justispolitisk skandaleDen forrige regjeringen åpnet for å gi Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mulighet til nær totalovervåkning på nett. Regjeringen Støre må stoppe loven.

Regjeringen letter på noen av koronatiltakeneRegjeringen letter på noen av koronatiltakene, men beholder også mange av dem. Smittetoppen ligger foran oss, påpeker statsministeren.

Finansierte butikken med studielån – nærmer seg 100 millionerGeir Magnus Evenstad sier han ikke har hatt én uke sammenhengende fri på ni år, men resultatene imponerer.

Ap-topp går imot byrådet – tar til orde for koronapass i OsloHvis alternativet er total nedstengning mener Oslo Aps fremste helsepolitiker i bystyret at man i stedet nå må innføre koronapass for skjenking og arrangementer i hovedstaden.

Solbakken frykter nye tiltak skal lamme idretten: – Går en grenseDen profesjonelle lagsporten må beskyttes nå, og så må breddeidretten slippe å lide mer. Det er landslagssjef Ståle Solbakkens (53) råd før regjeringen presenterer nye coronatiltak på fredag.

] – Et paradoks Innføringen av koronapass, eller koronasertifikat, har latt vente på seg i Norge.Publisert: Nå nettopp – Det nye året starter på bakfot.Et av de siste lovforslagene som den forrige regjeringen sendte ut på høring, har nå fått grundig slakt av en rekke sentrale høringsinstanser.Del denne artikkelen på e-post Se fakta om de nye tiltakene nederst i saken.

I land som Italia og Frankrike har de hatt det lenge. – Vi representerer jo bedriftene i Norge, og vi ønsker generelt at man tar i bruk koronapass slik at vi får i gang aktiviteten igjen på en god og trygg måte, og at man kan samle større grupper også innendørs, sier Melsom til Dagsavisen. Siden pandemien startet, har NHO gjennomført medlemsundersøkelser minst hver måned for å ta pulsen på situasjonen i bedriftene i sanntid. – Det er ikke tvil om at strenge koronatiltak og antallsbegrensninger rammer bedrifter og arbeidsplasser og får store økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser. Forslaget går ut på å gi Politiets sikkerhetstjeneste (PST) rett til å lage hva norske borgere har skrevet i kommentarfelt og i sosiale medier, i 15 år. Det er et paradoks at vi ennå ikke har fått satt dette i system, når andre land får det til og det fungerer godt, ifølge de tilbakemeldingene vi har fått, sier Melsom.571 bedrifter har svart på undersøkelsen som ble foretatt mellom 5. – Man kan ikke bare vente og vente, slik regjeringen har gjort, med ulike typer begrunnelser. I tillegg fjernes kravet om gult nivå i skoler og barnehager.

Vi tok til orde for dette allerede i fjor høst, at man burde innføre det, og sa tydelig fra om at dette var et tiltak vi mente ville være riktig, slik som de har det i andre land. januar. Datatilsynet er sterkt kritisk, og konstaterer i en pressemelding at dette lovforslaget vil endre PSTs rolle i det norske samfunnet: «Forslaget innebærer at PST går fra å være en politimyndighet som driver forebygging og etterforsking av konkret angitte straffbare handlinger, til å bli en tjeneste som driver etterretning mot norske borgere. Det å finne virkemidler som gjør at man kommer mer i balanse i en tid med pandemi, det skaper også tillit, mener Melsom. Vil beskytte uvaksinerte Hun forteller til Dagsavisen at NHO fikk behov for en ny gjennomgang av spørsmålet i perioden etter at omikron dukket opp i begynnelsen av desember i fjor. I desember oppga 5 prosent av bedriftene at omsetningen var mer enn halvert. Da viste det seg med all tydelighet at også fullvaksinerte kunne bli smittet. I en artikkel forrige uke oppsummerer nettstedet Rett24 godt essensen i lovendringen: Hovedpoenget i lovendringen er at den vil gi PST hjemmel til å lagre «åpent tilgjengelig informasjon for etterretningsformål», uavhengig av sikkerhetsmekanismene i politiregisterloven §§ 6 og 7. Nå mener NHO igjen at koronasertifikat er en god idé, rett og slett av hensyn til de uvaksinerte. Andelen bedrifter som oppgir omsetningssvikt sammenlignet med en normalmåned har økt fra 33 prosent i desember til 43 prosent i januar. * Utendørs idrettsaktiviteter for barn og unge kan gjennomføres som normalt.

