Hvor går verden nå?

Coronaviruset Vaksine Sør-Afrika Folkehelseinstituttet Fhi Munnbind Økonomi

04.12.2021 09:25:00

Hvor går verden nå?

Nå nettoppHalvannen uke har gått siden den illevarslende oppdagelse på et laboratorium i Sør-Afrika. Det tok to dager før den «alvorlige bekymringen» ble kjent for resten av verden. Så stupte børsene.Etter tre dager hadde en rekke land innført strenge reiserestriksjoner fra det sørlige Afrika. En ny virusvariant var oppdaget.

Oppsiktsvekkende av Jagland

Foreløpig vet vi veldig lite sikkert om omikron. Én ting vi vet, er at den nye varianten av coronaviruset fantes i andre land før den ble oppdaget i Sør-Afrika. Også i Norge.Denne uken fikk Oslo det største utbruddet som så langt er kjent i verden - utenfor Sør-Afrika.

Et supersprederjulebord på Aker Bryggesmittet rundt halvparten av de 120 gjestene. To av dem hadde nylig vært i Sør-Afrika.Om det var i Sør-Afrika den nye varianten først utviklet seg, vet vi likevel ikke sikkert. Ei heller nøyaktig hvor lenge den har eksistert. headtopics.com

Det er to av mange spørsmål verden nå stiller seg. Et tredje er hvordan omikron vil påvirke oss i tiden fremover.VG har fått en av landets fremste helsetopper og en økonomisk ekspert til å vurdere tre omikron-scenarioer.

Russland fordømmer Bidens Ukraina-uttalelser

Imareritt-scenarioeter omikron mer smittsom, den gir alvorligere sykdomsbilde, og vaksinen fungerer dårligere enn på delta-varianten – eller i verste fall ikke i det hele tatt.Håpeter at kanskje bare én eller to av disse faktorene slår til.

Drømmener at ingen av dem blir tilfelle.Men sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen har en overraskelse å by på.MarerittetHelseMarerittet til assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad er det samme som for oss andre: Et scenario der smittsomheten har økt og omikron-viruset i tillegg viser seg å gi mer alvorlig sykdom hos alle.

Skjer dette, vil vi de neste ukene se smittetallene – som i Norge den siste tiden allerede har vært på det høyeste gjennom hele pandemien – skyte i været. Med mer alvorlig sykdom hos alle vil helsevesenet bli satt under et enda større press enn hva tilfellet er i dag. headtopics.com

Beijing-OL: Vi kan ikke sitte på tribunen med en diktator

– Det vil være svært krevende, fordi det da kan bli behov for en rekke tiltak gjennom vinteren, sier Nakstad.Et slikt scenario vil selvsagt være ekstra ille for de landene som har et dårligere utviklet helsetilbud enn hva vi har her hjemme, men også i vår del av verden vil det skape store utfordringer.

– Omikron-varianten vil sette land i hele verden på nye prøver, både dem som har tettbefolkede områder med mange eldre mennesker slik som i Europa og dem med et svakere helsevesen men en yngre befolkning, slik som i mange utviklingsland, mener Nakstad.

Paul White / APTiltakStatsminister Jonas Gahr Støre sa på en pressekonferanse denne uken at det viktigste tiltaket vil være at folk vaksinerer seg. De som ikke har tatt noen vaksine, bør gjøre det, og de som er fullvaksinerte, bør få tilbud om boostervaksine raskt.

Nakstad ser også på vaksine som helt avgjørende for å komme tilbake til en normal hverdag.Men om nåværende vaksine ikke virker, må vi vente på justerte vaksiner.– Det vil ta noen måneder før slike vaksiner blir tilgjengelige. Derfor er det de neste månedene viktig å ikke få mer spredning av omikron-varianten enn nødvendig. headtopics.com

Dermed må andre tiltak til enn så lenge, dersom vaksinene ikke virker. Ikke minst gjelder det i land der de så langt i pandemien har fått dårlig tilgang på vaksine – som i Afrika, der omikron trolig oppsto.Hvilke tiltak som blir aktuelle, vil ikke Nakstad si noe detaljert om.

– Behovet for smitteverntiltak må vurderes fortløpende de neste dagene og ukene. Det finnes i dag ingen fasit på hva som vil være nødvendig og forholdsmessig om to uker.Annika Byrde, NTBØkonomiJan Ludvig Andreassen er ikke i tvil om at også 2022 vil bli et år der corona vil prege både verdensøkonomien og økonomien på hjemmebane. Han mener alle som investerer økonomisk, må kunne leve med smittefaren. En smittefare vi ikke kan vite hvor stor er eller hvor lenge vil vare.

