Coronaviruset Norge Folkehelseinstituttet Erna Solberg

Coronaviruset Norge Folkehelseinstituttet Erna Solberg

Her er Solbergs plan for gjenåpning

Her er Solbergs plan for gjenåpning

07.04.2021 12:37:00

Her er Solbergs plan for gjenåpning

STORTINGET (VG) Disse lettelsene vil komme i de fire trinnene i gjenåpningen av Norge.

Åpnes for økt fysisk undervisning på universiteter, høyskoler og fagskolerFor besøk i private hjem åpner vi forsiktig fra 5 til 10 gjester, fordi vi vet at mye av smittespredningen nettopp har skjedd i slike sammenhengerFor private arrangementer i leide lokaler vil det blir åpnet for inntil 20 personer

Oslo viderefører tiltakene Dette truer hele gjenåpningsplanen Solberg om Johnson & Johnson-stans: – Dette er dårlige nyheter

Skjenketiden utvides til kl. 24.00 og kravet om matservering fjernesArrangementer kan gjennomføres med inntil 200 personer innendørs der alle sitter på faste tilviste plasserBarn og unge vil kunne delta på arrangementer og organisert trening innenfor kommunen. Innendørs vil det være en antallsbegrensning på 100

For voksne i breddeidretten åpnes det gradvis for organisert trening både ute og inne, i grupper på inntil 20 personer. Helsemyndighetene vil innen midten av april foreslå en modell for gjenåpning av breddeidrettenReiser innenlands kan gjennomføres headtopics.com

Rådet om å unngå reiser til utlandet opprettholdes, med mindre reisen er strengt nødvendig. Det vil fortsatt være strenge krav om karantene og testing for de som kommer inn i landetDet vil komme lettelser for familiebesøk fra utlandet, både fra EØS-området og tredjeland. Vi vil blant annet vurdere åpning for innreise for kjærester og besteforeldre

Det vil også komme lettelser for prioriterte grupper med arbeidsreisende fra utlandetTrinn 3Her vil det kunne åpnes for lettelser både i det private og det offentlige rom, blant annet ved å tillate at flere samles.Det åpnes for at en kan ha 20 gjester hjemme. 50 personer skal kunne møtes på private arrangementer i leide lokaler

For offentlige arrangementer vil det bli gjort egne vurderinger som knyttes opp mot eventuell bruk av hurtigtester og koronasertifikatDet blir normale skjenketider, men det vil fortsatt være krav om registering og god avstand mellom gjesterVi vil fortsatt ønske at flest mulig jobber på hjemmekontor

I breddeidretten for voksne vil det bli vurdert å åpne gradvis for seriespill og øvrige konkurranserBarn og unge vil kunne delta på arrangementer og organisert trening på tvers av kommunegrenseneToppidrettsutøvere kan nå drive tilnærmet normal idrettsaktivitet headtopics.com

Arbeiderpartiet må si ja til rusreformen! Reagerer kraftig på smitteutbrudd har gått under radaren: – Dette trodde jeg virkelig var i orden Nakstad om vaksineringen: Neppe ferdig til sommeren

Vi vil også åpne for mer utenlandsreiser, men med fortsatt krav til karantene og testing. Disse kravene kan imidlertid bli endret fra i dagOgså for reiser utenlands vil vi vurdere hvordan koronasertifikatene kan brukesDet vil også åpnes for mer normal arbeidsinnvandring

Trinn 4Her vil mye kunne være tilnærmet som normalt, men det vil fortsatt være krav til smitteverntiltak, avstand, at man er hjemme når man er syk eller i karantene og det kan fortsatt være behov for noe bruk av hjemmekontor.Det vil fortsatt være antallsbegrensninger knyttet til store offentlige arrangementer og breddeidrett- og fritidsaktiviteter, men det må vurderes løpende.

Det kan fortsatt være aktuelt med innreiserestriksjoner, særlig for reisende fra tredjeland. En må også regne med at det vil kunne være krav om karantene og test for reisende fra enkelte områder. Også reglene som gjelder for innreise, må løpende vurderes.

Innholdet i trinnene vil kunne endres blant annet basert på ny kunnskap om hvordan smitte skjer og de erfaringene som gjøres gjennom gjenåpningen. Det kan også vise seg nødvendig å gå mer stegvis frem. Planen vil bli mer og mer konkret jo nærmere gjenåpningen vi kommer. headtopics.com

Vurderer å åpne seriespill i maiNeste uke skal regjeringen vurdere om det skal åpnes for treningskamper utendørs i serier hvor et flertall av utøverne har idretten som yrke, i fotball for de to øverste nivåene. Den første uken i mai tar regjeringen sikte på å åpne for seriespill i de samme seriene, ifølge statsministeren.

– Slik det ser ut nå, med dagens utvikling av epidemien og tempoet for vaksinasjonen, vil det tidligst være mulig å starte på det andre trinnet av gjenåpningsplanen i siste halvdel av mai, sier Solberg.Tidlig i mai vil regjeringen gi mer informasjon om rammer for festivaler, konserter og andre arrangementer gjennom sommeren.

Oslo kommune forlenger strenge tiltak i to uker Hva er kryptovaluta, og hvordan fungerer det? Norge donerer 300 nødrespiratorer til andre land

17. maiHun sier det er for tidlig å si hva som gjelde 17. mai, men at regjeringen vil komme tilbake i siste halvdel av april med nærmere informasjon om råd og anbefalinger for feiring av nasjonaldagen.Sakte vil hun gjenåpne landetBarn og unge som har opplevd overgrep

Statsministeren sier arbeidet mot de sårbare i pandemien fortsetter og at de ønsker å fremme en ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner før sommeren .– En del voldsutsatte barn og unge vil ha behov for behandling for psykiske helseplager, enten i kommunen eller i spesialisthelsetjenesten.

– Barne- og familiedepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet kartlegger nå utfordringene knyttet til vold og overgrep under pandemien, og vurderer behovet for nye målrettede tiltak frem mot revidert nasjonalbudsjett, sier hun.Studenter

– Regjeringen ønsker å støtte universitetene, høyskolene og fagskolene i arbeidet med å gi så mange studenter som mulig muligheten til å gjennomføre vårsemesteret i henhold til normert studieprogresjon, sier Solberg.

Hun sier Kunnskapsdepartementet samarbeider med representanter for institusjonene og studentene for å finne kompenserende tiltak som kan igangsettes raskt. Les mer: VG »

Når folk begynner å reise igjen vil jo bare nye varianter begynne å spre seg og vaksinene er ikke effektive mot disse. Da blir det vel full koronapanikk en gang til og ny runde med vaksinering og slik fortsetter det.