Om de uvaksinerte ikke slipper inn der mange samles, unngår de alvorlig sykdom, ifølge NHO. – For å beskytte de uvaksinerte mot alvorlig sykdom ved smitte, og for å beskytte helsevesenet mot overbelastning, så mener vi man bør bruke et vaksinesertifikat for å kunne få tilgang til steder der flere mennesker møtes, så som konserter og uteliv. I desember hadde drøyt halvparten, 54 prosent, omsetningssvikt, mens 88 prosent oppgir det samme i januar.. Det vi er opptatt av, er at man har minst mulig inngripende tiltak. Med en fullvaksinert befolkning, hadde man med stor sannsynlighet kunne holde samfunnet mer åpent. Brorparten går godt Men dette er bare en del av bildet, ifølge Dørum. Bruk av vaksinepass i forbindelse med konserter og uteliv vil også kunne øke motivasjonen for de uvaksinerte for å la seg vaksinere, sier Melsom, som tar et forbehold: – Til enhver tid må vi vurdere hva som er hensiktsmessig i forhold til andre smitteverntiltak. I Datatilsynets personvernundersøkelse 19/20 svarer hele 16 prosent at de har unnlatt å delta i et kommentarfelt eller i sosiale medier fordi de frykter at myndighetene kan få tilgang til informasjonen. Munnbindpåbudet videreføres også når det ikke er mulig å holde minst 1 meters avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder.

Slik det er nå, mener vi det vil være riktig å ta koronasertifikat i bruk, sier Melsom, som legger til at det må tas hensyn til de som av helsemessige årsaker ikke kan ta vaksinen. – Men stemningen er dårligere i januar enn i desember. – For disse må det finnes hensiktsmessige løsninger. Det er viktig at tiltaket gjennomføres på en smidig og omtenksom måte. Det grunnleggende er at det er de samme bedriftene som nok en gang er plassert i smittevernets frontlinje.. [   ] Så fort som mulig Også kulturlivets organisasjoner er utålmodige etter å få innført koronapass. De ber nå om at regjeringen innfører koronasertifikat så fort som mulig. Innstrammingene førte i sin tur til at Nav mottok nesten 21. Påbudet om å jobbe hjemmefra dersom dette er mulig, beholdes også.

– Det er avgjørende for et fortsatt levende og mangfoldig kulturliv at det innføres en nasjonal ordning for bruk av koronasertifikat, hvor koronasertifikat benyttes som et reelt verktøy for å lette på andre smitteverntiltak, herunder uforholdsmessige publikumsbegrensninger, skriver de største kulturorganisasjonene i et brev til myndighetene som ble offentliggjort i en pressemelding onsdag. Også Advokatforeningen, og EOS-utvalget, som skal føre kontroll med de hemmelige tjenestene, har sterke innvendinger mot lovforslaget. Både kunstnerorganisasjonen CREO, Norske Konsertarrangører, Norsk Teater- og orkesterforening (NTO), Norske kulturhus, Arbeidsgiverforeningen Spekter og Hovedorganisasjonen Virke har signert brevet, som er stilet til tre departementer, Helsedirektoratet, FHI og l Statsministerens kontor (SMK). Det er 17 ganger mer enn gjennomsnittet de foregående ti ukene. Ser på saken Dagsavisen har spurt Helse- og omsorgsdepartementet om hva som er status når det gjelder koronasertifikatet. Statssekretær Ola Henrik Krak Bjørkholt (Ap) skriver i en e-post at regjeringen fortsatt vurderer bruk av koronasertifikat. I januar sier én av fire bedrifter, 25 prosent, at det fortsatt kan bli aktuelt å permittere ansatte. Disse klare tilbakemeldingene kan ikke Justisdepartementet og regjeringen Støre se bort fra. – Vi har bedt fagetatene se på differensierte smitteverntiltak som en del av grunnlaget inn mot vurderingene våre og i det videre arbeidet. – Noen av de nye lettelsene kunne vi ha innført bare for vaksinerte med bruk av koronasertifikat, sa hun på pressekonferansen.

Vi jobber med å avklare i hvilke situasjoner vi eventuelt bør ta i bruk koronasertifikat i Norge, samtidig som vi ivaretar rettsstatsprinsippene og menneskerettighetene på en god måte. Konkursfrykt Konkursfrykten, som økte markant fra september til desember, har imidlertid ikke endret seg den siste måneden, ifølge rapporten. Hvordan dette skal gjøres best mulig, må vi komme tilbake til, skriver Bjørkholt.. Dagsavisen har også vært i kontakt med Helsedirektoratet. I reiselivet frykter mer enn én av tre bedrifter, 37 prosent, konkurs. Espen Rostrup Nakstad, assisterende helsedirektør, skriver i en e-post at de har utredet ulike alternativer for hvordan koronasertifikat kan benyttes i Norge, «gitt ulike hjemmelsgrunnlag og scenarioer». – Helse- og omsorgsdepartementet vil se nærmere på dette i tiden fremover, slik at regjeringen kan fatte beslutninger om innenlands bruk. – Vi var ganske sikre på at det ville bli mange konkurser etter den første nedstengingen, men i fjor var antallet konkurser lavere enn i et normalår. Fakta om koronatiltakene som gjelder fra fredag: Nye smitteverntiltak gjelder fra midnatt natt til fredag.

Det er i stor grad en helsepolitisk beslutning, siden det berører også andre sektorer og har kostnader forbundet med gjennomføring og kontrollfunksjoner, skriver Nakstad. . – Men en nedstenging gjør bedriftene svakere, det er det ingen tvil om.