– Vi går nå snart inn i det tredje coronaåret. 2023 blir det fjerde coronaåret, tror Andreassen.Med en ny mutasjon og flere milliarder mennesker som ikke er vaksinert, ser han klare økonomiske virkninger:Folk kommer til å gå mindre på restauranter. Kulturen blir rammet. Det samme med utelivet. Reiselivet er en annen klar taper. Det blir generelt mindre trengselsaktiviteter.

De som vinner på den usikre situasjonen og nedstenginger, er de som selger ferie i eget land, og de som selger boliger utenfor storbyene.Statistisk sentralbyrå (SSB) varsler at omikronvarianten skaper betydelig usikkerhet for den økonomiske utviklingen, som siden i sommer har vært svært god i Norge.

Dersom tiltakene som allerede er satt inn, ikke virker, og det blir behov for å stenge ned samfunnet, advarer SSB om alvorlige konsekvenser for norsk økonomi.En ny nedstenging vil kunne gi en nedgang i økonomien på nesten 2 prosent og påføre oss realøkonomiske kostnader på 60 milliarder kroner, viser et tenkt krisescenario.

En kvinne covid-testes i Johannesburg. En hel verden frykter funnene i Sør-Afrika.FOTO: Shiraaz Mohamed, APSkoleelevene går med munnbind. Men til nå er symptomene milde, ifølge legene. Gir det oss likevel et håp?FOTO: Jerome Delay, AP

HåpetHelseJa, det er håp: Per i dag ser det ut som omikron ikke gir dramatisk mye mer alvorlig sykdom blant dem som til nå er smittet i Sør-Afrika. Det skal vi være glade for. Ifølge Espen Rostrup Nakstad ville dét være det aller verste av de tre momentene:

Mer smitte, alvorligere sykdom og dårligere vaksineeffekt.Men det er for tidlig å juble. Nakstad forteller at det fortsatt er usikkerhet rundt sykdomsbildet, fordi det ennå ikke finnes data fra ulike aldersgrupper, og fordi det har gått så kort tid siden den nye mutasjonen ble oppdaget.

Uansett vil et scenario der ikke alle de tre negative momentene slår til på én gang, gi håp om en snarligere retur til et normalt liv. Men noen dans på roser blir det neppe.Et scenario der smittsomheten øker, men sykdomsbildet er relativt uendret, vil også øke belastningen på helsetjenesten. Fordi smitteveksten i seg selv vil gi

flereinnleggelser – og ikke fordi hver enkelt pasient blir sykere. Det samme gjelder for redusert vaksineeffekt.– Da vil det med utgangspunkt i dagens situasjon likevel bli krevende for helsetjeneste, fordi kapasiteten allerede er presset, forklarer Nakstad.

Terje Bendiksby, NTBTiltakSelv med håp om at dennye omdreiningen i pandemien blir like ille som i et «worst case»-scenario, er det igjen smitteverntiltak som vil hjelpe mot belastningen på helsevesen i inn- og utland.Med det bakteppet kan vi kanskje se for oss tiltak mer på linje med de vi har innført denne uken i Norge. Men håpet om å unngå full nedstenging vil leve.

Nakstad påpeker at behovet vurderes fortløpende. Det er for tidlig å si hvilke, hvor mange og hvor inngripende tiltak som må til. Også i et mer håpefullt scenario.Uansett er det vaksinering som står på toppen av tiltakslisten.

– Utvikling og godkjenning av justerte vaksiner vil da bli helt avgjørende, og vi får håpe at det kan produseres mange av dem, slik at beskyttelsen i alle land styrkes raskt. Det vil ganske umiddelbart også påvirke smittespredningen ved å dempe denne, sier Nakstad.

Terje Pedersen, NTBØkonomiSelv om omikron-varianten ikke skulle være så ille som fryktet, mener Jan Ludvig Andreassen det vil bli en lavere vekstperiode for verdensøkonomien. Han ser lavere inflasjon, lavere vekst og høyere arbeidsledighet.

Et plaster på såret her i Norge er at vi trolig ikke får renteøkning likevel.Andreassen tror uansett på en nedgang nå. Det er fordi det ikke er selve smitten, men hvordan folk reagerer på viruset, som betyr noe.– De fleste land vil føle at det er bedre å være føre var og vil reagere med å stenge ned. Vi har neppe noen sikker kunnskap om de langsiktige effektene av den nye varianten før nyttår.

Sjeføkonomen peker også på at dersom mange ikke får en booster-vaksine før påske, vil det være smart å stenge ned i mellomtiden dersom smitten sprer seg raskt med omikron-mutasjonen.– Og det er selve nedstengingen og ikke viruset i seg selv som skaper negative økonomiske implikasjoner, sier Andreassen.

I korte trekk mener SSB at omikron vil legge en demper på økonomi og samfunnsliv, men at pilene raskt vil peke oppover igjen dersom tiltakene som allerede er satt inn, skulle vise seg å virke.I begynnelsen av november fikk fem år gamle Kyla vaksinen i Pennsylvania, USA.

FOTO: HANNAH BEIER, REUTERSDr. Molchanov i Ukraina går 48 timers skift. Verdens helsearbeidere strekker seg – for at en drøm skal bli virkelig.FOTO: Evgeniy Maloletka, APDrømmenHelseDrømmen er at omikron-mutasjonen ikke – i noen av aspektene – er verre enn delta-varianten. Svaret på om drømmen blir oppfylt, må vi vente på.

Men i god tid før jul vet vi trolig langt mer enn i dag.– I løpet av et par uker vil vi nok se tydeligere hvordan omikron-varianten arter seg i praksis blant smittede personer, inkludert hvor syke de blir, og om det er forskjeller mellom vaksinerte og uvaksinerte personer, sier Nakstad.

Enkelte har spurt seg om det absolutt beste scenarioet kan være at flere blir smittet av omikron enn delta, for at den gir mindre alvorlig sykdom. Pluss at vaksinen fungerer like bra mot den nye mutasjonen, slik at heller ikke så mange i risikogruppene blir alvorlig syke. Da vil mange av oss bli smittet med en virusvariant som er mindre farlig enn den som har rådet til nå. Det å ha hatt corona gir jo beskyttelse i seg selv.

Nakstad mener bestefallscenarioet nettopp er et virus som hos de fleste gir kun mild sykdom, med langvarig immunitet i etterkant. Den drømmen tror han imidlertid ikke spesielt mye på. Han tror ikke omikron er en slik virusvariant.– Men det er ikke sikkert at den treffer et verstefallsscenario heller. Kanskje vil det vise seg at du blir omtrent like syk med den nye varianten som deltavarianten.

TiltakSelv om omikron skulle vise seg å passe inn i vårt drømmescenario, er tiltak mot mutasjonen allerede satt i gang. Og kanskje kommer det flere tiltak før vi vet noe om hvor verden går videre.Men går det slik alle håper på, er det nokså sikkert at tiltakene i Norge og andre land blant blir kortvarige.

Da kan vi starte på det både helsetopper og politikere har tatt til orde for som det aller viktigste vi kan gjøre for å sikre at nye skremmende mutanterikkeÅ sørge for vaksiner til hele verden. Også til de fattige landene sør i Afrika.

Kim Ludbrook, EPAØkonomiMen her kommer den store overraskelsen fra Jan Ludvig Andreassen:Han tror ikke på noe store forskjeller på økonomien – uansett om det er marerittscenarioet eller drømmescenarioet som slår til.Allerede ser Andreassen at mange land reagerer med å være føre var. Store land som Kina og Japan har i praksis stengt grensene. Sjeføkonomen tror flere – inkludert Norge – havner der.

– Jeg tror det blir tiltak selv om det konkluderes med at omikron-varianten ikke er farligere. Det er bare å belage seg på nye restriksjoner, varsler Andreassen.Han mener Norge bør stenge ned før vi vet hvor farlig omikron er. Særlig fordi vi med vårt enorme oljefond har råd til det.

– I Norge bør vi fokusere på å håndtere smitten på best mulig måte. Det spiller ingen rolle hva det koster. Staten har mer enn nok penger til å berge folks økonomi gjennom dette.Igjen er det de fattigste landene i verden som blir den største taperen, mener Andreassen.

– Det er veldig trist, men man vil sky dem som pesten. Eller man vil sky dem fordi vi har en pest.

Les mer: VG »

Til Hillevåg

Dette var et helt uvanlig julebordEn supersprederhendelse i hjertet av Norge går verden rundt. For den kan gi oss svar om omikron.

Dette var et helt uvanlig julebordEn supersprederhendelse i hjertet av Norge går verden rundt. For den kan gi oss svar om omikron.

Norske flyselskap gjeninnfører munnbindpåbudWiderøe, Norwegian og Flyr følger etter SAS som gjeninnførte kravet om munnbind i går.

Brudd i forhandlinger mellom TV 2 og TelenorUenigheten fører til at 550.000 kunder nå har mistet TV 2s kanaler. Er jo ikke noe poeng i utgangspunktet å ha noen av TV2 sine kanaler som Telenor kunde, når en må allikevel lide seg gjennom haugevis av reklamer når en ser TV på vanlig tv, da er det bedre å gå for streaming tjenester. Tv2 er reklamefinansiert, så hvorfor skal man da betale? Hæ, ser folk enda på TV?

Munnbindpåbud på Nord-Jæren: – Enorm forskjell fra i går til i dagSTAVANGER (VG) Svært mange fulgte munnbindpåbudet i Stavanger torsdag, som flere allerede hadde etterspurt. – Man ser hvor mye bruken øker med påbud, da trenger ikke folk å ta den vurderingen, sier Ole Geir Skjæveland (63).

Wall Street snur ned etter svake jobbtallEn volatil uke på Wall Street går mot slutten. Teknologiaksjer faller markant.